Предприемачество

Фонд по ОПИК ще финансира с 53,4 млн. лв. стартиращи фирми за изкуствен интелект, финтех и блокчейн

Владимир Владков

Нов Фонд за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ) със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) ще работи с финансовия посредник „Невек Мениджмънт“, ще финансира стартиращи предприятия у нас. Фондът ще оперира с 53,4 млн. лв. за инвестиции в стартиращи фирми, от които 37,4 млн. лв. са публични средства, а останалите ще бъдат привлечени от частни инвеститори, заявиха от Министерството на икономиката, където договорът с Neveq бе подписан от изпълнителния директор на Фонда на фондовете Светослава Георгиева. Управляващи партньори в Neveq Management са Константин Петров и Златолина Мукова.

ФУНФ е финансов инструмент за дялово и квази-дялово инвестиране, чрез който ще се подкрепя създаването и развитието на устойчиви бизнес модели и ще подобрява предприемаческата екосистема в България.Новият фонд е насочен към компании в начален етап на развитие и има за цел да подпомогне иновативни бизнес идеи. Наред с финансирането, ще се предоставя стратегическа и управленска подкрепа на компаниите, възможност за свързване в бизнес мрежи и менторство. Чрез него ще се стимулират високо-технологични предприятия със силен екип и доказан бизнес модел. Това ще отговори на нуждите на предприемаческата общност, именно в момент, в който тя има необходимост от свеж ресурс за стимулиране на стартъп средата, набрала скорост през последните години. Чрез инвестициите в иновативни компании ще се подпомогне обновяването и развитието на българската икономика.

Благодарение на този тип инструменти българската икономика привлича чуждестранни инвестиции, а конкретно с операция като Фонда за начално финансиране се създават предпоставки и за предприемачи от цял свят да реализират идеите си в България, обясни на церемонията заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова. „Към днешна дата обявените средства в различни процедури по ОПИК, включително и споразумението с Фонд на фондовете, представляват над 80% от бюджета на програмата, а договорените средства са в размер на 1,8 млрд. лева или 73,36%“, изтъкна икономическият заместник-министър. Иванова допълни, че 904 млн. лв са реално изплатените суми към българските предприятия до този момент по ОПИК.

Константин Петров от финансовия посредник Neveq Management допълни, че новият фонд ще инвестира в иновативни компании и тяхното развитие, както и в създаването на нови работни места. „Фокусът ще бъде върху изкуствен интелект, финтех и блокчейн технологиите“, подчерта той.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X