Предприемачество

Българска компания сред лидерите в откриването на нови лекарствени молекули

Computer World

Българска стартъп компания попадна сред първите 250 основни играчи в откриването на нови лекарствени молекули в световен мащаб за периода 2018 – 2030 година. Класацията е част от изследването „Услуги за откриване на нови лекарствени молекули 2018-2030“ на световно известната маркетингова агенция в сферата на фармацевтичната индустрия Roots Analysis.

Микар Иновейшън (Micar21) се фокусира върху неклиничните доказвания на нови лекарствени молекули в предклиничните постижения в областта на научноизследователската и развойната дейност и постигането на успехи в области като неврологията, онкологията, сърдечно-съдовата система, дерматологията, редките заболявания. Бизнес моделът на компанията се основава на патентоване на новооткритите молекули, а лицензите се предоставят впоследствие на търговски партньори, голяма част от които са големи фармацевтични организации. Другият модел, на който разчитат от българския стартъп, е създаването на нови spin-out компании, които да развиват новата лекарствена молекула до клинично доказване на концепция и последваща продажба или лицензиране на патента.

Тази година Микар Иновейшън получи наградата CIDIC (Europеan Diplomatic, Economic & Academic Centre), а през 2017 г. е носител и на приза „Най-добър биотехнологичен стартъп“ на 4-тото издание на Централно европейските награди за стартиращи компании.

Основната дейност на Микар Иновейшън е откриването на нови малки лекарствени молекули. В момента компанията има портфолио от 10 различни нови лекарствени молекули на различен етап на доказване на концепцията. В най-напреднал стадий са тези за хронична болка, рак на панкреаса и мелазма, които влизат в етап на предклинични изследвания. Стартирахме и изцяло нов проект за изследване на нови 100 лекарствени молекули от определен клас, чрез който да намерим лечение за редки и ултра редки болести (60% от тези редки болести засягат основно деца) и са свързани с генетични мутации”, разказва Димитър Димитров, съосновател, главен изпълнителен директор и мениджър “Бизнес развитие” на компанията, като добавя, че въпросните продукти ще могат да се появят на пазара най-малко след три години, тъй като научният процес е труден и регулиран, а, не на последно място, изисква и инвестиции.

Относно новите проекти, Димитър Димитров коментира, че компанията стартира проект “Прецизна Медицина” (Фармакогеномика).

Фармакогеномиката изследва как генът се влияе от лекарствата. Тази сравнително нова област съчетава фармакологията (науката за лекарствата) и геномиката (изследването на гените и техните функции) за разработване на ефективни, безопасни лекарства и дози, които ще бъдат съобразени с генотипа на човека. Много от лекарствата, които се предлагат на пазара, са еднакви за всички, но те не работят по един и същ начин за всеки”, добавя той. По думите му проектът ще позволи да да се предсказва как едно лекарство ще повлияе на конкретен пациент - дали ще му въздейства и доколко може да се очаква да се получат нежелани лекарствени реакции. “Нежеланите лекарствени реакции са сериозна причина за хоспитализации и смърт в световен мащаб. С придобитите знания от новия ни проект, ние научаваме как наследствените различия в гените засягат реакцията на организма към лекарствата. Тези генетични различия ще се използват, за да се предвиди с голяма вероятност дали едно лекарство ще бъде ефективно за даден пациент”, категоричен е Димитър Димитров. Според него този анализ може да се характеризира като индивидуално научно изследване, което е уникално за световния пазар.

Микар Иновейшън е и в основата на създаването на първия български „Биотехнологичен и здравен клъстер“ (Health & Life Sciences Cluster), който включва екосистема от академичните среди, публичния, неправителствения и частния сектор. Основната идея на клъстера е да се улесни откритото сътрудничество и да се ускорят иновациите, като се обединят различни партньори, способни да допринесат за нуждите на сектора на биотехнологиите и здравеопазването.

Една от основните цели на новия “Биотехнологичен и здравен клъстер” е да идентифицира всички играчи на пазара в областта на биотехнологиите и здравеопазването, определяйки максимално точно дейностите и възможните партньорства. Паралелно с това, клъстерът започва поредица от срещи с всички общински и държавни институции, които са част от този сектор и имат заложени цели в областта. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X