Предприемачество

Нова програма за стартиращи фирми обяви Банка OTP

Владимир Владков

Международна програма акселератор, която ще финансира прохождащи стартиращи фирми и scale-up компании от региона обяви унгарската Банка OTP, компанията майка на Банка ДСК.

По програмата OTP Startup ще бъдат набирани стартъп компании в следните 5+1 области:

  • Работа с данни и аналитични инструменти;
  • Потребителско изживяване и обслужване;
  • Вътрешна ефективност;
  • Отворено банкиране и сигурност;
  • Продуктови иновации;
  • „Разрушаващи статуквото“ (disruptive) банкови решения, които не се причисляват към горните категории.

Крайният срок за подаване на заявленията е 30 ноември. Инициативата се подкрепя от унгарски и международни корпоративни партньори, обединени от слогана „Дайте тласък на бизнеса си!“. Кандидатите трябва да са компании с продуктов и пазарен потенциал, които ще имат възможност да тестват интегрирането на своите продукти и услуги с банковите технологии, за да установят дали имат приложение в пазарна среда. В процеса на внедряването компаниите участници в OTP Startup ще се ползват от опита и менторството на ключови експерти на банката, от широката й партньорска мрежа и от специално организирани уъркшопи.

Подборът на участниците в програмата ще премине в 3 кръга. Кандидатите попълват онлайн заявление на сайта на банката, а екипът на програмата разглежда кандидатурите по реда на постъпването им, като след това ще покани избраните компании за видео интервю. Най-обещаващите кандидати ще участват в двудневен лагер, който ще се проведе в Будапеща през януари 2019 г. Там те ще имат възможност да създават контакти, д обменят информация и да се срещнат със спонсорите и менторите си от Банка OTP.

Тримесечният период на реализация на програмата ще бъде в периода март - май 2019 г. и няма да изисква преместване в Будапеща. Като кулминацията на програмата ще бъде организиран „Демо ден“ през май 2019 г., където участниците ще могат да демонстрират постиженията си пред мениджъри от банката, подбрани инвеститори и експерти по иновации от националната и международна мрежа от корпоративни партньори на Банка ОТП.

Предишната ни стартъп програма получи сериозен международен отзвук. Кандидатстваха повече от 200 компании, а 8 от тях се включиха в програмата и работиха с нас през последните месеци. Най-важното е, че очакваме с някои от тях да установим дълготрайно сътрудничество. Окуражени от успеха на първата програма, решихме да стартираме втора, за да влезем във връзка с още обещаващи стартъпи и заедно с тях да създадем банковите решения на бъдещето по един структуриран начин. Надяваме се, че новата програма ще бъде още по-привлекателна за стартъп компаниите“, заяви Андраш Фишер, отговарящ за иновациите в банкирането на дребно в Банка OTP.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X