Предприемачество

Ваучери до 50 хил. лв. за излизане на борсата на български малки и средни фирми

Владимир Владков

Ваучерна схема на обща стойност почти 4 милиона лева обяви Министерството на икономиката. Финансовата помощ, осигурена от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) ще подкрепя малки и средни фирми, които решат да пуснат акции на фондовата борса, заявиха от министерството.

Среща на заместник-министъра на икономиката Александър Манолев с Васил Големански (Българска фондова борса), представители на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и на ИАНМСП. Снимка: Министерство на икономиката

Новината бе съобщена след среща между заместник-министъра на икономиката Александър Манолев, Васил Големански, изпълнителен директор и заместник-председател на Съвета на директорите на Българска фондова борса, представители на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

С предложената ваучерна схема предприятията ще могат да покриват разходи за услуги по подготовката си за емитиране на ценни книжа и за първичното им предлагане на фондовата борса, като всяка фирма може да разчита на помощ до 50 хил. лв. „Целта на мярката е да се осигури още една алтернатива на класическите механизми за стимулиране на конкурентоспособността на българските предприятия чрез европейски средства, а именно вече познатите грантово финансиране и инструменти за финансов инженеринг, обяснява зам.-министър Манолев.

Чрез новата процедура компаниите ще получат възможност да наберат допълнителен частен капитал на базата на реалния си потенциал за развитие, оценен от независими инвеститори. Привлечените чрез борсата средства могат да се използват за инвестиции за разширяване на дейността на публичните компании. „Не на последно място, се очаква и положителен ефект от оптимизирането на оперативните процеси в резултат от преобразуването на предприятията в публични дружества“, подчерта Александър Манолев.

„Финансовата помощ ще бъде осигурена от ОПИК, като се надявам да открием процедурата през ноември“, каза зам.-министър Манолев. Капиталовият пазар у нас има потенциал да реализира очакваните по-големи обороти и да изиграе ролята на своеобразен мост между българските малки и средни предприятия и потенциалните инвеститори, са заявили участниците в срещата. Инициативата може да стимулира повече компании да решат да излязат на борсата. „Ако процедурата покаже, че функционира правилно, имаме готовност да удължим нейния срок и да заделим допълнителен финансов ресурс“, допълни зам.-министър Манолев. По думите му най-важното е, че българските предприятия, чрез увеличението на капитала си, ще получат свеж финансов ресурс, за да растат по-бързо, а това ще доведе до по-висок икономически растеж на страната.

В момента две големи български ИТ компании използват успешно механизмите на фондовата борса. През 2015 г. софтуерният разработчик Сирма Груп Холдинг осъществи успешно първично предлагане на акции на БФБ, а в началото на декември 2016 г. тази стъпка предприе и разработчика на IoT решения Алтерко.

Общият индикативен бюджет на ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари е на стойност 2 милиона евро (3 911 660 лева). Финансирането по схемата ще се осъществява чрез предоставянето на ваучери на стойност 50 000 лева, а бенефициент ще бъде Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП). Специалистите на агенцията ще администрират процеса и ще набират заявления за получаване на ваучер. Работният вариант на схемата предвижда да се даде срок за кандидатстване на компаниите, като заявленията ще се разглеждат по реда на постъпването им. Компаниите, които подадат заявления след изчерпване на финансовия ресурс по схемата, ще бъдат включени в „резервен списък“. На одобрените предприятия ще бъде даден срок за реализиране на намерението им за излизане на фондовата борса. В случай, че не го спазят, техният ваучер ще бъде пренасочен към някоя от компаниите включени в резервния списък.

Останалите детайли по схемата се обсъждат в момента на оперативно ниво от експертите на УО на ОПИК, ИАНМСП и БФБ. Очаква се в близките седмици да бъдат разписани крайните варианти на изискванията и на етапите по схемата, допълват от министерството.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X