Предприемачество

България - за пръв път страна-партньор на Startup конференция в Берлин

Computer World

България ще бъде за първи път страна-партньор на най-голямата специализирана международна конференция „Startup Camp“ 2017 в град Берлин, Германия, съобщават от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), която е организатор на националното ни участие. Събитието ще се проведе в периода 07 – 08 април 2017 г. В конференцията ще участват 25 български компании, предимно от сектор ИКТ. По проект се подпомага участието на следните 20 предприятия в специализираната конференция са „АйО Ера“ ООД, „Мелиса Клаймът“ ООД, „3 ЕН 3“ ООД, „Лирекс БГ“ ООД, „Галда“ ООД, „Диджимарк Студио“ ООД, „Хай Левъл Проджектс“ ЕООД, „Севън Секюрити Груп“ ООД, „Видеонафтите“ ООД, „Клийн Код Фектори“ ЕООД, „Фиборето“ ЕООД, „Център за творческо обучение“ ООД, „Гринд Лаб“ ООД, „Орак Инженеринг“ ЕООД, „Орак Груп Европа“ ЕООД, „101 ТМ“ ООД, „Сошъл Фючър“ ЕООД, „Про Смарт“, „Проммо Медия БГ“ ЕООД, и „Смарт Тех Системс“ ООД. Самостоятелно участват още 5 български компании: „София Тех Парк“ АД, „Лигъл Трек“ АД, „Плейкрафт“ ООД, „Фанкод“ ЕООД и „ТМ Къмпани“ ООД.

Специализираната международна конференция Startup Camp 2017 е част от едно от най-значимите събития в Европа, което събира на едно място предприемачи, инвеститори, потенциални партньори и студенти. В предстоящото издание се предвижда участието на 150 международни лектори и над 1000 международни участника, включително представители на фондове за рисков и частен капитал, стартъп акселератори, бизнес ангели и др.

Проявата се организира от Федералната Асоциация на германските стартъпи (Bundesverband Deutsche Startups e.V.). Нейната мисия е да свързва учредители, стъртъпи и инвеститори за създаване на широка мрежа. Асоциацията има 650 членове, включително стартиращи компании, студентски предприемачи и големи корпорации. В предстоящото издание на конференцията, на което България е определена за страна-партньор, официално участие ще вземат ключови личности от икономическата и политическа сцена на двете страни.

Участието на българските компании се осъществява по проект BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“, финансиран със средства на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X