Предприемачество

ИАНМСП и Джуниър Ачийвмънт ще насърчават предприемачество сред младите

Computer World

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева сключи споразумение с изпълнителния директор на „Джуниър Ачийвмънт България“ (Junior Achievement Bulgaria) Милена Стойчева. Двете организации ще си сътрудничат в насърчаването на предприемачески умения сред младите хора в страната. 

„Джуниър Ачийвмънт България“ е международна организация, предоставяща иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до университета. 

От своя страна, ИАНМСП подпомага малкия и среден бизнес в България, като една от целите й е да се насърчи предприемачеството и да се повишат предприемаческите умения. 

Предмет на споразумението е съдействие в дейности, насочени към стимулиране развитието на всички сектори в икономиката. Способ за постигане на успех ще бъде активната подкрепа на стартиращи предприятия, развитие на техния иновативен и експортен потенциал и подобряване на конкурентоспособността им. В изпълнение на споразумението се предвиждат провеждане на съвместни инициативи, проекти, подпомагане участието на фирми в специализирани конференции, обмен на икономическа и бизнес информация, осъществяване на проучвания, анализи и изследвания от взаимен интерес, организиране на съвместни бизнес мисии, инициативи и др. Договорът е за срок от 3 години.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X