Предприемачество

Проекти на 119 фирми - с финансиране от над 95 млн. лв. по ОПИК

Computer World

Одобрени за финансиране по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) са 119 проекта на обща стойност 95 858 376 лева. Както в. Computerworld България писа в края на миналата година, сред ИКТ компаниите, които печелят финансиране, са Компютърнет Къмпани, Семантик Интерактив, Браузуейв, Нованор, Скиллайн Бизнес Солюшънс, Антиподес, Невексис, Балкантел, Интерконсулт България, Системно Интегриране, Мобайл Системс, Скейл Фокус, Интелиджънт Системс България, Глобъл Комюникейшън Нет, Контракс, Алтерко Роботикс, Комфо, Джи Пи Ес България, Телелинк, Фърст Онлайн Солюшънс.

 

Най-много проекти попадат в областите „Мехатроника и чисти технологии“ – 51 и „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ - 31. Останалите са в „Индустрия за здравословен живот“ (22 проекта) и „Биотехнологии и ИКТ и информатика“ (21 проекта, или 17,65% от всички одобрени за финансиране предложения). Одобрените за финансиране 119 кандидати са разпределени по категории както следва: микро предприятия – 27, малки предприятия – 16, средни предприятия – 36 и големи предприятия – 40. 

 

Заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева участва в официално връчване на договори по процедурата. Тя посочи, че целта през тази процедура е да бъде намален дисбалансът между регионите в България, подпомагайки работещи производства, които водят след себе си добавена стойност и устойчиви работни места.

„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ е една от най-важните процедури на ОПИК, чрез която ще подпомогнем вече работещи фирми, така че те да подобрят производствения си процес в посока на въвеждане на високи технологии и производство на по-добри стоки и услуги, които да бъдат експортно ориентирани“, каза заместник-министърът на икономиката. Тя изтъкна, че интересът към схемата е бил изключително голям, като обект на оценка са били 532 проектни предложения.

Проектите по процедурата отговарят на четирите тематични области от Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). 

Близо 46% от всички одобрени за финансиране проекти са с място на изпълнение в рамките на Северозападния регион на планиране, подчерта Ивелина Пенева, главен директор на Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност. Тя съобщи, че за първи път по тази процедура информационната система ИСУН 2020 е приложена и за извършване на оценката на проектите.

“През 2017 г. ще бъде обявена нова процедура за разработване и внедряване на иновации, която е предвидена в нашата индикативна работна програма. Това ще даде възможност всички малки и микро предприятия, които са останали в резервния списък с качествени проекти, да кандидатстват отново за финансиране“, заяви Ивелина Пенева.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X