Предприемачество

20 млн. евро за развитие на клъстерите в България

Computer World

Общият бюджет на процедурата „Развитие на клъстерите в България“ е 20 млн. евро, като финансирането от европейския фонд за регионално развитие е 17 млн. евро, а националното съфинансиране се равнява на 3 млн. евро, съобщи заместник–министърът на икономиката Даниела Везиева. Тя откри информационен ден за представяне на процедурата, която се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Везиева допълни, че интензитетът на помощта по процедурата е до 70%-90%, при максимална продължителност на проектите 18 месеца. 

Зам.-министърът на икономиката изтъкна, че допустими кандидати по процедурата са обединения, категоризирани за целите на процедурата от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) като клъстери в начален етап на развитие, развиващи се клъстери или развити клъстери. Подаването на документи за категоризация ще бъде до 30 януари 2017 г. 

По думите й допустимите дейности са свързани с подпомагане на създаването и развиването на клъстери, а минималния размер на подаден проект по процедурата следва да е над 100 000 лева. „Максималния размер на подаден проект за клъстери в начален етап на развитие е 391 166 лева, за развиващи се клъстери - 1 000 000 лева, а за развити клъстери – 2 000 000 лева“, заяви Везиева. 

„Очакваните резултати от процедурата се изразяват в подкрепа на клъстери с цел повишаване степента на интеграция на местните доставчици в посока максимално използване на техния капацитет за разработка на конкуренти иновативни бизнес продукти и услуги, както и за активно присъствие на регионалния, националния и външния пазар“, завърши Везиева. 

Процедурата е открита за кандидатстване до 28 април 2017 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X