Предприемачество

385 млн. евро кредитен ресурс вече е договорен за българските МСП

Computer World

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), подписа първите гаранционни споразумения по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП) в България с пет търговски банки - Обединена българска банка, Райфайзенбанк България, УниКредит Булбанк, Прокредит банк и СИБАНК.

Петте гаранционни механизма ще генерират финансиране на МСП от общо 385 млн. евроТези споразумения имат за цел подобряване на достъпа до финансиране за над 4000 български малки и средни предприятия (МСП), включително микропредприятия и стартиращи фирми, което ще бъде осигурено чрез банково кредитиране при по-ниски обезпечения и по-ниски лихви.

Петте гаранционни механизма ще генерират финансиране на МСП от общо 385 млн. евро, което представлява две трети от планираните 600 млн. евро, които са на разположение по ОПИМСП. Тези пет споразумения са сключени само шест месеца след старта на инициативата в България.

Инициативата за МСП в България е съвместен финансов инструмент на Европейската комисия, Групата на ЕИБ и правителството на България, представлявано от Министерство на икономиката. Нейната цел е да стимулира финансирането на МСП чрез осигуряване на защита от кредитен риск на портфейлите от МСП кредити, предоставяни от финансовите институции.

Наред със средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, които се явяват принос от правителството на България, Инициативата за МСП се съфинансира от Европейския съюз и чрез ресурси на „Хоризонт 2020“, както и с ресурси на Групата на Европейската инвестиционна банка.

“Групата на ЕИБ е изцяло ангажирана с изпълнението на Инициативата за МСП и ние сме доволни, заедно с българските власти, да обявим, че първите пет търговски банки в България ще започнат да предоставят финансиране на МСП. Всичките пет банки са важни кредитори на МСП в България и чрез инициативата ще бъдат жизненоважни партньори в предоставянето на подкрепа за предприемачите, които желаят да стартират и развиват своя бизнес. Ние сме уверени, че тези споразумения ще донесат трайни ползи за българския бизнес”, заяви вицепрезидентът на ЕИБ Андрю Макдауъл.

Главният изпълнителен директор на ЕИФ Пиер Луиджи Джилиберт подчерта, че подписаните сделките ще генерират повече от 600 млн. евро за финансиране на малки и средни предприятия през следващите години. Съчетаването на Европейските структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“, както и ресурсите на Групата на ЕИБ ще позволи на ЕИФ да осигури поделяне на риска и капиталово облекчение на финансовите посредници, което ще бъде изцяло в полза на малките и средни предприятия, допълни Джилиберт.

“Подписването на тези споразумения ясно демонстрира, че Инициативата за МСП изпълнява поставените й цели, а именно да предостави свежо кредитиране на малкия бизнес и да подкрепи общоевропейските цели за растеж и създаване на работни места. Бих искала и други страни в ЕС да последват примера на България”, каза европейският комисар Корина Крецу.

Управляващ орган на ОП „Инициатива за МСП“ е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката.

„Щастлив съм, че усилената работа на министерството и останалите партньори в последните месеци по подготовката на прилагането на Инициативата за МСП в страната ни ще се отплати в интерес на българските МСП и те ще могат да се възползват от по-достъпно финансиране, което е от решаващо значение за осъществяване на инвестиционните им намерения. Инициативата за МСП е важен инструмент, който ще позволи на Министерството на икономиката да ускори политиките си за повишаване на конкурентоспособността на българския бизнес“, коментира министърът на икономиката на Република България Божидар Лукарски.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X