Предприемачество

Български стартъп разработи ERP система за управление на птицеферми

Computer World

Информационна система за управление на ресурсите (ERP), проектирана и адаптирана спрямо потребностите и спецификите на дейността на птицевъдните ферми, разработва и предлага стартиралата в началото на 2015 г. компания CocoFarm.

По самата идея се работи още от 2014 г., но проектът всъщност обединява страстта и компетенциите на изпълнителния директор на дружеството – Магдалена Стефанова.

„Семейството ми има кравеферма и от дете съм израснала с проблемите на едно животновъдно стопанство. С проекта CocoFarm напаснах двата свята – на страстта си от детството и на професионалната си ориентация и опит, които изградих и чрез работата си в SAP и Taulia“, разказва Стефанова.

“А статистиката в световен план е доста стряскаща. До 2050 г. светът трябва да произвежда 70% повече храна. В Европа има 12 милиона ферми, но само в Германия 3 са търговците, които владеят 85% от пазара на храни, в Португалия 2-3 търговци държат 90% от този пазар, т.е. става дума за силно централизирано управление. В същото време, за да се изхрани прогресивно нарастващото население от хора на планетата, продуктивността в сектора на земеделието и животновъдството трябва да скочи рязко. Не са за подценяване и влошаващите се климатични условия“, обясни Стефанова.


Български стартъп разработи ERP система за управление на птицеферми

© Computer World, Computerworld.bg

Системата е облачно решение и включва набор от софтуерни модули, които позволяват на птицевъдите да управляват фермата си, отговаряйки на съвременните технологични тенденции – облак, мобилност, автоматизация.

Приложенията са достъпни едновременно от телефон, таблет и компютър, нужна е само интернет свързаност. Влизането в системата се осъществява посредством потребителско име и парола, като различните роли и права на достъп предполагат и различна степен на достъп до данните.

Системата спестява на фермерите хаотичните записки на хартия и несъответствията в Excel - всички данни за разходите и продукцията се въвеждат и съхраняват в реално време.

Платформата съдържа и функционалност за генериране на анализи и предложения за увеличение на доходността. Отделно, системата позволява изготвянето на справки по клиенти и автоматизирана документация, съобразена с нормативната уредба и институциите в България (Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните).

ERP системата решава един от проблемите на фермерите – докато са отдадени на ежедневните си задачи, те могат да контролират какво се случва във фермата по всяко време и отвсякъде.

Приложението помага и за взимането на управленски решения, чрез функцията за бизнес анализи, която дава възможност за изчисляване на печалбите от всяка една дейност, и за планиране на развитието на стопанството чрез анализи и прогнози за бъдещи периоди.

Според Стефанова, ERP решението помага на малките и средни птицевъдни стопанства да решат някои от основните проблеми и предизвикателства, пред които са изправени – достигането до крайните потребители, доказването на произхода на продукцията, и проследимост на веригата за доставка.

Според създателите на системата, освен бизнес ефект - помага на фермерите да направят бизнеса си по-ефективен и устойчив – тя има и социален ефект, тъй като от една страна се налага сериозно ограмотяване на представителите на сектора на животновъдството у нас по отношение на приложението и ефекта от новите технологии с цел повишаване на продуктивността, и от друга – привличането на младите хора към селското стопанство, защото чрез съвременните технологии те могат да си позволят да не живеят откъснати от цивилизацията, смята Стефанова.

Младата компания, състояща се от 4 човека, е обърнала поглед и към клиенти в други европейски страни, като Гърция, Румъния, Полша.

Членовете на екипа имат готовност на следващ етап да разработят ERP система, съобразена със спецификата на други животновъдни стопанства.

Въпреки крехката си възраст, компанията CocoFarm вече бележи успехи – проекта за управление на животновъдни стопанства на дружеството е сред 102-та полуфиналисти измежду 1 075 участника от 104 държави от цял свят на състезанието GIST Tech-I Competition, което се организира от American Association for the Advancement of Science. Конкурсът е за идеи и стартиращи фирми в сферата на науките и технологиите от развиващите се икономики в международен план. Освен Магдалена Стефанова, полуфиналисти от България са Мартин Куванджиев и Илия Ламбов.

30-те победители измежду 102-та полуфиналисти ще бъдат избрани чрез публично гласуване, което ще започне от 1-ви април. Желаещите да подкрепят българския отбор CocoFarm на международното състезание могат да го направят на следния линк http://www.gistnetwork.org/tech-I/vote. Победителите ще получат възможността да се състезават в Global Entrepreneurship Summit (GES), което тази година ще се състои в Силициевата долина, за да представят своите начинания и да получат интензивно обучение. Победителите в GIST Tech-I, избрани от експерти от GES, ще спечелят награди, и ще получат индивидуално менторство и обучение.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X