Предприемачество

Intel, Cisco и Deutsche Telekom подпомагат стартиращи компании

Computer World

Резултатите от европейската програма за ускоряване на развитието и подпомагане на стартиращи предприятия Challenge Up! представиха на 1 декември Cisco, Intel и Deutsche Telekom. Инициативата цели да доведе обещаващи услуги и решения в сферата на Интернета на нещата до пазара с по-бързи темпове. Денят за демонстрации, който се състоя по време на събитието unBound Digital в Лондон, е резултат от шестмесечна програма за ускоряване на развитието и подпомагане, която обедини ресурси от трите компании за развитието на иновации в сферата на Интернета на нещата сред европейските предприемачи, работеща със стартъпи, които носят промяна в своите индустрии.

Участващите стартиращи компании са подбрани от старши лидери от Cisco, Intel и Deutsche Telekom заради техния успех в създаването на редица IoT продукти в различни области, включително интелигентни решения, Големи данни и свързаност. Участниците са: Waylay, DeviceHub.net, Ifinity, n-Join, Senic, OORT, Admetsys Smart Pancreas, ComfyLight, SEMSeye, Taggalo, Hi-Park и ProGlove.


Intel, Cisco и Deutsche Telekom подпомагат стартиращи компании

© Computer World, Computerworld.bg

Самата програма предостави на бизнесите инвестиции отвъд финансовите измерения, като достъп до ресурсите и клиентите на трите компании партньори, непрекъснато менторство и възможността да ускорят подготовката си за навлизане на пазара.

  • Например, решението за анализ на данни на N-join www.n-join.com за производствени заводи прави производствените съоръжения по-гъвкави, ефективни и екосъобразни, и се възползва от програмата чрез усъвършенстване на своите предложения и възможности, с помощта на трите технологични компании. На практика, това позволи на N-Join да предостави софтуера, докато Cisco предоставя хардуера, а Deutsche Telekom облачната инфраструктура. Intel ще помогне като осигури решението да бъде готово за пазара, чрез демонстриране на „Доказателства за концепцията” с N-Join във фабрики.

  • Компанията за интелигентни устройства Senic senic.com стартира съвместен проект за интелигентен офис чрез интегриране на своя смарт контролер Nuimo в базирани на чипове на Intel компютри и в системата на Cisco Telepresence System. Deutsche Telekom ще интегрира продукта на Senic в своята платформа за интелигентен дом – Qivicon.

  • ProGlove www.proglove.de, компания, произвеждаща интелигентни ръкавици за служители на фабрики, създава интелигентна верига за доставки чрез безпроблемна интеграция на ProGlove в решения за мониторинг на веригата на доставки или например складове, логистика и транспортни компании. Това ще бъде демонстрирано чрез доказателство на концепцията пред избрани клиенти от Cisco, Intel и DTAG.

  • SEMSEYE www.semseye.com, dubbed Google Analytics за търговци на дребно и молове, прави пилотен проект с Intel на спортния стадион Dublin Croke Park, а също и в музеи и библиотеки в Дъблин, където SEMSEYE е използван за наблюдение на потока от посетители. Освен това, Deutsche Telekom инсталира SEMSEYE в пет водещи магазина в Румъния и в два в Полша.

По време на програмата, дванайсетте стартъп компании от различни държави в Европа, впечатлиха с реалистични решения за Интернета на нещата, които носят ясни реални ползи, от това да позволят на пациентите, страдащи от диабет, да измерват и поддържат нивата на кръвната си захар в реално време (Admetsys www.admetsys.com) до намаляване на времето прекарвано в търсене на паркинг чрез crowd-събирани данни (HiPark www.hi-park.co).

На двудневното събитие стартъпите презентират своите казуси пред ментори, сред които Елиас Дракопулос (старши вицепрезидент на Deutsche Telekom), Майк Фланаган (вицепрезидент и генерален директор на Cisco) и Кристиан Моралес (вицепрезидент & генерален директор на Intel EMEA), и пред публика от над 50 технологични и бизнес експерти и мениджъри, както и пред над 2500 присъстващи на събитието unBOUND Digital от над 30 държави. Демонстрациите са резултат от месеци работа с екипите победители, като всеки отбор имаше най-малко трима ментори от всяка от корпорациите, проведени лични срещи и ежеседмични дистанционни работни сесии, за да изградят своите свежи идеи и да гарантират, че постигат нивото на сложност, което ще им позволи да просперират в сферата на Интернета на нещата.

12те участващи стартиращи компании разработват технологии, които наблюдават, регулират и подобряват системите в редица индустрии, сред които търговията на дребно, умните домове, анализите и здравеопазването.

Стартиращите компании, които имат интерес да кандидатстват за следващия кръг на Challenge Up! могат да се регистрират предварително на уебсайта: http://challengeup.eu/.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X