Предприемачество

ИКТ секторът – конкурентоспособен и с висока добавена стойност

Computer World

„В България ИКТ секторът е сред малкото отрасли с висока добавена стойност и конкурентоспособност в световен мащаб с повече от петкратен ръст за последните 10 години и трикратно увеличение на дела от БВП”. Това заяви заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева на четвъртото издание на годишната кръгла маса Bulgarian ICT Watch. През последните няколко години компаниите от бранша демонстрират устойчив ръст на продажбите, генериран предимно от износ (приблизително 60% от приходите), както и при създаването на нови работни места - 35 000 работни места през последните 10 години. Съществува потенциал да бъдат създадени още 30 000 нови работни места, допълни заместник-министър Везиева.

Представителите на ИКТ бранша посочиха, че България е и предпочитана дестинация за работа на международни компании от високотехнологичния бранш, не само предвид високото ниво на технологична експертиза, а и предвид по-ниските разходи за разработка и предоставяне на комплексни услуги от страна на софтуерните фирми. Те подчертаха, че секторът продължава да изпитва недостиг на кадри, като се опитва да реши проблема с конкретни действия по обучение на специалистите, както и с внос на кадри. Бизнесът призова държавата да се включи с частично държавно финансиране по различни програми за обучение, за да може България да стане по-конкурентоспособна в ИКТ сектора. В отговор зам.-министър Везиева напомни, че Министерство на икономиката работи съвместно с Министерство на образованието по проект за дуалното обучение и призова бизнесът да се включи с още предложения по темата, с което да бъде надежден партньор в тази насока. Тя изрази оптимизъм в работата между държавата и бизнеса и каза, че приключвайки този форум, би искала двете страни да излязат с добри предложения, които Министерство на икономиката като институция да успее да реализира.

Четвъртото издание на годишната кръгла маса Bulgarian ICT Watch се състоя под наслова „Икономически подем чрез износ на ИКТ продукти и услуги“ на 14 април 2015 г. в Представителството на Европейската комисия в България в столицата. Организатори на събитието са ICT Media и Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Кръглата маса се проведе със съдействието на Министерство на икономиката на Република България, Българска агенция за инвестиции (БАИ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска аутсорсинг асоциация (БАА). Официални партньори на мероприятието са Datecs ("Датекс") и Trade Center Europe ("Търговски Център Европа").

Само за година България се e изкачила с 11 позиции в проучването на Cushman&Wakefield като една от най-привлекателните аутсорсинг дестинации. България заема трето място по атрактивност в сектора за 2015 г., като според консултантската компания е утвърдила мястото си в областта на изнесените услуги. Проучването включва 36 държави от целия свят, а подреждането е според условията за бизнес, рисковете и разходите.

Заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева на четвъртото издание на годишната кръгла маса Bulgarian ICT Watch. Снимка: ICT Media

„България е единствената европейска страна в ТОП 10 на най-добрите дестинации за аутсорсинг по последни данни от проучването „Global Services Location Index”, каза заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева. Рейтингът е изготвен от AT Kearney сред 51 държави по три показателя - финансова атрактивност, квалификация на персонала и бизнес среда.

Кръглата маса Bulgarian ICT Watch e мащабен проект на ICT Media и БАСКОМ, който има за цел да подобри диалога и възможностите за сътрудничество между държавата и ИКТ бизнеса за износ на високотехнологични продукти. Данните за реализиран износ на компютърни и информационни услуги показват, че софтуерните продукти и услуги са най-подчертани, трайно експортно ориентирани и лесно реализируеми на чуждите пазари.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X