Предприемачество

БГ фирми ще финансират чрез ECSEL свои технологични разработки

Computer World

Александър Главчев

Информационен ден за кандидатстване по проекти за малки и средни предприятия в областта на информационните технологии на съвместното предприятие „ECSEL“ се проведе в сградата на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в София. ECSEL представлява публично-частно партньорство на европейско ниво в областта на полупроводниковите продукти. Инициативата е активна от 2014 г., ще продължи 10 г. и стъпва върху опита на други две – ENIAC и ARTEMIS.

Информационният ден бе втори за България, като първото събитие се е състояло през юни миналата година. Първите проекти от страната вече са подадени, а срокът за подаване на проекти за 2015 г. е до месец септември.

Целта на инициативата е да се засили конкурентоспособността на европейската индустрия в областта на електрониката, обясни Георги Кузманов, програмен мениджър на инициативата за България. Той сподели опита си от дейността на индустриалната асоциация ARTEMIS, съвместно предприятие в областта на вградените системи, чиито проекти продължават в ECSEL. По негови думи целта й е да изгради самоподдържаща се иновационна среда, която да направи Европа лидер в областта на вградените системи. Един от основните начини за постигане на това е чрез развитието на иновационния потенциал на малките и средните предприятия в тази област и подпомагане развитието на стратегическите приоритети в допълнение на интересите на отделните компании и държави.

Съвместните технологични инициативи като ECSEL са дефинирани за пръв път в Седмата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013), по която се осигуряват средства за насърчаване на транснационалното коопериране в ключови области, където изследванията могат да допринесат за европейската конкурентоспособност.

ECSEL е част от програмата Хоризонт 2020, но със свое финансиране и свои научни направления. „Идеята е да се създадат благоприятни условия за финансиране в знание и иновации – обясни още Кузманов. – За разлика от Хоризонт 2020, където иновациите са предимно за фундаментална наука, тук насочеността е повече практична.”


БГ фирми ще финансират чрез ECSEL свои технологични разработки

© Computer World, Computerworld.bg

Както в ENIAC и ARTEMIS, така и в наследяващата ги програма ECSEL, източниците на финансиране са три. Първият е от страни на ЕС, като за следващите 7 г. заделеният бюджет е в размер на 1,17 млрд. евро. Споразумението за инициативата обаче предполага поне още толкова средства под формата на съфинансиране. Към момента цялата програма за споменатия срок се оценява на около 5 млрд. евро., като разликите между грантовото финансиране от ЕС и от държавите се поемат от бенефициентите, като тук става дума за немонетарно участие.

Едно от изискванията за участие в конкурсните процедури е сформирането на консорциум от три участника от три различни страни. Т.е. един потенциален участник от българска страна първо трябва да намери тематична област, в която да се включи, а след това да потърси аналогични компании, каза Емил Коматичев, национален координатор за ECSEL в Министерството на икономиката.

„Решението за финансиране е малко по-сложно, тъй като одобрената за финансиране сума трябва да бъде заложена в бюджета. Сигурен съм, че има такава – допълни още Коматичев. – Тя обаче трябва да бъде блокирана, тъй като ние със своята договореност гарантираме плащането на тези суми при наличието на спечелени процедури.”

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X