Предприемачество

Инфосистема ще подобрява комуникацията между МСП и държавата

Computer World

Александър Главчев

Информационна система за улесняване на достъпа на малките и средните предприятия до бизнес услуги ще изгражда Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Стойността на проекта е 398 779 лв. и е финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет” и съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд. Стартът му е даден в началото на февруари, а срокът за изпълнение е 18 месеца.

Целта на проекта, озаглавен “Създаване на условия за качествена информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост на ИАНМСП”, е да бъде намалена административната тежест на бенефициентите на агенцията във връзка с участията им в мероприятия, управлявани от нея. В рамките му трябва да бъде създадена стандартна информационно-комуникационна среда, съвместима с бъдещите инициативи на държавата в областта на електронното управление. Средата ще има две основни предназначения. Първото е да улеснява контакта между предприятията и държавата. Вторият елемент, непубличната част, ще бъде предназначен за оптимизирането дейността на самата агенция, т.е. чрез системата ИАНМСП ще управлява своите вътрешни процеси.

Регистър на МСП

ще бъде създаден в рамките на проекта, чиято идея, по думите на Тони Димов, ръководител на проекта, е “не да затрудни бизнеса и не да го накара да се регистрира отново някъде, а да класифицира и подреди МСП и да ги направи по-достъпни”. Т.е. те да са съвместими с общата електронна среда на държавата, каквато се подготвя в рамките на електронното правителство и да позволи на ИАНМСП да поддържа постоянен контакт с потребителите на своите публични услуги. “Идеята е това да бъде единственият национален регистър, в който да бъдат събрани всички малки и средни фирми в България, да ги класифицира по определени критерии (териториални, браншови, размерни и т.н.), за да бъде анализирана тяхната дейност, да бъде улеснен контактът им с държавата и да се генерира аналитична информация”, обясни Димов.

Смарт регулация

С внедряването на тази система е предвидено и реализиране на схема за тестване на нормативната уредба според нуждите на малките и средни предприятия. Това е изискване на Европейската комисия и целта му е за всяко законодателно решение да бъде изготвена максимално точна оценка за неговото въздействие върху МСП, преди то да бъде официално прието. Това е от особена важност, тъй като, от една страна, малките и средните фирми са гръбнакът на икономиката, а, от друга, твърде често се оказват непропорционално засегнати от всякакви нови политики, правила и регулации, посочи Димов.

От 2009 г. ЕК въвежда като задължителен теста за въздействие върху МСП, а от 2010 г. приема концепцията за “смарт” регулирането. През 2011 г. ЕС, отчитайки ефекта на кризата върху малките компании, приема правило за обърната тежест на доказването. По думите на Димов това означава спазване на презумпцията, че микро предприятията не трябва да бъдат обхващани от новите правила. Според него, ако България е разполагала с изграден съответен орган и подходяща комуникационна среда, то положението на малките и средните фирми у нас е щяло да бъде по-добро. “Нашите планове са оттук нататък тези политики, правила и нови насоки (на ЕС по отношение на МСП) по максимално бърз начин да стигат както до държавата, така и до самите предприятия”, заключи Димов.

Представянето на проекта стана на прес конференция, организирана от ИАНМСП. На нея присъстваха още Евгений Иванов, изпълнителен директор на агенцията, и Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на УО на Оперативна програма “Административен капацитет”.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X