Предприемачество

София Тех Парк трябва да бъде завършен до края на 2015 г.

Computer World

Хардуерното дружество ZMD Eastern Europe („ЗМД Истърн Еуроп“) и софтуерният разработчик Haemimont („Хемимонд“) вече са заявили интерес да работят в „София Тех Парк” АД. В момента се водят разговори с още 2 компании, които искат да ползват възможностите, които ще предлага паркът. Той ще се фокусира върху три основни сектора: ИКТ, приложни науки и енергия, и трябва да бъде завършен до края на 2015 г.

Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София Тех Парк“. Снимка: Констанца Григорова

Това съобщи Елица Панайотова, изпълнителен директор на „София Тех Парк“ на първата официална пресконференция за проекта, която се състоя на 27 март т.г.

Фирмата „ЗМД Истърн Еуроп“ е специализирана в разработка и тестване на чипове, които са връзката между сензорите измерващи температура, налягане, влажност и микропроцесора, обработващ тази информация. Компанията е локализирана във Варна и София и е дъщерно дружество на германската ZMD (Zentrum Mikroelektronik Dresden), която в момента разполага с 8 офиса в Северна Америка, 7 офиса в Европа и 4 офиса в Азия.

Хемимонд“ разработва, изгражда и тества персонализирани корпоративни софтуерни приложения. Дружеството има офиси в София и Ню Йорк, САЩ, през който обслужва клиентите си в Северна и Южна Америка. Компанията предлага корпоративни B2B и B2C решения, системи за е-търговия и уеб-базирани системи с услуги за крайния потребител, корпоративни мрежови приложения и индустриални информационни управленски системи.

Отделно, в средата на 2013 г. Walltopia („Уолтопия“), водеща компания в изработването на изкуствени катерачни стени, обяви началото на изграждането на научно-изследователски и развоен център – част от „Колайдър Активити център“ в “София Тех Парк”. За изграждането на R&D центъра бяха предвидени 7,22 млн. лв. от инвестицията, чийто общ размер е 15 млн. лв. Очаква се съвместният проект да разкрие около 100 нови работни места, съобщиха тогава от “София Тех Парк”. За вложението си в научно-изследователския център Walltopia получи сертификат за инвеститор клас А от Министерството на икономиката и енергетиката.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Европейската безвъзмездна финансова помощ е 42,5 млн. евро, а останалите 7,5 млн. евро са съфинансиране от българската държава.

Ели Милушева, главен директор, Европейски фондове за конкурентоспособност към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Снимка: Констанца Григорова


София Тех Парк трябва да бъде завършен до края на 2015 г.

© Computer World, Computerworld.bg

„„София Тех Парк” е един от ключовите проекти в настоящия програмен период 2007-2013 г. и ще остане такъв и през следващия програмен период 2014-2020 г., заяви Ели Милушева, главен директор, „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващият орган по ОП РКБИ следим с огромен интерес този проект, тъй като е иновативен за държавата. Както знаете, иновациите са топ приоритет за ЕС.“

Изграждането на Научно-технологичния парк е първият мащабен стратегически проект на държавата, фокусиран върху развитието на иновациите, новите технологии и науката. През 2013 г. имотът от 270 дка земя беше прехвърлен от Министерство на отбраната на Министерство на икономиката за целите на изграждането на Научно-технологичния парк.

Вече са в ход обществените поръчки за проектиране и физическото изграждане на 6 от сградите. Очаква се строителството да започне през май-юни 2014 г. На мястото на бившите казарми (на 4-ти километър) до 2015 г. ще бъдат изградени близо 11 лаборатории, които ще предоставят възможности за решаване на конкретни проблеми на бизнеса, за съвместна научна дейност и трансфер на технологии, и ще подпомогнат старта на нови иновативни предприятия. Ще бъдат създадени още Инкубатор за стартиращи компании, Иновационен форум, Експериментарум и посетителски център с пешеходен мост. Парковата част на терена ще се запази, като там ще се изградят зони за отдих, площадно пространство за събития на открито и демонстрационни инсталации, велосипедни алеи.

„София Тех Парк“ подписа меморандуми за сътрудничество с БАН, Техническия университет в София, Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Медицинския университет в София и УНСС.

Научно-технологичният парк ще бъде уникално място в България, където науката и бизнесът се обединяват, за да развиват и реализират проекти съвместно. Именно с тази цел „София Тех Парк“ координира своята дейност с фондовете за стартиращи компании Launchub и Eleven. Неговата цел е освен съвременна инфраструктура и иновативни комуникации и оборудване, да предостави професионални услуги на компаниите в областта на високите технологии, намиращи се в процес на инкубация. „София Тех Парк“ ще организира редица събития и форуми по предприемачество, иновации и наука в сътрудничество с водещите компании в сферата на модерните технологии.

Съвсем скоро дружеството ще представи визуализация - лого, наименование, слоган, чрез които ще се налага бранда на Научно-технологичния парк в страната и чужбина.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X