Предприемачество

3TS Capital Partners обяви първото затваряне на нов фонд с размер 103 млн. евро

Computer World

Активите на 3TS Capital Partners вече надхвърлят 300 млн. евроКомпанията за инвестиции чрез дялово участие и рисков капитал 3TS Capital Partners обяви първото затваряне на най-новия си фонд – 3TS TCEE Фонд III – с размер 103 млн. евро. Чрез него ше бъдат правени инвестиции в подпомагане разрастването на динамично развиващи се компании, предимно в сферата на технологиите, технологичните услуги, комуникациите, Интернет и медиите.

С новия фонд активите под управление на фирмата, която оперира в Централна и Източна Европа, вече надхвърлят 300 млн. евро.

Основни инвеститори в 3TS TCEE Фонд III са институционални инвеститори, като Cisco, Европейската Банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и OTP Bank. Поради големия интерес от страна на инвеститори, 3TS планира да приеме още няколко инвеститора през следващите месеци през периода на второто затваряне на фонда.

„Дори и пазарната среда да продължава да бъде предизвикателство, тази година се очертава като прекрасна за 3TS. След успешните продажби през пролетта на SolveDirect и Investor.bg, в момента още две компании от нашия портфейл са в напреднала фаза на продажба. Успешното набиране на над 100 млн. евро фонд с фокус върху технологични инвестиции е голямо постижение в днешна Европа и е сигнал за силна перспектива както за нашия регион, така и за сектора на технологиите“, каза Пекка Маки, управляващ партньор на 3TS Capital Partners.

Активният портфейл на компанията в момента включва 11 фирми, сред които Avangate (Румъния), BKS (Чехия), eCift (Турция), Piano Media (Словакия) и ClickAd и Rankomat (Полша). 3TS планира да продължи да инвестира в три до пет компании годишно в региона, от Прибалтика до Турция, с фокус върху инвестиции за подпомагане тяхната експанзия. Типичната сума на инвестиция варира от 2 млн. до 10 млн. евро на компания, като в изключителни случаи могат да се правят както по-малки, така и по-големи инвестиции.

„С новия фонд можем да продължим да подкрепяме бързоразвиващи се компании чрез инвестиции за увеличение на капитала или изкупуване на дялово участие – добави Светослав Стефанов, инвестиционен мениджър в 3TS Capital Partners. – Имаме много солидни компании, които в момента анализираме като потенциални инвестиции в целия регион на Централна и Източна Европа, включително и в България. Това са компании, които, с наша подкрепа, имат реалния шанс да се превърнат в регионални лидери или водещи компании в глобален мащаб.“

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X