Предприемачество

Магистратурата по предприемачество и финанси - с инвестиционен партньор и виртуален обмен

Computer World

Инвестиционен партньор на Магистърската програма по предприемачество и финанси за учебната 2012/2013 г. е LAUNCHub (Launch Hub) – мениджър на фонд от 9 млн. евро за рискови инвестиции в стартиращи компании по европейския инвестиционен фонд JEREMIE. “Освен с европейски пари, LAUNCHub свързва студентите с международни организации в областта на предприемачеството като SeedCamp, WebFWD, DreamIt Ventures”, съобщи Цветелина Тенева, мениджър на Института за предприемачи на Сиско в България.

Друга новост е, че Университетът Corvinus, Будапеща участва във виртуален обмен на студенти в Магистърската програма по предприемачество и финанси за учебната 2012/2013 г. Цветелина Тенева обясни, че всички фази на обмена ще се базират на виртуалната класна стая на Института за предприемачи на Cisco Systems България.

Магистърската програма по предприемачество и финанси е съвместен проект на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Института за предприемачи на Сиско в България. Обучението е по-скоро бутиково и залага изключително много на индивидуалния подход и на практическите казуси. Именно затова, в една учебна група не може да има повече от 25 студенти, обясниха от института. Цената на програмата е 3000 евро, като обучението на студентите с икономическо образование преминава през два семестъра, а за не-икономистите е предвиден и подготвителен семестър, който може да се изкара онлайн и има за цел учащите да усвоят основните икономически познания, необходими в курса. Предоставят се и стипендии. Обучителният план по магистърската програма е изготвен в партньорство със Stanford University и Cornell University на Института за предприемачи на Сиско.

В първия магистърски курс, чийто първи семестър вече изтече, се обучават 17 души, като мнозинството от тях са хора с голям професионален опит. По-малка е групата на хората с наскоро стартиран собствен бизнес и най-скромен е делът на наскоро дипломиралите се с амбиции за развиване на свой бизнес. Най-високо обучаемите в програмата оценяват цялостният подход, изтъкна Светлан Станоев - мениджър на Института за предприемачи на Сиско в България. Висок интерес до момента са проявили към предметите стартиране на бизнес, развиване на бизнес, бизнес моделиране, предприемачество в голямо предприятие и др. Участниците се убеждават, че без познания в областта на финансите, не може да се управлява фирма, посочи Станоев.

Според ректора на ВУЗФ доц. Д-р Григорий Вазов, магистратурата по предприемачество и финанси има няколко основни цели. Първата е да промени начина на мислене у учащите, като ги подтикне да бъдат проактивни и да възприемат предприемаческата нагласа и култура. Втората е да ги научи да усвояват, а не както е типично по български да присвояват. Голям проблем според доц. Вазов са ограничаващите държавни образователни изисквания, които са в противоречие с очакванията на бизнеса и на студентите и които налагат 70% от учебния материал в университетите да се изнася от хабилитирани преподаватели. Ясно е, че университетските преподаватели нямат практически познания и понятие от предприемачество, освен на теория, а представителите на частния сектор, които са реалните практици, нямат право да преподават.

Фондът LAUNCHub ще управлява 9 млн. евро за дялово инвестиране в стартиращи компании в България и региона по финансовия инструмент "Enterpreneurship Acceleration and Seed" на инициативата JEREMIE. В конкретен план, техният принос към образователната програма включва:

  • Насоки на инвестиционните експерти от екипа на LAUNCHub за развитие на съдържанието на програмата - основната цел е повишаване на нейния капацитет да подготвя предприемачи и проекти, способни да привличат рисково финансиране.

  • Участие от тяхна страна на екипа на LAUNCHub като лектори в програмата;

  • Създаване на платформа за международен нетуъркинг и обмен на ноу-хау чрез дейността на LAUNCHub извън България и контактите на фонда с редица международни организации, сред които Seedcamp – най-голямата организация в Европа, която предоставя микро-финансиране и менторинг на стартиращи компании, WebFWD – програма за отворени иновации на Mozilla Foundation; и DreamIt Ventures – компания за рискови инвестиции, инкубиране и менторинг на стартиращи бизнес проекти.

Виртуалният обмен между Магистърската програма по предприемачество и финанси и студенти от програма “Стратегически и организационни модели в практиката” на водещия унгарски университет Corvinus University. ще се проведе с помощта на “виртуална класна стая”, базирана на технологии на Cisco Systems. Обменът ще бъде на три фази:

Фаза 1: Обмен на знания - Студенти от двете страни ще участват в обучителни сесии на другата страна по общи и различни дисциплини чрез виртуалната стая за обучение, базирана на софтуерната платформа Webex на Cisco Systems.

Фаза 2: Обмен на пазарни възможности - Анализ и представяне на пазарни възможности в двете държави – потенциал за търсене и предлагане на двата пазара с цел идентифициране на бизнес възможности.

Фаза 3: Съвместен бизнес казус - Въз основа на предходните фази, разработка на съвместни бизнес казуси за стартиране на начинания или развиване на съществуващи такива в посока международен бизнес между двете страни.

„Предприемачеството е най-същественият фактор в бъдещия ни икономически растеж и колкото повече програми, инициативи, хора, институции и организации са въвлечени в тази тема, толкова по-добре за всички нас. От нулева позиция, в момента имаме повече инструменти и начини на финансиране, отколкото са наличните идеи. Именно образователният елемент трябва да свърже идеите с финансирането.

В рамките на инициативата JEREMIE създадохме два seed фонда за стартиращи компании, при които финансирането ще бъде от 30 хиляди до 400 хиляди лева на идея в различни стадии на финансиране“, заяви Евгени Ангелов, съветник за инвестициите и икономиката на Президента на Република България.

Неотдавна бе оповестено, че Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) избра Eleven и LAUNCHub да управляват последните два фонда по Инициативата „Съвместни европейски ресурси за микро- и средни предприятия” (JEREMIE) - финансовия инструмент за подкрепа на предприемачеството (Acceleration Fund) и този за предоставяне на първоначално финансиране (Seed Fund). Фондовете се финансират с 21 млн. евро по линия на JEREMIE в рамките на ОП „Конкурентоспособност“, чрез Европейския фонд за регионално развитие със съфинансиране от 15% от държавния бюджет.

„По JEREMIE стартира и фонд за рискови капитали (Venture Capital Fund), който е за малко по-големи компании, с до 1,5 млн. лева финансиране, с общ бюджет от 30 млн. евро. Съвсем скоро ще започнат и процедурите по набиране на проекти. Така елементите на цялата предприемаческа екосистема ще бъдат осигурени", обясни Ангелов.

Третата инициатива, в която се надяваме и Института за предприемачи на Сиско в България, и ВУЗФ да бъдат въвлечени, е амбициозният проект за създаване на иновационния хъб София Тек, в който ще бъдат инвестирани около 300 млн. лева в близките 5-6 години. Той ще събере най-доброто от университетите, институтите на БАН, бизнеса, и ще осигури форум за идеи и сътрудничество. За хъба е осигурен терен срещу спортна зала Арена Армеец на 4-и км, съобщи Евгени Ангелов.

Вицепрезидентът на ВУЗФ Детелина Смилкова съобщи, че според проучване на Global Entrepreneurship Monitor, 400 милиона предприемачи са започнали бизнес през 2011. Забележителното е, че 40% от тях са на възраст до 35 години. Ръстът на новите бизнес начинания в Европа е 22%, а в САЩ – 60%.

В разрез с тези данни, Смилкова изтъкна, че климатът за предприемачество в България през 2011 г. се нарежда на 46 място в света, според индекса на Легатум за Просперитет. Оставяме зад гърба си държави като Русия, Румъния, Турция. В същото време, според данни на НСИ реализираме спад от 33% на новите фирми.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X