Предприемачество

От април тръгва магистратура по предприемачество и финанси във ВУЗФ

Computer World

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и регионалния център по програмата Институт за предприемачи на Cisco Systems - Фондация “Бизнес институт” обявиха, че от тази година стартират съвместна магистърска програма по предприемачество и финанси.

“Програмата е първата по рода си за цяла Централна и Източна Европа, която съчетава по уникален начин съдържанието на програмата Институт за предприемачи на Cisco Systems, създадена съвместно с университетите Stanford и Cornell, академичния опит и практическите познания”, заяви по време на представянето на 9 март Милена Думанова, търговски директор на Cisco Systems България.

“Програмата е уникална, защото представя световно знание за успешния бизнес през призмата на родната действителност. Отличителните характеристики на курса са силната практическа ориентация на обучението, съчетанието на международното ноу-хау на университети като Stanford и Cornell и успешните практики на българската действителност, и не на последно място – подходът при подбиране на преподавателския състав като комбинация от успешни стартирали и развили бизнеса си в България предприемачи и млади талантливи академични преподаватели”, обясни Детелина Смилкова, вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) - първото в България частно специализирано висше училище в областта на финансите, застраховането, социалното осигуряване, мениджмънта и маркетинга.

“ВУЗФ винаги е предлагало бутикови обучения. Планираме през април да стартираме с една група в магистърската програма, но крайната ни цел ще бъде не повече от три потока по 15 души”, обясни Смилкова.

Таксата ще бъде 1500 евро на семестър. Ще има възможност за разсрочено плащане и финансови облекчения. Самото обучение предвижда подготвителен семестър за бакалаври и магистри – неикономисти, което ще се провежда онлайн или присъствено, и има за цел да изравни стартовите знания между икономисти и колегите им неспециалисти.

Обучението ще започне от края на април. Програмата ще е съботно-неделна, в два семестъра. Приемът ще става на база завършена бакалавърска или магистърска степен и входящ тест за ниво на владеене на английски. Изпитите за прием стартират на 10 март 2011г. и се провеждат всяка седмица. Обучението в магистърската програма е за период от 1 година (2 семестъра) и ще се провежда в сградата на ВУЗФ. След успешното й завършване студентите получават сертификат от Института за предприемачи на Cisco Systems и диплома “Магистър по предприемачество и финанси” от ВУЗФ.

Програмата Cisco Entrepreneur Institute стартира преди месец в България, като първият “Институт за предприемачи” на Cisco Systems за България е Фондация “Бизнес институт”. Фондацията, основана от Светлан Станоев и Цветелина Тенева от Strategize!, е със статут на регионален обучителен център.

“Магистърската програма по предприемачество и финанси е сбъдната мечта за нас от повече от 10 години. Нашето разбиране за предприемачество е, че това е съвременният начин на мислене и на поведение, който пазарът изисква”, заяви Светлан Станоев, мениджър на регионалния център на Института за предприемачи на Cisco Systems в България.

Основни насоки на магистърската програма ще бъдат: започване на нови бизнес начинания, развиване на малки и средни компании, предприемаческо поведение в голямата организация, и фокус върху финансовия мениджмънт. Избраните дисциплини са общо 10 – предприемаческо мислене, стартиране на бизнес, развиване на бизнес, финанси за предприемачи, маркетинг за предприемачи, бизнес моделиране, финансов анализ и оценка на компании и проекти, стратегически мениджмънт, финансови пазари и инструменти, и лидерски умения и умения за управление на хора.

“Посланието, което отправям към министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, е: вгледайте се в бъдещето на образованието в България – партньорството между ВУЗФ и Cisco Systems България е един добър пример. Именно такива пионерски местни дейности поставят стандартите в образованието не само в България, но и в Европа и в международен план. Ако България иска да се превърне в лидер, който да привлича чуждестранни инвестиции и да постигне растеж, тя трябва да инвестира по подходящия начин в образователната си система. Тук не става дума за количество пари, а създаването на иновативни образователни програми като магистърския курс на ВУЗФ и Cisco Systems България. Истинските ползи от подобни програми ще могат да се видят след 10-15 г., когато поколение от млади предприемачи, преминали през програмата, ще могат да демонстрират в реалния живот лидерските умения и познанията си”, заяви посланикът на САЩ в България Н. Пр. Джеймс Уорлик.

От април тръгва магистратура по предприемачество и финанси във ВУЗФ

Магистърската програма е плод на партньорство между регионалния център на Института за предприемачи на Cisco Systems в България и на Висшето училище по застраховане и финанси.

Висшето училище по застраховане и финанси и Институтът за предприемачи на Cisco Systems обявиха, че от тази година стартират съвместна магистърска програма по предприемачество и финанси.
“Програмата е първата по рода си за цяла Централна и Източна Европа, която съчетава по уникален начин съдържанието на програмата Институт за предприемачи на Cisco Systems, създадена съвместно с университетите Stanford и Cornell, академичния опит и практическите познания”, заяви по време на представянето на 9 март Милена Думанова, търговски директор на Cisco Systems България.

“Програмата е уникална, защото представя световно знание за успешния бизнес през призмата на родната действителност. Отличителните характеристики на курса са силната практическа ориентация на обучението, съчетанието на международното ноу-хау на университети като Stanford и Cornell и успешните практики на българската действителност, и не на последно място – подходът при подбиране на преподавателския състав като комбинация от успешни стартирали и развили бизнеса си в България предприемачи и млади талантливи академични преподаватели”, обясни Детелина Смилкова, вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) - първото в България частно специализирано висше училище в областта на финансите, застраховането, социалното осигуряване, мениджмънта и маркетинга.

“ВУЗФ винаги е предлагало бутикови обучения. Планираме през април да стартираме с една група в магистърската програма, но крайната ни цел ще бъде не повече от три потока по 15 души”, обясни Смилкова.
Таксата ще бъде 1500 евро на семестър. Ще има възможност за разсрочено плащане и финансови облекчения. Самото обучение предвижда подготвителен семестър за бакалаври и магистри – неикономисти, което ще се провежда онлайн или присъствено, и има за цел да изравни стартовите знания между икономисти и колегите им неспециалисти.

Обучението ще започне от края на април. Програмата ще е съботно-неделна, в два семестъра. Приемът ще става на база завършена бакалавърска или магистърска степен и входящ тест за ниво на владеене на английски. Изпитите за прием стартират на 10 март 2011г. и се провеждат всяка седмица. Обучението в магистърската програма е за период от 1 година (2 семестъра) и ще се провежда в сградата на ВУЗФ. След успешното й завършване студентите получават сертификат от Института за предприемачи на Cisco Systems и диплома “Магистър по предприемачество и финанси” от ВУЗФ.

Програмата Cisco Entrepreneur Institute стартира преди месец в България, като първият “Институт за предприемачи” на Cisco Systems за България е Фондация “Бизнес институт”. Фондацията, основана от Светлан Станоев и Цветелина Тенева от Strategize!, е със статут на регионален обучителен център.

“Магистърската програма по предприемачество и финанси е сбъдната мечта за нас от повече от 10 години. Нашето разбиране за предприемачество е, че това е съвременният начин на мислене и на поведение, който пазарът изисква”, заяви Светлан Станоев, мениджър на регионалния център на Института за предприемачи на Cisco Systems в България.

Основни насоки на магистърската програма ще бъдат: започване на нови бизнес начинания, развиване на малки и средни компании, предприемаческо поведение в голямата организация, и фокус върху финансовия мениджмънт. Избраните дисциплини са общо 10 – предприемаческо мислене, стартиране на бизнес, развиване на бизнес, финанси за предприемачи, маркетинг за предприемачи, бизнес моделиране, финансов анализ и оценка на компании и проекти, стратегически мениджмънт, финансови пазари и инструменти, и лидерски умения и умения за управление на хора.

“Посланието, което отправям към министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, е: вгледайте се в бъдещето на образованието в България – партньорството между ВУЗФ и Cisco Systems България е един добър пример. Именно такива пионерски местни дейности поставят стандартите в образованието не само в България, но и в Европа и в международен план. Ако България иска да се превърне в лидер, който да привлича чуждестранни инвестиции и да постигне растеж, тя трябва да инвестира по подходящия начин в образователната си система. Тук не става дума за количество пари, а създаването на иновативни образователни програми като магистърския курс на ВУЗФ и Cisco Systems България. Истинските ползи от подобни програми ще могат да се видят след 10-15 г., когато поколение от млади предприемачи, преминали през програмата, ще могат да демонстрират в реалния живот лидерските умения и познанията си”, заяви посланикът на САЩ в България Н. Пр. Джеймс Уорлик.

<span style="display: none;">
Снимка: папка ВЕСТИ - “Stanoev_Vazov_Smilkova.jpg”
Текст под снимка:
Светлан Станоев, мениджър на регионалния център на Института за предприемачи на Cisco Systems в България, доц. д-р Григорий Вазов - президент на ВУЗФ,  Детелина Смилкова - вицепрезидент на ВУЗФ.
</span>
От април тръгва магистратура по предприемачество и финанси във ВУЗФ

Магистърската програма е плод на партньорство между регионалния център на Института за предприемачи на Cisco Systems в България и на Висшето училище по застраховане и финанси.

Висшето училище по застраховане и финанси и Институтът за предприемачи на Cisco Systems обявиха, че от тази година стартират съвместна магистърска програма по предприемачество и финанси.
“Програмата е първата по рода си за цяла Централна и Източна Европа, която съчетава по уникален начин съдържанието на програмата Институт за предприемачи на Cisco Systems, създадена съвместно с университетите Stanford и Cornell, академичния опит и практическите познания”, заяви по време на представянето на 9 март Милена Думанова, търговски директор на Cisco Systems България.

“Програмата е уникална, защото представя световно знание за успешния бизнес през призмата на родната действителност. Отличителните характеристики на курса са силната практическа ориентация на обучението, съчетанието на международното ноу-хау на университети като Stanford и Cornell и успешните практики на българската действителност, и не на последно място – подходът при подбиране на преподавателския състав като комбинация от успешни стартирали и развили бизнеса си в България предприемачи и млади талантливи академични преподаватели”, обясни Детелина Смилкова, вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) - първото в България частно специализирано висше училище в областта на финансите, застраховането, социалното осигуряване, мениджмънта и маркетинга.

“ВУЗФ винаги е предлагало бутикови обучения. Планираме през април да стартираме с една група в магистърската програма, но крайната ни цел ще бъде не повече от три потока по 15 души”, обясни Смилкова.
Таксата ще бъде 1500 евро на семестър. Ще има възможност за разсрочено плащане и финансови облекчения. Самото обучение предвижда подготвителен семестър за бакалаври и магистри – неикономисти, което ще се провежда онлайн или присъствено, и има за цел да изравни стартовите знания между икономисти и колегите им неспециалисти.

Обучението ще започне от края на април. Програмата ще е съботно-неделна, в два семестъра. Приемът ще става на база завършена бакалавърска или магистърска степен и входящ тест за ниво на владеене на английски. Изпитите за прием стартират на 10 март 2011г. и се провеждат всяка седмица. Обучението в магистърската програма е за период от 1 година (2 семестъра) и ще се провежда в сградата на ВУЗФ. След успешното й завършване студентите получават сертификат от Института за предприемачи на Cisco Systems и диплома “Магистър по предприемачество и финанси” от ВУЗФ.

Програмата Cisco Entrepreneur Institute стартира преди месец в България, като първият “Институт за предприемачи” на Cisco Systems за България е Фондация “Бизнес институт”. Фондацията, основана от Светлан Станоев и Цветелина Тенева от Strategize!, е със статут на регионален обучителен център.

“Магистърската програма по предприемачество и финанси е сбъдната мечта за нас от повече от 10 години. Нашето разбиране за предприемачество е, че това е съвременният начин на мислене и на поведение, който пазарът изисква”, заяви Светлан Станоев, мениджър на регионалния център на Института за предприемачи на Cisco Systems в България.

Основни насоки на магистърската програма ще бъдат: започване на нови бизнес начинания, развиване на малки и средни компании, предприемаческо поведение в голямата организация, и фокус върху финансовия мениджмънт. Избраните дисциплини са общо 10 – предприемаческо мислене, стартиране на бизнес, развиване на бизнес, финанси за предприемачи, маркетинг за предприемачи, бизнес моделиране, финансов анализ и оценка на компании и проекти, стратегически мениджмънт, финансови пазари и инструменти, и лидерски умения и умения за управление на хора.

“Посланието, което отправям към министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, е: вгледайте се в бъдещето на образованието в България – партньорството между ВУЗФ и Cisco Systems България е един добър пример. Именно такива пионерски местни дейности поставят стандартите в образованието не само в България, но и в Европа и в международен план. Ако България иска да се превърне в лидер, който да привлича чуждестранни инвестиции и да постигне растеж, тя трябва да инвестира по подходящия начин в образователната си система. Тук не става дума за количество пари, а създаването на иновативни образователни програми като магистърския курс на ВУЗФ и Cisco Systems България. Истинските ползи от подобни програми ще могат да се видят след 10-15 г., когато поколение от млади предприемачи, преминали през програмата, ще могат да демонстрират в реалния живот лидерските умения и познанията си”, заяви посланикът на САЩ в България Н. Пр. Джеймс Уорлик.

<span style="display: none;">
Снимка: папка ВЕСТИ - “Stanoev_Vazov_Smilkova.jpg”
Текст под снимка:
Светлан Станоев, мениджър на регионалния център на Института за предприемачи на Cisco Systems в България, доц. д-р Григорий Вазов - президент на ВУЗФ,  Детелина Смилкова - вицепрезидент на ВУЗФ.
</span>
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X