Предприемачество

Тръгват две нови процедури по ОП „Конкурентоспособност”

Computer World

УО на ОПРКБИМинистерството на икономиката, енергетиката и туризма обяви две нови процедури по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (ОПРКБИ). Схемите са за технологична модернизация на малки и средни предприятия и за подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и услуги.

Процедурата за технологична модернизация на малки и средни предприятия е с общ бюджет от 97 791 500 лева (50 млн. евро). Проектни предложения по нея ще се приемат до 1 април. Получените проектни предложения по тази процедура през 2010 г. бяха с 30% повече от очакваните и с 39% по-малко от получените през 2008 г., отчетоха специалистите от Управляващия орган на оперативната програма.

Внедряването в производството на иновативни продукти, процеси и услуги ще бъде подкрепено с 48 895 750 лева (25 млн. евро). Проектни предложения по тази процедура ще се приемат в няколко сесии със следните крайни срокове:
- Сесия 1 с краен срок 7 март 2011 г.
- Сесия 2 с краен срок 9 май 2011 г.
- Сесия 3 с краен срок 11 юли 2011 г.
- Сесия 4 с краен срок 12 септември 2011 г.
- Сесия 5 с краен срок 14 ноември 2011 г.

 

Пълният пакет документи и насоките за кандидатстване по двете процедури са публикувани на Интернет адресите на оперативната програма www.opcompetitiveness.bg и www.ibsme.org и на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в България www.eufunds.bg.
Заинтересованите могат да подават проектните си предложения в териториалните звена на Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия, която е междинно звено по програмата.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X