Предприемачество

600 проектa - подадени за технологична модернизация в SMB по „Конкурентоспособност”

Computer World

До изтичането на крайния срок за кандидатстване по процедурата BG161PO003-2.1.06 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия" бяха подадени 600 проектни предложения. Четири от проектите са подадени след крайния срок - 16 часа на 10 август, и няма да бъдат разглеждани, уточниха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), което е Управляващ орган по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (ОПРКБИ). Процедурата за технологична модернизация в малки и средни предприятия (МСП) се финансира по линия на ОП „Конкурентоспособност". По нея се отпуска обща безвъзмездна финансова помощ в размер на 50 млн. евро (97 791 500 лв.).

Получените проектни предложения са с 30% повече от очакваните и с 39% по-малко от получените през 2008 г. по същата процедура, отчитат специалистите от Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност".

Прогнозираният по-висок спад бе калкулиран на база свиването на пазарите и невъзможността на предприятията да използват пълния капацитет на съществуващите машини поради икономическата криза. Финансовите проблеми на компаниите -  непогасените задължения  към бюджета и проблеми с банковото финансиране, които са ключов момент в изпълнението на проектите, също са фактор за по-ограничения интерес към възможностите, които предлага ОП „Конкурентоспособност", от страна на бенефициентите, обясниха от МИЕТ.

Индикативната годишна работна програма по ОП „Конкурентоспособност" за 2010 г. предвижда стартирането на общо 16 процедури на обща стойност 1 300 309 675 лв., от които 15 - за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 на обща стойност 909 143 675 лв. В момента по програмата се изпълняват 588 договора на стойност близо 740 млн. лв. За последната година (27 юли 2009 - 1 юли 2010 г.) по ОП „Конкурентоспособност" са изплатени общо 427 млн. лв., от които приблизително 18,5 млн. лв. на бенефициенти по приоритетни оси 1 и 2. Това е 18,6% от общия бюджет на програмата, спрямо 0,1% от старта й през 2007 г. до средата на 2009 г.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X