Предприемачество

Петър Миленков: Топ 6 елемента на успешното внедряване на ERP

Computer World

Тихомир Иванов

„Винаги в естественото развитие на една малка компания настъпва момент, когато тя става твърде голяма, за да се нарече малка, но все още е прекалено малка, за да бъде поставена в графата „големи", каза Петър Миленков, изпълнителен директор на SAP България, на посветената на малкия и среден бизнес конференция, провела се на 29 юни.

Електронният бизнес е част от цялостната бизнес стратегия на компанията", с тези думи Нина Тодорова, заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) откри събитието. Тя добави, че според секторните проучвания, интегрираното използване на информационните и комуникационните технологии и е-бизнеса е много важно с оглед на конкурентоспособността. „Ориентацията към намаляване на разходите чрез използване на ИКТ е особено отчетлива по време на икономическа криза. От друга страна, изследвания по време на икономически растеж показват, че информационните и комуникационните технологии се използват за увеличаване на продукцията и подобряване обслужването на клиентите. Иновациите, базирани на ИКТ, са основен източник на подобряване продуктивността на предприятията", добави тя.

По време на срещата с представители на българския бизнес Петър Миленков очерта

шестте най-важни елемента на успешното внедряване на интегрирана ERP система:

  • Внимателен подбор на система. Трябва да сте убедени, че софтуерът, който искате да внедрите, покрива вашите изисквания и спецификата на бизнеса ви.
  • Екип с правомощия. В рамките на вашата организация вие трябва да сте упълномощили съответните хора, които ще участват в процеса на внедряване. Трябва ясно да обсъдите с тях идеята - това не е ИТ проект, а много сериозен бизнес проект, от който зависи бъдещето на бизнеса на компанията, от който зависи това да сте ефективни и оттам конкурентни. Само така внедряването на продукта ще доведе до резултат, който ще удовлетворява и собственика, и мениджърите на всяко ниво.
  • Готовност за възприемане. Много често, когато се внедри един продукт, настъпва някаква промяна, продиктувана от това, че решението има изключително голямо ноу-хау на разположение на бизнеса и ако не бъде възприето, значи няма смисъл от свършеното. „Много пъти сме се убеждавали, че в SAP има повече от един вариант за организация на даден процес и работата на добрия консултант с реален опит във внедряването и с познания за индустрията е да ви покаже как в това огромно разнообразие от възможности, които софтуерът носи в себе си като ноу-хау, вие да изберете онова, което е най-добро за вас. Най-добро в момента и най-добро от гледна точка на бъдещето", каза Миленков.
  • Достатъчно време. „За съжаление възникването на идеята за внедряване е първият момент, продължи той - След това има събиране на информация, избиране на партньор и тогава идва моментът, в който малките и средни предприятия казват „ами сега да видим дали можем да усвоим някакви пари". И след този момент преминава още време и ако се обърнете назад осъзнавате, че между идеята и реалното начало на проекта по внедряване понякога стоят 12-18 месеца. За 18 месеца клиентът може да изчезне. И именно това, че проектите по внедряване трябва да започнат след като парите са отпуснати принуждава компаниите да изчакат изключително дълъг период от време преди да започнат реалната работа." Затова Миленков предложи на Нина Тодорова създаването на метод на работа, при който клиентът да може да започне инвестирането по едно внедряване възможно най-скоро със собствени средства и когато евентуално впоследствие му бъдат отпуснати пари, за които е кандидатствал, те да са предназначени за покриването на разходите по проекта. Това естествено би могло да бъде възможно само при спазване на формална процедура, гарантираща, че са спазени определени правила, натрупани са определени документи и всичко това е направено по начин, по който клиентът ще го прави когато един ден парите бъдат отпуснати. Така клиентът носи риска за себе си, но от друга страна му се дава възможност да получи решение на проблемите си много по-скоро.
  • Търсене на разумен баланс - между времето, отделено по осъществяването на проекта, готовността за усвояване на най-добри практики, бюджета и компромисите по приоритетите.
  • Консултанти с реален опит във внедряването. Между 15% и 20% от ИТ мениджърите определят разбирането на специфичните нужди и дълбочината на функционална експертиза като двата най-важни критерия за избор на консултант, а около 15 на сто поставят акцента върху дълбочината на индустриална експертиза, стана ясно от презентацията на Петър Миленков. Цената идва след това - на четвърто място, а скоростта на работа е едва на осма позиция по важност от общо 10 изисквания. „Вертикалната специализация на консултантските компании в България е на път, но тя не е факт, уточни Миленков. - Има някакви наченки, които ние постигнахме с обявяването на нашата програма PartnerEdge , с която консултантските компании избират някакви индустриални вертикали, в които се развиват приоритетно. Разбира се кризата намали възможностите пред консултантските компании и ги накара отново да гледат встрани от онази зона на комфорт, в която иначе оперираха. Но трябва да ви кажа, че когато правим среща между наш партньор консултант с опит в съответната индустрия и клиент от тази индустрия, химията помежду им става почти мигновено."

За последните четири години SAP България е привлякла за свои клиенти 24 малки и средни фирми, а понастоящем общо около 200 предприятия у нас използват решенията на вендора. „SAP сега съществено се отличава от SAP преди няколко години, когато компанията беше синоним на система, която е достъпна за и се използва само от големите, когато беше синоним на нещо тежко, тромаво скъпо и т. н., отбеляза Миленков. - Беше необходимо да се направи подход към малките и средни предприятия, да се направи партньорска мрежа и да се предостави продукт за SMB на цени, които са достъпни за този сектор. Мисля, че ние успяхме да направим това с моя екип през последните няколко години."

SAP Business All-in-One

За SMB сектора вендорът предлага цялостното решение Business All-in-One. Това „е същият ERP продукт, който ползва Боинг, само че предварително конфигуриран на ниво процес такъв, какъвто го ползват в най-честия случай малките и средни предприятия", твърди Миленков. Това прави възможно намаляването на човекодните, които консултантите прекарват във внедряване. „Наличието на консултанти, на предварително конфигурирани сценарии и на познания в съответната индустрия са онази амалгама, която ни дава възможност да адресираме малките и средните предприятия и да направим SAP допустим и използваем за тях".

Присъстващите на срещата представители на различни компании имаха възможността да се срещнат и с Пламен Христов, финансов директор на Солид 55, която е внедрила два модула на ERP на SAP и ги е интегрирала с дотогавашната си система за управление на бизнеса.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X