Предприемачество

Започва кандидатстването за технологична модернизация в SMB по ОП „Конкурентоспособност”

Computer World

Вече може да се кандидатства по открита процедура за набиране на проектни предложения за технологична модернизация на малкия и среден бизнес (SMB) по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Това съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), обявявайки новата процедура. По схемата фирмите могат да разчитат на безвъзмездно финансиране в размер на 50 млн. евро (97 791 500 лв.). Проекти ще се набират до 16 часа на 10 август.


Това е втората процедура за финансиране на проекти на бизнеса по ОПРКБИ, която е обявена през тази година, след като в края на март започна набирането на проекти за стартиращи иновативни предприятия с бюджет от 10 млн. евро.


В подкрепа на бизнеса насоките за кандидатстване вече се публикуват едновременно с отварянето на процедурата. Това е една от промените, предприета от екипа на МИЕТ, която цели подобряване информираността на крайните получатели на безвъзмездна финансова помощ (бенефициенти), улесняване на достъпа до финансиране и по-висока усвояемост на европейскките структурни фондове. Пълният пакет документи за кандидатстване е публикуван на Интернет страницата на управляващия орган на Оперативната програма www.opcompetitiveness.bg, на интернет страницата на ИАНМСП www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща и специализирана информация за управление на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС www.eufunds.bg.


Проектните предложения могат да се подават в териториалните звена на ИАНМСП в Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.


Индикативната програма за 2010 г. предвижда обявяването на 15 нови процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОПРКБИ на обща стойност 465 млн. евро. Това ще даде възможност проектите по тези процедури да бъдат завършени до края на 2013 г., когато е краят на настоящия програмен период. Основната част от планираните средства – 385 млн. евро, са предвидени за повишаване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнессреда. Още 80 млн. евро ще бъдат насочени за развитието на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности, поясниха от МИЕТ.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X