Предприемачество

SAP България излезе с преконфигурирано ERP решение за малкия и среден бизнес

Computer World

Пускането на първата преконфигурирана локализирана официална версия на SAP Baseline (или SAP Business All-in-One) решение за България обяви Петър Миленков, изпълнителен директор на SAP България, на 13 април в София. „За разлика от всички останали държави в ЦИЕ, към който регион се причислява и SAP България, от години колегите в съседни държави притежават стандартен пакет SAP Baseline, адаптиран към спецификите на съответната страна. Сега за пръв път се прави продукт за територията на България. Мярката е естествено развитие на политиката на SAP в областта на малкия и среден бизнес (МСБ)”, заяви Миленков. В последните години софтуерният гигант целенасочено се ориентира към този сегмент, който не само SAP, но и другите големи вендори на пазара считат за особено перспективен в настоящия момент и за в бъдеще от гледна точка на големия брой компании в този сектор и на вакуума на надеждни и стабилни решения, които се предлагат в него, каза той. SAP Baseline пакетът се състои от различни предварително дефинирани сценарии, които покриват всички ключови бизнес процеси - счетоводство, контролинг, продажби и дистрибуция, производствено планиране и контрол, управление на материалите, логистика и обслужване, посочи Красимир Станев – старши консултант в SAP България. В обхвата на решението са заложени и 100 основни вида ERP отчети, изработени на базата на най-добрите практики в SAP.


Стандартният пакет включва не само самия продукт, но и детайлна документация на български език на бизнес процесите и предварително конфигурирани настройки (изграждащи блокове, представляващи автоматични настройки) и методология за внедряване. По този начин решението позволява на клиентите на SAP да скъсят времето, да намалят цената и усилията за внедряване на SAP ERP системи. Новият продукт е наличен, а партньорите са обучени и готови да го внедряват, увериха от SAP България. При стандартно време за въвеждане на ERP от 6-9-12 месеца в производствена или насочена към услугите компания, със задаването на сценариите в новия SAP Baseline времето за внедряване се скъсява до 3-4 месеца, изтъкна Петър Миленков. Преди години SAP обяви партньорската си програма, насочена към компаниите, предлагащи решения, специално разработени за МСБ. В рамките на програмата SAP PartnerEdge, родната компания вече има 14 партньора, посочи Миленков. SAP Business All-in-One решенията се предлагат от партньорите на SAP България, които според сайта на компанията в момента са 25. SAP Baseline е различно решение, защото освен стандартния пакет, познат и предлаган на пазара от години като SAP ERP, този продукт се състои от нови елементи. Тук се включват най-добрите практики, които представляват обобщеното разбиране на SAP за характерна, полезна и иновативна информация. В основата на SAP Baseline лежи решение, създадено от SAP за Германия и съдържащо набор от функционалности, използвани от повечето компании, опериращи в СМБ сегмента. Клиентите бързо и лесно ще придобиват представа за решението, защото то е същото, което е вече 20 години на пазара – SAP ERP, но конфигурирано и пакетирано в улеснение и на партньорите, и на клиентите от МСБ. „Това е по-нататъшна стъпка към сегмента на малките и средни предприятия и към партньорите, които развиват бизнеса си в тази насока. Считаме, че това е една от нашите мерки за подобряване на бизнеса климата”, каза Миленков. В съответствие със стратегията си, ориентирана към SMB сектора, освен новия си продукт SAP Baseline компанията предлага предварително конфигурирани още два продукта – Business All-in-one CRM и SAP BusinessObjects Edge Business Intelligence. Компаниите в сегмента на МСБ участват по проекти за усвояване на евросредства. В процеса на проучване на пазара изчерпателната базисна информация, съдържаща се в пакета, ще подпомогне взимането на решение, подготовката на предложението, и кандидатстването. \\Svetoslavpopov\temp snimki\2010_04.13 - SAP Текст под снимката: Красимир Станев, старши консултант и Петър Миленков, изпълнителен директор на SAP България представиха новото SAP Baseline решение АКЦЕНТ SAP Baseline скъсява времето и намалява цената и усилията за внедряване на SAP ERP
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X