Предприемачество

МИЕТ: За 2010 г. прогнозираме 460 млн. евро усвоени средства по ОП “Конкурентоспособност” по 13 процедури

Computer World

“От старта на оперативна програма Конкурентоспособност до средата на миналата година по нея бяха изплатени нищожните 107 хил. евро”, изтъкна Евгени Ангелов, заместник - министър на икономиката, енергетиката и туризма, на 1 февруари по време на първата от поредицата месечни срещи, посветени на предприемачеството, които се провеждат в рамките на програмата Empower за изключителни  млади предприемачи. Над 500 млади предприемачи и бизнес лидери участваха в обсъждането.

“460 млн. евро усвоени средства

по оперативна програма “Конкурентоспособност” по 13 процедури прогнозираме за 2010 г., 8 от които са изцяло нови. 25 млн. евро има за подкрепа на иновативни продукти и услуги, 20 млн. евро – за средства на развитие на научния капацитет на български научни организации с приложни цели, още 20 млн. евро са заложени за създаване и укрепване на съществуващи технологични центрове в България. Средствата, предвидени за технологична модернизация на малки и средни предприятия в страната са от порядъка на 100 млн. евро”, съобщи зам. министър Ангелов по време на първата среща по програмата Empower.
До седмици ще бъде регистриран холдингов фонд, който да оперира финансовите ресурси в размер на 200 млн. лв. по програма JEREMIE, насочен към рисков капитал и рисково финансиране. За целта ще се създадат гаранционни фондове, фондове за рисков капитал и фондове за микрофинансиране.
„Улесненият достъп до финансиране е едно от първите условия за успешна дейност на малките и средните предприятия”, подчерта зам. министър Ангелов, разяснявайки новия механизъм, по който ще може да се оперира със средства по инициативата JEREMIE в подкрепа на бизнеса. Намаляването на административната тежест и на осигуровките, както и преструктурирането на министерството са част от останалите мерки за осигуряване на стабилна и предвидима икономическа среда.
Ангелов припомни, че според приетата от кабинета програма, с 20% трябва да бъде намаляване на данъчната тежест до 2012 г. в икономиката. Приетата национална цел е съобразена с европейските директиви и с програмата "Мисли за малкия".

Наградата Empower се провежда с официалната подкрепа на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Това е най-голямото национално състезание за

млади предприемачи със специален фокус върху иновациите.

В конкурса могат да вземат участие предприемачи, които имат идея за нов бизнес, или са стартирали компании преди не повече от една година. Изискването е ръководителят на кандидатстващия екип да е на не повече от 35 години. Желаещите да участват трябва да разработят бизнес план по модел, който ще бъде на разположение на www.empower.bg през февруари. Крайният срок за подаване на кандидатурите е 1 юни 2010 г. Конкурсът се организира от фондация Empower United, в партньорство с JobTiger, Центъра за предприемачество и управленско развитие (СЕЕD), Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО), и Маркетор. Програмата се провежда с подкрепата на Фондация Моторола, Си Ем Ес Камерън Маккена, AES (Ей И Ес) и Екобулпак.  

Първата награда в конкурса е в размер на 100 000 лв.

 – сума, която би послужила като солидна основа за превръщането на една добра идея в успешен бизнес. В допълнение, победителите ще имат възможност да се възползват от практическите съвети от страна на опитни професионалисти. Освен голямата финансова награда, са предвидени и три по-малки награди – за второ и трето място в крайното класиране и специален приз – за проект за екологичен бизнес. Размерът на паричните награди за номинираните проекти ще зависи от финансирането, което ще бъде набрано в рамките на кампанията. До 2-3 седмици ще бъде обявен регламентът на състезанието и ще бъдат обявени подробности за останалите три награди, извън бюджета за победителя в конкурса.
“Имаме амбицията да превърнем тази инициатива в дългосрочен проект и да осигуряваме все повече и все по-големи награди”, заяви създателят на конкурса за наградата Empower и председателят на фондация Empower United Томас Хигинс.
Според него, три са ключовите фактори за успех на всяко начинание: концентрация, устойчивост и партньорство. Empower и JobTiger работят заедно и над програмата за Млади лидери (Young Lidership Program). “Ентусиазъм, търпение и упорство са формулата за успех на една идея. Всичко е въпрос на отдаденост. … Ако една компания не е иновативна, тя няма бъдеще. Не можеш да растеш в днешния безумно конкурентен пазар, без да инвестираш в конкурентно предимство”, заяви Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на "Сирма груп холдинг", по време на дискусията.
От февруари до май 2010 г. всички, които имат желание да научат повече за предприемачеството, могат да участват в откритите обучителни месечни семинари с гост лектори изявени бизнес лидери и експерти. Семинарите ще помогнат на младите предприемачи да структурират своите идеи и да ги оформят в бизнес план.  На срещите ще се проведат дискусии на теми като финансиране, сформиране на екип, ефективен маркетинг и продажби, които ще са полезни за участниците при подготвянето на бизнес плановете за конкурса.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X