Предприемачество

IP централите в бизнес комуникациите от ново поколение

Computer World

На европейския пазар на корпоративна телефония се наблюдава устойчива тенденция за преминаване от традиционна телефония към IP. Въпреки това делът на офисните IP УАТЦ, особено в малкия и среден бизнес, засега не е висок. Това се дължи до голяма степен на огромната база от инсталирани традиционни TDM централи, които все още не са „си изплатили“ средствата и разполагат все още с необходимата техническа поддръжка.

По данни на Infonеtics Research IP базирани учрежденски автоматични телефонни централи (УАТЦ) се купуват най-вече от неголемите компании. Такава ситуация е характерна за Европа и Азия, докато в Северна Америка корпоративните IP комуникации се развиват преди всичко от големите организации. Все пак когато става дума за разширяване на функционалността и мащабируемостта на централа за поддръжка на голям брой абонати, практически няма алтернатива на IP моделите УATЦ.

За работа с IP централи, особено софтуерни, не се изисква допълнителен персонал, тъй като познанията на мрежовия администратор са напълно достатъчни за поддръжката и на IP УATЦ. Те не се нуждаят от отделна кабелна инфраструктура, тъй като цялата информация се предава по компютърната мрежа. За по-големите предприятия, които имат отдалечени поделения или служители, намиращи се в офиса на непълен работен ден и ползващи свободните работни места, IP УATЦ е единственият избор, защото за традиционната телефония изграждането на разпределена телефонна мрежа с отдалечените офиси ще струва много по-скъпо, а за постоянната настройка и конфигуриране на оборудването са нужни висококвалифицирани и скъпоструващи специалисти.

Допълнителен стимул за разпространение на корпоративната IP телефония дава бурното развитие на мрежите за предаване на данни, които позволяват създаване на широколентови връзки с гарантирана скорост на предаване. Себестойността на преноса на трафика в такива мрежи постоянно се понижава, както и цената на оборудването. Освен това доставчиците на телекомуникационно оборудване свиват производството и не инвестират в разработката на традиционни УАТЦ. В частности, Ericsson, доскоро един от лидерите на пазара на офисни централи, продаде цялото си поделение на канадската Aastra, която развива бурно именно IP модела.

Много производители постепенно заменят в своето портфолио традиционните УАТЦ с IP, предлагайки т.нар. „хибридни“ УАТЦ, в които част от функциите са реализирани на базата на IP, а останалите — с помощта на традиционните TDM. Такъв подход позволява да не се подменя веднага цялата телефонна база, а да се използват, например, аналоговите телефонни апарати, които все още са доста по-евтини от IP телефоните. Въпреки това продажбите на IP апарати са нараснали през 2008 г. с около 25%, като най-голям ръст има при IP софтфоните (телефонни програми, работещи на компютър), чиито продажби са се удвоили през третото тримесечие на 2008 г. в сравнение с второто.

По данни на Infonetics Research за III тримесечие на м.г., на първо място за първи път е излязла компанията Cisco Systems с прираст на продажбите на офисни АТЦ близо 19%. На второ място се намира Avaya със стабилен ръст за тримесечието от 10%, а трето място е заела Nortel. Cisco се оказа единственият играч, чийто пазарен дял значително се е увеличил през 2008 г., останалите са задържали пазарните си позиции или са отбелязали лек спад. Продажбите на „чисти“ IP УATЦ и хибридни централи са нараснали с 8%, а делът на TDM УАТЦ се е намалил. За пръв път пазарът на традиционни УАТЦ е спаднал до ниво $1 млрд., а общият обем на пазара на корпоративна телефония е нараснал до $2,6 млрд. (увеличение от 8% в сравнение с второ тримесечие на 2008 г.).

И ако през 2007 г. съотношението на обемите на продадените традиционни телефонни портове и IP портове (линии) е било 60/40, то през 2008 г. то вече е 50/50 (вж. Фигура 1). За мини АТЦ равновесното ниво 50/50 бе достигнато още през 2006 г., а през 2008 г. почти две трети от доставките се падат на IP централите (вж. Фигура 2). Впрочем, започналата икономическа криза забави до известна степен обновяването на парка от офисни АТЦ, и този фактор повлия както на традиционните (TDM), така и на IP моделите. По всичко личи, че кризата ще внесе корекции и в дългосрочните прогнози, тъй като модернизацията на УАТЦ ще се осъществява с по-слаби темпове.

 

Фигура 1. Доставки на портове TDM и IP в света

Източник: Infonetics Research, 2008

 

Фигура 2. Съотношение на доставките на мини АТЦ на базата на IP и TDM.

Източник: Infonetics Research, 2008

 

Малко история

Офисната АТЦ представлява автоматичен комутатор за телефонните апарати на компанията. Нейнот използване е обусловено от потребността да има телефонен апарат на бюрото на всеки служител и той да не е свързан директно с градската АТЦ. Всяка система, способна да поддържа връзка в пределите на офиса (или няколко офиса) и обезпечаваща изход към градската телефонна мрежа, е офисна или учрежденска АТЦ (УАТЦ). Офисните АТЦ са се появили преди повече от 30 г. и са позволили на компаниите съществени икономии при осигуряване на свързаност вътре в помещенията и включването към градската АТЦ.

Постепенно офисните АТЦ се превърнаха в сложни устройства с голям набор от допълнителни функции, които градската АТЦ (т.е. телефонният оператор) не можеше да предложи. Сред тях са задържане на повикването, конферентна връзка, автоматично прехвърляне на позвъняването на друг номер, автоматичен телефонен секретар и много други. Такава функционалност изискваше значителни допълнителни разходи за монтиране на специални платки и настройка на оборудването, като за всеки производител тези функции се настройваха и конфигурираха по съвсем различен начин. Появата на IP УАТЦ значително опрости този процес и направи достъпни дори в моделите от нисък клас най-интересните функционални възможности, които в централи на базата на TDM имаха само най-големите и скъпи модели.

След фирмените IP УАТЦ се появиха и решения с отворен код (в частност Asteriks) - това софтуерно приложение може да се свали безплатно, да се инсталира на компютъра или на сървъра и да се настрои в съответствие с потребностите. По този начин се отвориха практически неограничени възможности за маршрутизация на повикванията, запис на разговорите, създаване на лесно настройваемо гласово меню (IVR) и автоматичен секретар, достъпни преди това само за центрове за обработка на обаждания. И най-главното - интеграция на телефонната система с програмите, използвани за организиране на бизнес процесите в компанията. При необходимост всеки модул може да бъде пренастроен или изменен.

С времето в пределите на офисната компютърна мрежа стана възможно организиране на видеоразговори и видеоконферентна връзка, а с развитие на широколентовите канали тези функции започнаха да използват и отдалечените абонати. Ако компютърът е снабден със звукова платка и слушалки с микрофон, то за създаването на едно съвременно работно място изобщо не се налага покупката на телефонен апарат, тъй като всички негови функции се реализират по програмен път (IP софтфони). Много водещи софтуерни компании (например Microsoft) са създали „самодостатъчни“ системи (системи за унифицирани комуникации), които позволяват да си „спестим“ специалното телефонно оборудване в пределите на корпоративната мрежа или мрежата на доставчика, поддържащ IP трънк между корпоративните абонати.

Avaya и Panasonic: от TDM към IP

На българския пазар на мини АТЦ (до 100 порта) доста сериозно разпространение имат офисните централи на Panasonic (вж. Таблица 1). През миналата година компанията тръгна по пътя на пълното възпроизвеждане на функциите на хибридните УATЦ от серията TDA в новите IP станции от серията TDE, представени от двата модела KX-TDE 100 и KX-TDE 200 (съответно с 5 и 10 слота).

 

Таблица 1. IP УАТЦ на пазара

ПроизводителМодел УАТЦ
3ComNBX V3000
AastraNeXspan XS, XL
Alcatel-LucentOmniPCX Office
AvayaIP Office
CiscoUnified Call Manager
DigiumAsterisk
LG-Nortelip LDK
NEC/PhilipsIPC 100
PanasonicKX-TDE
SamsungOfficeServ
SiemensHiPath
ZyXELX6004

 

Новото в серията TDE е наличието на нова процесорна платка, която заменя пет платки TDA. Тя има вграден шлюз за IP трънк, шлюз за системни IP телефони MGCP или SIP телефони, два порта Ethernet 100BaseT (един за администриране), двуканален модул за гласови съобщения, по-голям обем на паметта и възможност за организиране на многостранна конференция. Интегрираният IP шлюз поддържа до 32 външни IP линии със сигнализация H.323 или SIP, а също до 64 системни IP телефона или 128 SIP телефона на трети производители. IP телефоните от новата серия NT300 използват протокола MGCP и са съвместими само с IP УАТЦ от серията TDE.

Допълнително към възможностите на TDA моделите TDE поддържат функцията за SIP трънк, P2P връзка със SIP телефони, предаване на факсове по протоколите T.38 и G.711, централизирано администриране (с обновяване на няколко УАТЦ в мрежа ) и други функции.

По-скъпото решение IP Office на компанията Avaya поддържа от 2 до 360 абоната. В зависимост от потребностите се монтира един от четирите базови блока: Small Office (2 до 28 абоната), IP Office 406 (до 190 абоната, до три потока Е1), IP Office 500 (до 272 абоната, до 4 потока Е1) и IP Office 412 (до 360 абоната и до 4 потока E1).

В базовия блок се помещава процесор, TDM шина на устройството, интерфейси за трънкови разширения, модеми и кодеци за компресия на гласа (Voice Compression Modules, VCM). На предния панел се намират портове RJ 45 за свързване на мрежови устройства и вътрешни абонатни портове. Вътре в корпуса се инсталират опционалните платки за кодеците VCM (една в IP 406 и две в IP412) и модеми за вградения сървър за отдалечен достъп. Базовият блок е снабден с два разширителни слота, предназначени за свързване с трънк модулите. Те са разположени на задния панел на устройството.

Външните модули за разширение се свързват към базовия блок чрез високоскоростен интерфейс. Поддържаните функции включват Caller ID за аналогови и цифрови телефонни апарати, гласова поща/автоматичен секретар, създаване на групи от абонати, задържане на повикването, разпределение на обажданията, разширена маршрутизация на повикванията, конферентна връзка и много други.

На базата на конвергентното решение Avaya IP Office може да се създаде неголяма корпоративна мрежа за пренос на данни, а отдалечените IP абонати се включват към IP Office по защитен VPN канал. Това е възможно за IP телефоните на Avaya от серията 46xx и 56xx при наличие на допълнителен лицензи за всеки отдалечен абонат.

Заедно с централи Avaya и Panasonic доставят специални програмни модули (за допълнителна платка) за обезпечаване работата на секретаря и мениджъра, управление на изходящите обаждания, запис на разговорите и други.

Офис „всичко в едно“ от Alcatel-Lucent

Интернет, глас, данни и комуникационен център – всички тези функции се осигуряват от системата на Alcatel-Lucent OmniPCX Office, ориентирана към малки и средни фирми. „Като добавка системата е гъвкава, модулна и може да се конфигурира според нуждите на клиента“, обяснява Павел Личев, технически директор на Alcomtech. Системата се предлага в 3 вида шасита Rack S, Rack M и Rack L, които имат съответно 3, 6 и 9 слота. „Отделните шасита могат да се групират (до 3 броя) с цел постигане на пълен капацитет от 250 абоната, обясни още Личев. - Централата поддържа всички необходими функции за изграждане на модерни гласови комуникации. Тя е ISDN и IP ориентирана система с поддръжка на протоколи SIP и H.323, съобразени с последните изисквания на телекомуникационните оператори. Поддържа се и стандартният набор от специализирани апарати на Alcatel-Lucent.“

OmniPCX Office e Linux базирана, поддържа до 200 VoIP потребители и до 236 абонати, вкл. цифрови, аналогови, DECT и IP. Вграденият LAN комутатор предлага до 84 порта 10/100, осигурявайки DHCP и DNS услуги на потребителите в локалната мрежа.

Допълнително решението OmniPCX Office поддържа DECT и WiFi, осигурявайки мобилност на своите абонати. „Приложението PIMphony е разработено за компютърно-телефонна интеграция, превръщайки всеки персонален компютър в телефонен апарат, като води статистика на извършените телефонни обаждания. Съвместимостта му с Microsoft Outlook позволява съвместно управление на базите данни и директна работа с гласовата поща“, допълва техническият директор на Alcomtech.

Добавянето на Alcatel-Lucent Extended Communication Server към OmniPCX Office осигурява завършено решение за крайния потребител - телекомуникация, споделен и защитен интернет достъп, вкл. маршрутизация, firewall, прокси/кеш сървър с памет 1,5 GB за кеширане на уеб съдържание, DNS сървър, сървър за е-поща и файлов сървър. Решението може да обслужва до 200 интернет потребители, като всеки от тях разполага със собствена е-пощенска кутия. Освен това системата поддържа VPN протоколите PPTP/IPSec. „Съвместната работа на двата продукта осигурява много допълнителни функции, които повишават ефективността на служителите и осигуряват отдалечен достъп до ресурсите на организацията от всяко място“, каза още Личев.

Унификация от Cisco

IP УATЦ на Cisco Unified CallManager представлява основен елемент от IP системата за унифицирани комуникации Cisco Unified Communications, поддържащ множество комуникационни услуги с тясно интегриране на глас, видео и данни. Продуктът е специално разработен за повишаване ефективността на връзката и производителността на труда на големите предприятия. Той поддържа до 30 хил. потребители, а неголемите предприятия (до 240 абонати) могат да се възползват от по-евтиния вариант - Unified CallManager Express.

Unified CallManager е централен компонент в решението на Cisco за IP телефония и видеотелефония, отговарящ за изпълняване на основни функции за управление в системата: създаване на телефонни и видеосъединения и обезпечаване на допълнителни функции за абонатите на корпоративната мрежа за IP телефония. Интеграцията на приложения, включително система за гласова поща/унифицирана обработка на съобщения (Unified Messaging), система за провеждане на мултимедийни съвещания, интерактивно гласово взаимодействие (IP IVR) и т.н. се осъществява на базата на отворени програмни интерфейси (API). CallManager предлага на администратора широк набор от средства за настройка и управление на системата за IP телефония/видеотелефония. В качеството на хардуерна платформа за програмата CallManager се използват сървъри Cisco Media Convergence Server (MCS), а също сертифицирани модели сървъри на други производители (в частност, IBM и HP).

Архитектурата на решението Cisco Unified CallManager е достатъчно универсална. Обработката на позвъняванията става както централизирано, с отчитане на състоянието на съединенията и билинга от единно местоположение, така и разпределено - с обработка на повикванията във всеки от офисите. CallManager поддържа трънк връзки между сървърите по протоколите SIP, H.323, MGCP. При интеграция със съществуващи телефонни мрежи и традиционни УАТЦ се използват ISDN PRI, ISDN BRI и аналогови линии. Програмата предоставя широки възможности за обработка на повиквания, мащабируемост и разпределение на ресурсите, необходими на големите предприятия.

Unified CallManager поддържа напълно протокола SIP и така отваря достъп до системата за широк кръг разработчици. Cisco е създала програмата SIP Verified за тестване на съвместимостта на крайните SIP терминали, произведени от външни компании.

Няколко сървъра CallManager могат да бъдат обединени в един клъстер с централизирано управление. Един клъстер CallManager е способен да обслужва до 30 хил. абонати, а при обединяване на клъстерите в единна система броят на потребителите достига 1 млн. Клъстеризацията увеличава общата производителност и реализира възможността за „гореща замяна“ на сървърите. Технологията SRST позволява на IP телефонията да работи даже ако спре целият клъстер от сървъри.

Контролът за приемане на повиквания (CAC) обезпечава качеството на обслужване (QoS) в общодостъпните IP мрежи. Ако връзката през интернет се окаже затруднена, системата автоматично пренасочва позвъняванията през градската телефонна мрежа (PSTN).

За „стиковане“ със съществуващите системи за традиционна телефония, вкл. с монтирани вече УАТЦ, и свързване към традиционната телефонна мрежа се ползват гласови шлюзове. Тази функционалност е реализирана на базата на мултисервизни маршрутизатори Cisco ISR. Освен това има гласови модули за някои модели комутатори Cisco Catalyst и самостоятелни устройства с функционалност на гласов шлюз.

Специализираните IP телефони се включват в комутируемата локална мрежа Ethernet 10/100. CallManager поддържа апарати и на други производители, работещи по протокола Skinny или SIP. IP телефоните на Cisco обезпечават широки набор от функции – както на традиционните цифрови телефонни апарати, така и на IP телефонията, разширявайки възможностите на телефона в качеството му на ефективен работен инструмент. Достъпни са различни модели - от базови, с минимум функции, до проектирани за абонати, активно ползващи най-новите възможности, а също така работещи с голям поток от телефонни позвънявания. Освен това компанията предлага специализирани модели, например Cisco IP Conference Station 7936 (за обезпечаване на висококачествена високоговорителна система в стаи за преговори) и безжичен WiFi телефон Cisco 7920.

Модулът за разширение IP Phone Expansion Module 7914 представлява допълнение към телефонните апарати Cisco 7941, 7961, 7971, съдържа 14 бутона и течнокристален дисплей. Всеки бутон се настройва за избор на телефонна линия (служи за приемане и задържане на телефонни разговори, поддържа функцията изчакване на повикването (CallWaiting) или предоставян съкратено номеронабиране). Към телефонния апарат могат да се свържат една или две приставки 7914. Многофункционалният телефон Cisco 7971G-GE е създаден за ръководители. Апаратът е снабден с цветен дисплей със сензорен екран, поддържа до осем телефонни линии и свързване на външни колони /микрофони, снабден е и с порт Gigabit Ethernet.

IP телефонът 7931G съчетава елегантен дизайн и разширена функционалност за секретари и мениджъри, които осъществяват голям брой обаждания. Апаратът има 4 интерактивни бутона за управление на функциите и 24 бутона за бърза комутация на линиите. Копчетата за задържане на повикването, повторно набиране и прехвърляне на позвъняването правят работата с модела 7931G проста и удобна. Апаратът има два RJ 45 порта за свързване към мрежа Ethernet 10/100BaseT, поддържа IEEE 802.3af PoE (захранване през Ethernet).

Отворените комуникации на Siemens

Поделението Enterprise Communications на Siemens (вече част от Siemens Enterprise Group заедно с Enterasys и SEC) произвежда серията IP АТЦ HiPath. Тя има няколко модификации, проектирани за компании с различен размер, и пакети за специализиран софтуер.

Системата HiPath OpenOffce EE е специално разработена за малкия бизнес, поддържа до 30 IP телефона и до 4 аналогови, снабдена е с 4-портов комутатор Ethernet. На компютъра на потребителя може да се инсталира приложението myPortal Entry и с негова помощ да се управляват настолните телефони: да се избират и прослушват необходимите съобщения от кутията за гласова поща, да се преглеждат всички входящи позвънявания (вкл. пропуснатите), да се пренасочват повиквания към други членове на работната група и да се организира интелигентна обработка на позвъняванията с отчитане на статуса за присъствие.

Ако служителят разполага с двурежимен телефон GSM/WiFi, може да звъни и приема разговори чрез корпоративната WiFi мрежа. Превключването към клетъчната мрежа се осъществява само, ако няма достъп до WiFi, като така се постига значителна икономия. Чрез защитена VPN линия към системата се включват телефони както на отдалечени служители, така и други системи HiPath OpenOffice EE. В списъка с функции присъства и вградена гласова поща и автоматичен секретар, поддръжка на равномерно разпределение на повиквания за обработка на голям брой входящи позвънявания, задаване на приоритети за обработка на повиквания, възможност за свързване на отдалечени служители към корпоративната мрежа и други. В централа има вградени маршрутизатор, защитна стена, шлюз за достъп до интернет и PSTN телефонна мрежа.

По-усъвършенстваната версия HiPath OpenOffice ME, която се появи на пазара през февруари м.г., е проектирана за поддръжка на 20 до 150 потребители. Тя е снабдена с 1 порт PRI, 4 порта BRI, 4 аналогови порта, 4 порта Gigabit Ethernet, порт USB, а също с два допълнителни порта Gigabit Ethernet за свързване към демилитаризирана зоне и глобалната мрежа. Стандартната лицензия за софтуера е 99 евро, а разширената (в нея е предвидена пълна интеграция с Microsoft Outlook, графичен интерфейс за организиране на конференции, факсимилна услуга и интеграция с мобилни телефони) е 139 евро.

ATЦ HiPath 3000 представлява защитена високопроизводителна комуникационна система за малки и средни предприятия. Решението е резултат от развитието на напълно интегрирана системна архитектура на базата на IP. HiPath 3000 може да се използва автономно, в мрежа или в качеството на медия шлюз за програмируемия комутатор HiPath 5000. Системата е способна да поддържа до 250 потребителя IP и TDM в какво да е съотношение. Поддръжката на смесена клиентска среда увеличава гъвкавостта на корпоративната мрежа, в чиито рамки могат да бъдат обединени до 64 системи HiPath 3000.

HiPath 5000 е програмируем комутатор от корпоративен за малки и средни предприятия, поддържащ от 10 до 1000 абоната. Той е IP базиран и поддържа до 32 външни медия шлюза, обезпечавайки изход към TDM мрежа. Програмата HiPath ComScendo съдържа пълен набор от функции, независимо от това какво терминално устройство ползва абонатът. HiPath 4000 е създадена за конвергентни корпоративни мрежи, обслужващи от 300 до 100 хил. потребители. Платформата поддържа голям брой различни комуникационни протоколи, включително SIP.

За ускорена комуникация и съвместна работа е разработена системата OpenScape Voice — софтуерен комутатор от корпоративен клас на базата на протокола SIP. Решението интегрира операторски, корпоративни и домашни мрежи, а също така кабелни и безжични мрежи. То поставя комуникациите в центъра на всички бизнес процеси, позволявайки в частност създаване на единна корпоративна мрежа с универсални правила за ползване и вграждане на гласовите комуникации в бизнес приложения.

Общата приложна платформа HiPath (CAP) повишава ефективността и намалява разходите чрез създаването на еднородна приложна среда. Това е мощно междуплатформено приложение за комуникационни системи. Модулно и мащабируемо, разработено за разпределено използване в ИТ мрежи, приложението CAP е съвместимо с всички комуникационни системи HiPath и Hicom, взаимодейства и с различни системи на други производители.

Поддръжката в HiPath CAP на отворени стандарти за множество платформи и комуникационни системи обезпечава интеграцията с корпоративни приложения. Дълбоката интеграция на решението позволява интелигентната му употреба, като част от изходната ИТ среда. Освен това CAP предоставя на технологичните партньори на Siemens Enterprise Communications възможност бързо да интегрират свои приложения в платформите HiPath. HiPath CAP поддържа интерфейси за компютърна телефония CSTA III ASN, CSTA XML, TAPI, JTAPI, а също към комуникационните платформи HiPath 3000, 4000, 5000, 8000, Hicom 300 H и HiPath DX Nortel Meridian I, Alcatel A4400, Avaya Definity G3 и Cisco Call Manager.

Преди година и половина на изложението БАИТ Експо БТК показа IP базирана телефонна централа NEC Philips IPC 100, която предлагаше на малки и средни фирми с 50% отстъпка в цената при подписване на двугодишен договор за 3 телефонни линии и пакет БТК ADSL по избор. Самата IP централа предоставя 3 външни линии плюс 8 вътрешни поста с възможност за динамично разширение, като максималният капацитет на устройството е 51 външни линии и 96 вътрешни поста. Централата позволява включване на ISDN постове и, разбира се, има IP свързаност. Сред функциите й са идентификация на повикванията (CLIP), предоставя подробна разпечатка на обажданията, поддържа различни варианти за прехвърляне на разговорите, както и музика при изчакване.

Безплатни продукти

Първоначално Asteriks бе разработено на платформата Linux, но днес то може да работи под управление на ОС OpenBSD, FreeBSD, а също на MAC OS X. Това далеч не е единственото приложение за IP УАТЦ с отворен код: появиха се FreePBX, PBX in Flash, YATE, Freeswitch и други подобни разработки. Все пак по популярност и брой внедрявания Asteriks е лидер. В този продукт са реализирани практически всички известни функционални възможности както на традиционните, така и на IP УАТЦ. Програмното осигуряване се предлага за безплатно сваляне от сайта http://www.asteriks.org.

Ако потребностите на предприятието се ограничават до комуникации с използване на IP и SIP, не се изисква никакво допълнително оборудване освен персонален компютър, сървъри и широколентова връзка към интернет по какъв да е канал, включително за териториално-разпределени организации с филиали. Естествено всички позвънявания вътре в мрежата са безплатни, а номерационният план е единен. С неголям екип от програмисти може бързо да се разработят всякакви приложения за тази централи като контакт центрове, системи IVR, интеграция със CRM и т.н. В краен случай те могат да бъдат купени от тези, които разработват софтуер на базата на Asteriks, като цената е доста по-ниска от съответните модули за фирмените IP УАТЦ.

Потребителите, които са свикнали с традиционните телефони и работата със софтуерен телефон е неудобна, се предлагат специални платки c традиционни телефонни интерфейси FXS и FXO. Те се свързват към сървъра, в който е инсталиран Asteriks, и след това аналоговите телефони са готови за употреба. За свързване към градските линии може да се купи IP шлюз от кой да е производител.

В интернет има много ресурси, на които любителите на Asteriks качват своите разработки и дават съвети за използване на централата. Сред основните е http://forums.digium.com, поддържан от компанията Digium. Тя освен разработката на приложения, произвежда и различно оборудване за интеграция на Asteriks в съществуващи мрежи. Базовият пакет IVR файлове за тази централа (за организиране на гласово меню) се разпространява безплатно, има и български разработки, отчитащи особеностите на нашия пазар.

Наскоро бе обявено стратегическото технологично сътрудничество между Skype и Digium, в резултат на което трябва да се появи нова архитектура и доста по-ефективна поддръжка за Skype. Днешните реализации на Skype+Asteriks работят, но са много взискателни към производителността на системата. Единственият недостатък на това решение е невъзможността за неговото сертифициране у нас и вследствие ограниченото му използване в държавни и ведомствени мрежи.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X