Корпоративни Комуникации

Център на IBM интегрира проектите “Smarter City”

Computer World

IBM създава център за интелигентни операции (Intelligent Operations Center), чрез който ще интегрира и анализира информацията в градовете, в които се осъществяват проекти Smarter City, съобщиха от българския офис на американската компания. Центърът ще предоставя информация на градските власти с цел предотвратяване на проблеми, свързани с градската инфраструктура, повишаване на обществената безопасност и др. “За пръв път създаваме интегриран продукт, чрез който различни по размер населени места ще имат възможност да получат ценна оперативна информация от ключови системи в градовете. IBM развива нови бизнес модели, които ще спомогнат за това най-добрите интелигентни практики в различните градове да станат по-достъпни за по-широк брой населени места в световен мащаб”, заяви генералният директор на IBM България Александър Раков. Според Ан Олтмън, генерален директор на глобалното поделение на IBM за обществения сектор, новият център ще „разпознава поведението на града като цяло, като по този начин предоставя възможност за координирани действия и навременни решения, взети на базата на задълбочени анализи на начина, по който всяка градска система ще реагира в дадената ситуация“.

Досега компанията е развила повече от 2000 проекта с различни градове по света, като помощта й се изразява в събирането на цифрова информация от почти всички системи в градовете, анализ на данните за създаване на по-добри модели и предвиждане на резултатите, както и интегриране на информацията в реално време сред различни градове с цел взимане на по-ефективни решения. Според доклад на IDC, новосъздаденият пазар на ИТ за интелигентни градове се оценява на $34 млрд. за 2011 г., който ще нараства с 18% средногодишен темп до 2014 г., когато общите постъпления ще достигнат $57 млрд., добавят анализаторите. В центъра за интелигентни операции са съчетани патентовани аналитични технологии, създадени от IBM Research в сътрудничество с градове от целия свят, както и водещи технологии, придобити след неотдавнашните поглъщания на компании.

В областта на обществената безопасност IBM предоставя аналитични решения в реално време, които помагат на професионалистите в тази област да намалят престъпленията, да подобрят услугите за гражданите, спестявайки от бюджетните разходи. Местни, федералните и неправителствените организации могат да „впрегнат“ цялата интелигентност, предоставяна от сензори, бази данни за престъпления, камери и интегрирани комуникации, за да вземат умни и навременни решения, обясняват от IBM. Новият център на компанията може например моментално да засече и реагира на заплахи за физическата сигурност. В съчетание с видео системите на партньори като Cisco Systems решението на IBM може да управлява и координира видео събития. Сред бизнес партньорите, които работят с IMB по този проект, са още AECOM, Badger Meter, Esri, Telvent и VirtualAgililty. CW/Б

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X