Е-Търговия

Predpazi.com предлага защитни средства срещу COVID-19 с благотворителна цел

Computer World

Българският сайт Predpazi.com заяви своята съпричастност към битката срещу разпространение на COVID-19 в България, започвайки да предлага предпазни средства при минимална надценка, като цялата печалба ще бъде дарявана. Сайтът си поставя следните цели - предоставяне на защитни средства като предпазни маски и дезинфектанти; противопоставяне на спекулата, засягаща продуктите за защита и превенция; даване на възможност на всеки да защити себе си и семейството си; даряване на осъществените печалби на каузи, свързани с борбата срещу COVID-19.

"Когато човешките живот и здраве са изложени на риск, няма нещо друго, което да заслужи по-голяма концентрация на усилия, борба и своевременна взаимопомощ. Вярваме, че човешкият живот и благоденствие са единственото, което има значение в тази сложна за всички ситуация. Печалбата не фигурира сред целите, които predpazi.com си поставя - намеренията ни са благотворителни и са ориентирани изцяло към желанието да помогнем в този кризисен момент. Цените са близки до доставните, а реализираните минимални печалби ще дарим на каузи, борещи се с коронавируса (COVID-19)", коментира Васил Йорданов, съосновател на проекта.

Дефицитът на продукти с предпазен характер като защитни маски и дезинфектанти, както и все по-често срещаното завивашаване на цените на същите, е проблем, пред който се изправя цялата общественост. Обявявайки се категорично против спекулата, Predpazi.com предлага на своите клиенти защитни средства на цени, близки до доставните.

Целта на проекта е да осигури наличност и доставка на предпазни продукти за всеки нуждаещ се. Ето защо количествата на поръчваните продукти от един потребител ще бъдат ограничени - повсеместното изкупуване на големи количества от така ценните за всички ни консумативи не е фокусът на тази кампания. Екипът на Predpazi.com се състои от доброволци, занимаващи се професионално в различни сфери на бизнеса, но обединени от една обща кауза - да допринесат максимално ефикасно за по-бързото и безпроблемно справяне с епидемичната обстановка в страната.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X