Центрове За Данни

Добавена стойност с Hewlett Packard Enterprise в портфолиото на Солитрон

Иван Гайдаров

От месец юли 2019 година Солитрон България отново е дистрибутор на мрежовите решения, системите за съхранение и обработка на данни и сървърите на Hеwlett Packard Enterprise.

"HPE е лидер в категорията сървъри с наложилите се продуктови линии ProLiant, Synergy и Apollo (High-Performance Computing), като компанията предлага и широка гама от модели и решения при системите за обработка и съхранение на данни. В категорията "Мрежови решения" нашите клиенти ще могат да разчитат вече и на Aruba Networks – компания на Hеwlett Packard Enterprise. Включването на HPE към
портфолиото на Солитрон България дава предимство и добавена стойност на нашите партньори при различните проекти и разнообразните изисквания на крайните клиенти" подчерта Златка Колева, мениджър отдел Value в Солитрон.

"Партньорството ни ще спомогне да отговорим професионално на нуждите на все повече наши клиенти за реализиране на проекти с най-съвременни технологични решения от Hewlett Packard Enterprise" допълни Анна Иванова, мениджър Бизнес развитие и Търговски канали в Hewlett Packard Enterprise, управлявана от Селектиум.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X