Центрове За Данни

Rittal предлага възможност за спестяване на въглеродни емисии

Владимир Владков

От 1 януари 2020 се въвежда забрана за използването на определени охладителни агенти, като новите правила и регулации засягат операциите, обслужването и етикирането на охладителните и климатични системи. Rittal вече е подготвила своя отговор, така че потребителите на охладително оборудване да знаят какво да направят. Благодарение на персонализираните съвети и обслужването от край до край, операторите могат да подготвят своите фабрики за бъдещето, да посрещнат изискванията на регулацията за парниковите газове и да подобрят своята енергийна ефективност.

Намаляването на фреоновите парникови газове е изключително актуален проблем, който засяга потребителите и операторите на охладителни системи, например производителите на автомобили. Фреоновите парникови газове (F газове) се използват като хладилни агенти в охлаждащи агрегати и системи за контрол на климатичните условия. В бъдеще отделянето на такива вредни за климата вещества (в резултат на целенасочено заместване или чрез използване на алтернативни технологии) ще трябва да бъде намалено, за да се ограничи тяхното въздействие върху глобалното затопляне. Регламент № 517/2014 на ЕС относно фреоновите парникови газове ("Регламент за емисиите на газове"), който е в сила от 1 януари 2015 г., има за цел да помогне за намаляване на индустриалните емисии с до 70% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. По-конкретно, емисиите на фреонови парникови газове (F газове) в ЕС ще трябва да бъдат намалени със 70 милиона тона еквивалент на въглероден двуокис (CO2) до 35 милиона тона CO2 през 2030 г. Това означава, че от 1 януари 2020 г. трябва да се забрани използването на хладилни агенти с коефициент GWP (Global Warming Potential) по-голям от 2500, както и нови наредби относно поддръжката, обслужването, проверката на течовете, сертифицирането, изхвърлянето и етикетирането на съответното хладилно оборудване.

Заради забраните за използването на F газове и пускането на пазара на продукти, които ги съдържат, компаниите обмислят кои охлаждащи агрегати и чилъри ще могат да използват и след 2020 г. Производствените инсталации, обслужващият персонал и енергийните мениджъри могат да разчитат на факта, че Rittal проектира своите решения за контрол на климата в съответствие с регламента за газовете от години, така че да не се налага да предприемат допълнителни действия, допълват от компанията.

Rittal предоставя и съвети за всички потребители на охладителни системи - от определяне на действителното състояние на системата, изчисляване на нейната ефективност, изготвяне на препоръка за действие и определяне на потенциални спестявания, настройване и пускане в експлоатация на нова система (включително договор за поддръжка) за изхвърляне на стари устройства.

Rittal предоставя и своя калкулатор за F газове
С въвеждането на регулиране на газовете, операторите на хладилно оборудване с определено количество хладилен агент ще бъдат задължени да извършват редовни изпитвания за течове. Операторите могат лесно да определят степента, в която съществуваща система е засегната от последиците от регулирането, използвайки калкулатора R-Ftal F. Този онлайн инструмент изчислява стойността на GWP и съответния еквивалент на въглероден двуокис въз основа на вида на хладилния агент и според количеството използван хладилен агент. Еквивалентът на въглероден двуокис определя действията, които операторът ще трябва да предприеме, за да спазва регламента.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X