Центрове За Данни

По-умна е-Европа в енергийния сектор

Владимир Владков

Как инженерите в енергетиката могат да автоматизират и да индустриализират своите процеси така, че да са в съзвучие с „доктрината“ Индустрия 4.0? Как ще изглеждат в бъдеще шкафовете за устройства за съхранение на енергията, фотоволтаичните преобразуватели и соларните системи? Какъв тип системни технологии се изискват, за да бъде разгърната цялостна инфраструктура за зареждащи станции за електрическа мобилност? На изложението за умна енергетика в Мюнхен Rittal дава свои отговори на тези и много други предизвикателни въпроси, представяйки практични решения. Сред тях са нови малки и компактните табла AX и KX, както и новата система от големи шкафове VX25.

За да се постигне икономически успех в бъдеще, процесът на свързване и дигитализиране на веригата за добавена стойност предлага на инженерите значителни възможности да увеличат своята продуктивност. Под слогана “The smarter E Europe” изложението в Мюнхен демонстрира истинските ползи от цифровите технологии.

Rittal например предлага продукти и решения, които дават възможност на производителите на панели да поставят основите за постепенно създаване на цялостна цифрова верига на добавената стойност. Портфолиото й обхваща както инженеринг и системни решения за шкафове до автоматизирани системи като машини за обработка на кабели.

Нова технология за шкафове за Индустрия 4.0

Друг отговор на предизвикателствата, познати като „Индустрия 4.0“ са изцяло новите серии AX и KX от компактни и малки табла, както и новата система шкафове VX25. Новостите включват висококачествени 3D данни и инструменти за конфигуриране, QR кодове на всички панели, които се отпечатват на машините, а това улеснява интегрирането им в производствения работен процес. Това позволява цифров мониторинг на всеки етап от получаване на поръчката до предаване на готови продукт. Първите шкафове ще са достъпни от лятото на 2019 г.

Новите малки табла дават възможност за по-лесно сглобяване за фотоволтаици, като в тях се монтират контролът и енергийната електроника. Монтажът на вратите и заключващите системи сега е по-лесно, тъй като не са необходими инструменти. Друго предимство е допълнителното пространство, което таблата AX и KX предлагат в сравнение с предшествениците, чрез модулна конструкция, оптимизирани отвори и по-големи уплътнения, освобождаващи средно до една трета повече пространство за кабелните трасета. Rittal демонстрира и конверторните системи могат лесно да бъдат интегрирани в кутии с новата шкафова система VX25.

Rittal си сътрудничи и с Enercon за съвместно създаване на станции за зареждане на електромобили, базирани на шкафа за външен монтаж CS Toptec. Използваната технология предоставя на електрониката максимална защита, предпазваща от вандализъм.

Представянето на Rittal е фокусирано върху периферния център за данни (Edge Data Center), като идеална ИТ база за всички умни мобилни решения.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X