Центрове За Данни

R&M: Интелигентните сгради изисква подходящи висококачествени продукти и правилно планиране

Владимир Владков

Развитието на интелигентните сгради, новите офисни пространства от отворен тип, както и създаването на локални центрове за данни в самите офисни сгради бяха представени на бизнес семинар в София, организиран от Reichle &the Massari България (R&M) съвместно с партньорите им от испанската фирма SIMON, операторът Novatel (част от групата на Deutsche Telekom), IBM и Schneider Electric.

Концепцията за интелигента и напълно дигитализирана офисна среда се развива непрекъснато под натиска и на нахлуването на все повече умни устройства, разнообразни датчици, промените в начина на работа на служителите и тяхната нужда от все повече сътрудничество не само с колеги от офиса, а и с партньори от другия край на света. „Интелигентната сграда има 4 базови елемента, които работят заедно и са основани на приети стандарти - структура, системи, услуги и управление, обясни Александър Петров, регионален мениджър на R&M за Югоизточна Европа.

Александър Петров, регионален мениджър на R&M за Югоизточна Европа. Снимка: R&M България

В момента в много сгради има различни системи, използват се различни интерфейси, различни мрежи обслужват отделните приложения като данни, телефония, видеонаблюдение, контрол на достъпа и редица други. Тези системи трябва да се поддържат от квалифицирани специалисти, а те става все по-малко. Налагат се промени, които в близко бъдеще ще обхванат всички системи в сградите, в начина на проектиране и на поддръжка. Ако разпределят разходите за една сграда, то конструкцията й струва само 20%, 40% се падат на енергията и останалите 40% се дават за поддръжката й. В същото време делът на разходите за структурната кабелна система от едно цялостно ИТ решение е едва 6%, но пък проблемите в 50 на сто от случаите се дължат на проблеми със свързаността заради лошо проектирана или неподдържана базова инфраструктура.

“Планирането и изграждането на мрежи и комуникации днес така, че да са съобразени със стандартите и с очакваните нови приложения и услуги ще бъдат определящи за развитието на индустрията през следващите десетилетия“, каза Александър Петров.

„Съвременните мрежи трябва да се проектират спрямо нужди, на които още не сме станали свидетели. От съществено значение е във всеки проект и на всяко мрежово ниво да се планират и изграждат инфраструктури за огромни обеми от данни и за преноса на този огромен обем, като изискванията на бизнеса и на потребителите са тези данни да са максимално добре защитени, но и да се достъпват незабавно“, допълни Андреас Рюселер, главен маркетинг директор на R&M. Според компанията, големите инвестиции в оптични мрежи и развитието й се изплащат в дългосрочен план, като това налага проектантите и мрежовите оператори да избират висококачествени продукти.

Новият стандарт на ISO/IEC 11801:2017 e разделен на няколко групи, зависещи от приложенията. Вариантът ISO/IEC 11801-6 е фокусиран върху окабеляването за интелигентните сгради, осигурявайки по елегантен начин свързване (например в окачен таван) на умните осветителни тела и лесна връзка до устройствата за сградна автоматизация (IOT). Cisco например е разработила съвместно с R&M решението U-BOX, което се монтира над окачения таван и включва комутатор на Cisco, захранващ модул и кабели, които стигат до умните осветителни тела, захранвани и управлявани през Ethernet мрежата.

Периферни (локални) центрове за данни

Въпреки че се изграждат все по-мащабни центрове за данни с много голяма производителност, все по-голяма значение придобиват и периферните изчислителни центрове, развивайки категории като контейнерни, мини, микро и други центрове за данни, разположени в периферията на облака и обслужващи локалните приложения. Подобни центрове ще намерят приложение в дигитализираните индустриални производства (Индустрия 4.0), здравеопазването и медицината, приложения за добавена реалност, за изкуствен интелект, геймърската индустрия, изискваща много широколентово поточно видео. По данни на Gartner до 2025 г. около 80% от компаниите ще се откажат от собствени центрове за данни, като ще изнесат във външни големи центрове преработката и съхранението на данните. Периферните центрове за данни ще играят все по-голяма роля за междинно хранилище и точка за агрегиране на данните. Стратегията на R&M за периферните ЦОД е да подкрепя ускорената разработка на компактни решения заедно със своите клиенти. „Когато огромните обеми от данни трябва да се обработват незабавно, пътят до един централен мегацентър за данни често е много дълъг и твърде скъп, казва Андреас Рюселер. - Периферните изчисления ще се превърне в следващата голяма тема по пътя към дигитализацията на икономиката и обществото“, добавя той.

IoT и кабелните системи

В съвременния свят малките датчици, комутатори, измервателни устройства, системи за управление и контрол, осветителни тела, автоматични щори, отоплителни системи, камери за видеонаблюдение, климатични инсталации, медицински устройства са свързани към Интернет, като всички те са част от бързоразвиващата се област на Интернет на нещата (IoT). IoT позволява всички тези устройства да бъдат управлявани ефективно, а данните в тях – да бъдат обединявани по-лесно и използвани за различни цели. Интелигентният бизнес, смарт производството, умните градове и сгради са области, в които Интернет на нещата навлиза с бърз темп, увеличавайки значително количеството генерирана информация. Обемът на данните, генерирани всеки ден, днес е около 2,5 трилиона байта, а според прогнозите през 2020 г. всяка секунда всеки човек ще генерира по 1,7 MB, а общият обем на Големите данни ще нарасне до 44 зетабайта (44 трилиона GB). Виртуалните приложения и добавената реалност ще генерират продажби за поне $209 млрд., а броят на интернет потребителите се увеличава със 7% годишно.

Всичко това оказва огромно влияние върху комуникационната свързаност и влияе върху изискванията към изграждане на съвременните офисни пространства и работна среда, която трябва да се „напасва“ гъвкаво към изискванията на модерните изключително мобилни служители и нахлуването на хилядите сензори. „Кабелната индустрия трябва да отговори на тези предизвикателства. Не е ефикасно до всеки сензор да отива 4 усукани двойки. Необхоdима е гъвкавост на монтажа и конектор, който с един чифт да обслужва протокол Gb Ethernet”, обясняват от R&M.


R&M: Интелигентните сгради изисква подходящи висококачествени продукти и правилно планиране

© Владимир Владков, Computerworld.bg

В България R&M присъства повече от 20 г., а от 17 г. R&M България ги предлага на българския пазар, а днес вече отговаря за операциите на швейцарския производител в 12 страни от Югоизточна Европа. През 2011 г. у нас бе създадено и производственото предприятие R&M Bulgaria Production, специализирано в разработването, дизайна и производството на оптични компоненти, използвани за цялостно изграждане на комуникационни мрежи. Продукцията на производствената база в София е достъпна на международните пазари чрез повече от 40 търговски организации на R&M по света.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X