Центрове За Данни

Как да изберем най-подходящата архитектура за ИТ инфраструктурата?

Владимир Владков

Хиперконвергентността е „гореща“ тема в технологичния свят. Тя бързо намери широка популярност в индустрията заради многобройните бизнес нужди, които покрива. Според изследване на Gartner, пазарът на хиперконвергентни системи е нараснал със 75% през 2016 г. и след няколко години тези системи ще станат основна цел на купувачите.

Хиперконвергентното решение предлага лесен, по-централизиран подход за управление на ИТ инфраструктура, при това с по-малки разходи. Преди 4 г. технологията бе в зародишен етап, затова все още не е ясно дали тя ще „проработи“ за всеки, фирмите работят по различен начин и имат разнообразни нужди. Традиционно отговорността за сглобяването на ИТ инфраструктурата се пада на ИТ екипа. Доставчиците предлагат някои насоки, но ИТ персоналът в крайна сметка върши „упоритата работа“ по интегрирането им. Способността да избирате компоненти е предимство, но изисква усилия за оценка на доставчиците, одобряване за съответствие с нормативните изисквания, поръчки на цялото това оборудване и внедряване. Конвергентната и хиперконвергираната инфраструктура осигуряват алтернатива.

Според Gartner хиперконвергентните системи HCIS вече представляват пазар за почти 2 милиарда долара, който до 2019 г. ще нарасне до почти $5 млрд., завземайки 24 на сто от целия пазар на инфраструктурни системи. Масовата им употреба в центровете за данни се очаква да е през 2020 г. До 2019 г. около 30% от глобалния капацитет в дисковите масиви, инсталирани в центровете за данни, ще бъде предоставен под формата на софтуерно дефинирано съхранение (SDS) или хиперконвергентни системни архитектури, базирани на x86 хардуери, докато днес „софтуерен“ е под 5% от капацитета.

 

Фази на проникване

Според анализаторите проникването на интегрираните инфраструктурни решения се характеризира с 3 времеви периода, преливащи един в друг. Във фаза 1, свързана с проникването на блейд машините, се осъществява опростяване и на намаляване на броя устройства чрез виртуализацията. За втората фаза е характерна оптимизацията на оперативните разходи, обхващащо десетилетието от 2010 до 2020 г. Третата фаза, която започва с еволюцията на HCIS в периода 2016 до 2025 г., ще осигури непрекъсваема доставка на приложения и микроуслуги върху HCIS платформи. Очаква се в края на тази фаза системите да имат модулни компоненти (изчислителни, мрежови и за съхранение на данни), които да бъдат комбинирани динамично от софтуера. Така HCIS платформите ще стартират приложения във виртуални машини или самите те ще се „декомпозират“ в контейнерни микроуслуги.


Как да изберем най-подходящата архитектура за ИТ инфраструктурата?

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Според Gartner, това ще доведе до „непрекъснато предоставяне на приложения и икономическа оптимизация“. В края на краищата прилежащата инфраструктура „ще изчезне“ и ще се превърне в гъвкава ютили услуга под контрола на интелигентен софтуер и автоматизирана така, че да подсигурява ИТ като услуга на бизнеса, крайните потребители, разработчиците и корпоративните клиенти.

 

Класове интегрирани системи

Gartner въвежда в анализа си повече класове интегрирани системи: интегрирани групи от системи; хиперконвергентни интегрирани системи; интегрирани инфраструктурни системи, интегрирани референтни архитектури.

  • Интегрираните групи от системи (ISS) включват сървъри, дискови масиви и мрежов хардуер, интегрирани с приложен софтуер за предоставяне на функционалност като на самостоятелно устройство. Сред примерите за такива системи са Oracle Exadata Database Machine и Teradata.
  • Хиперконвергентни интегрирани системи (HCIS) са тясно интегрирани изчислителни, съхраняващи и мрежови хардуерни ресурси, които се нуждаят от стандартна мрежа за съхранение (SAN). Функциите за управление на съхранението, както и опционалните възможности като резервно копиране, възстановяване, репликация, дедупликация и компресия, се доставят чрез софтуерния слой за управление заедно с осигуряването на изчислителна мощ. Примерите включват Nutanix, Scale Computing, Cisco (HyperFlex) и SimpliVity.
  • Интегрираните инфраструктурни системи (IISs) представляват сървъри, дискови масиви и мрежов хардуер, интегрирани така, че да предоставят споделена изчислителна среда. Сред примерите за такива решения са EMC Vblock Systems и Hewlett Packard Enterprise (HPE) ConvergedSystem 700.
  • Интегрирани референтни архитектури (IRA) са продукти, при които спецификацията за логическия набор от хардуерни и/или софтуерни компоненти е сертифициран от един или повече производители (в идеалния случай един сервизен център).

 

Сценарии за приложение

Традиционната инфраструктура е изградена от отделни устройства – самостоятелни дискови системи, сървъри за приложения, мрежови устройства, системи за архивни копия, като всичко това е свързано. Всяко устройство обаче трябва да бъде конфигурирано поотделно. Всеки компонент също се управлява индивидуално, което означава екип от ИТ експерти, всеки специализиран в своята област. Понякога устройствата са на различни производители, което води до индивидуално управление и гаранция за всяко.

В кои случаи намира приложение? Традиционните инфраструктури все още се посрещат добре в компании с относително стабилна среда, в която се поддържат изключително големи внедрявания. Десетки петабайти данни, хиляди приложения, много, наистина огромен брой потребители, както и специализиран ИТ персонал със специализации в различни области на центровете за данни. Най-честите приложения са в огромни ЦОД и големи мултинационални компании.

 

1. Конвергентни инфраструктури. При тях сървърите за приложения, системите за съхранение и мрежовите комутатори се продават като самостоятелно решение „до ключ“, създадено от един производител. Цялата продуктова група е предварително конфигурирана за определено натоварване и тип задачи, т.е. не предлага голяма гъвкавост и адаптиране към промени в работните натоварвания. Освен това по-трудните хардуерни проблеми трябва да бъдат обслужвани от различни доставчици. В повечето случай всяко устройство в обединената група трябва да бъде управлявано самостоятелно.

Референтните архитектури предоставят готови проекти от съвместими конфигурации, като по този начин помагат за облекчаване на интегрирането на ИТ инфраструктурата. Доставчиците на хардуер и софтуер предоставят предварително дефинирано поведение и ефективност на базата на избраните възможности на хардуерните устройства и софтуера, заедно с конфигурационните параметри. Тъй като референтните архитектури могат да включват продукти на различни доставчици, може да възникнат въпроси към кои ИТ групи трябва да се обадим за поддръжка.

Сценарии за най-подходящa употреба: Конвергентната инфраструктура е идеална за компании, които имат нужда от засилен контрол върху всеки елемент от своята ИТ инфраструктура, като всеки елемент може да бъде „фино настроен“ индивидуално. Тези решения са подходящи и за големи предприятия, които заменят цялата си инфраструктура, така че не се налага да търсят на пазара компоненти и да ги купуват поотделно.

 

2. Хиперконвергентна инфраструктура. Системите за съхранение, за мрежова свързаност и за изчисления са комбинирани в едно устройство, което се управлява централизирано. Естествено, това решение се купува от един доставчик, който се грижи и за поддръжката и обновяването му. Всички технологии са интегрирани и конфигурирането на цялостната система отнема много по-малко време, улеснено е разгръщането и управлението на виртуални машини.

Сценарии за най-подходящa употреба: Малки и средни фирми, които се нуждаят от ценово ефективна и гъвкава инфраструктура, управлявана от един-двама ИТ специалисти.

 

Предимства на хиперконвергентната инфраструктура

С нея малките и средни фирми управляват своите приложения и данни, намалявайки разходите си, нужните им специалисти и времето за подсигуряване на ИТ ресурси. Какви са предимствата:

  • Опростено управление: хиперконвергентната инфраструктура обединява управлението през един единствен прост интерфейс, позволявайки на останалата част от ИТ екипа да се фокусира върху активната част от бизнеса

  • Намалени разходи и повишена ефективност. Снижаването на разходите за покупка и управление може да достигне 50%.

  • Повишена бързина на внедряването. Новата инфраструктура, необходима на новите бизнес приложения, може да е налична за часове.

  • Защита на данните. Подобряване на механизмите за защита благодарение на тясната интеграция на компонентите.

 

Заключение: кой тип инфраструктура да изберете?

За да обобщим - размерът и нуждите на конкретния бизнес трябва да се вземат предвиди при избора на нова инфраструктура. Ако средата е много стабилна, специализиран ИТ екип и се нуждаете от много висока производителност (над 1 млн. IOPS операции), то традиционната ще работи за вас. Ако се нуждаете от производителност и контрол като при традиционната инфраструктура, но започвате изграждането й „от нулата“, то трябва да изберете конвергентна инфраструктура, за да избегнете главоболията с „преследването“ на твърде много доставчици на различните елементи от инфраструктурата. Ако бизнесът ви се нуждае от бързо внедряване, скоростен достъп до ресурсите и малко заемано място в ЦОД, а в същото време разполагате с ограничен ИТ бюджет, то хиперконвергентната инфраструктура е най-подходяща за вас.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X