Центрове За Данни

Едуард ван Лейнт: Твърде многото регулации убиват бизнеса

Computer World

Едуард ван Лейнт е председател и главен изпълнителен директор на EPI Group of Companies. Има над 25 години международен опит в сферата на високите технологии и центрове за данни. Той е основният двигател зад успешното разрастване на EPI в глобална организация. Активен член е на много организации за стандартизация на центрове за данни, вкл. BICSI (BICSI-002), Singapore Standards (SS507) и комитет TR42 (ANSI/TIA-942 стандарт). Ван Лийнт е разработил първата и единствена в света Data Centre Competence Framework (DCCF) и е лектор на множество конференции.

Едуард ван Лейнт беше един от ключовите лектори на двудневната ИТ и бизнес конференция Expand Your Horizons 2017, която се състоя на 23 и 24 февруари в „Интер Експо Център“ - София. Организатор на конференцията вече за втора поредна година е Ню Харайзънс България (New Horizons Bulgaria), част от New Horizons – най-голямата независима компания за ИТ обучения в света.

В началото на годината EPI избра Ню Харайзънс България за свой оторизиран тренинг партньор в България. По силата на партньорството, Ню Харайзънс предоставя сертификационните програми на EPI за центрове за данни в две направления: дизайн/изграждане/управление/обслужване и стандарти/съответствие.

  • Какви бяха впечатленията Ви от участието Ви в конференцията Expand Your Horizons?

Впечатленията ми от конференцията Expand Your Horizons бяха много добри. Определено това не беше типичното маркетингово ориентирано събитие, а беше насочено изцяло към решаване на проблемите и отговаряне на нуждите на потребителите, и в този смисъл участието ми беше изключително полезно.

Именно този революционен подход оценяват участниците, нерядко те се отегчават от присъствие на конференции, на които се представят новите продукти или услуги. Повечето хора посещават мероприятията, за да получат информация, която ще им бъде полезна за решаване на ежедневните им бизнес или технически проблеми.

Този клиент-ориентиран подход е много различен и полезен. От бизнес гледна точка, това е изключително полезен опит, който оправдава 2-дневното отсъствие на служител, за да присъства на подобна конференция.

  • Какви са най-актуалните тенденции в областта на технологиите за центрове за обработка на данни?

На този пазар настъпват непрекъснати промени. В последните 10-12 години измененията настъпват все по-бързо. Едно време съвременният център за данни беше до голяма степен центърът за данни на бъдещето. Днес обаче промените настъпват толкова бързо от бизнес гледна точка. Виждаме все повече компании, които търсят начин да „прехвърлят“ ИТ средата си за управление в чужди ръце, например чрез релокиране на оборудването, защото хората вече не искат да инвестират в изграждането на собствени центрове за данни, или предпочитат център за данни с по-малък мащаб, за да запазят критичните за бизнеса данни, било чрез насочване на тестовите разработки към SaaS или облачни среди.

ИТ пазарът е много стабилен по отношение на ръста. Според прогнозите на Gartner, през 2017 г. ИТ разходите ще достигнат $3,5 трилиона и ще растат с около 3 процента на годишна база, като най-голям дял ще имат комуникационните услуги (1,410 трилиона долара), но най-голям ръст ще бъде отчетен при разходите за софтуер – 7,2%.

Лошата новина е, че ИТ разходите на потребителите са скочили четирикратно. В последните години потребителите като мен и вас с всичките ни мобилни устройства сме се иновирали по-бързо, отколкото наличният бюджет на компаниите за иновации.

Извън ИТ бюджета, 80 на сто от разходите обикновено се използват за „поддържане движението на колелата“ - управление на възнагражденията, изпращане на фактури на клиенти, онлайн банкиране, и едва 20 процента от ресурса е наличен за създаване и поддържане на иновации.

В този смисъл, главните информационни директори са поставени под много силен натиск как да увеличат бюджетите за нововъведения. Единственото, което ИТ мениджърите могат да направят в тази ситуация, е да търсят ресурс в оставащите 80%, които се използват за ежедневни дейности, и да се опитат да спестят от тях, за да освободят ресурс за иновации.

SaaS, облачни технологии, изнасяне на част от дейностите и услугите са все решения в тази посока.

Самите технологии също се променят изключително динамично. Като се започне от системите за съхранение, премине се през мрежовите технологии, и се стигне до проектите с отворен код.

Самият начин, по който функционират информационните технологии, се променя. Моделът се променя, всичко се движи от наличните средства и от времето за пускане на новия продукт/услуга/версия/функционалност на пазара.

Това определено е предизвикателство за производителите.

В съвременността, клиентите са много по-склонни да преминат към модел, основан на разходите, или на потребителите, така че ползват варианта pay-as-we-go. Тук идва ред на облачните технологии и на т.нар. utility based computing, при които доставчикът на услугата прави компютърните ресурси и управлението на инфраструктурата достъпни за потребителя, когато са му нужни, и клиентът плаща такса за ползването на определени ресурси.

Центровете за данни, с които всяка компания разполага, в момента преминават към модела на т.нар. голям център за данни - hyper scale data center, получаваме мрежов кабел и плащаме само за това, което сме използвали. Това, което се случи с ютилити сектора, ще се прехвърли и при ИТ индустрията, макар и по-бавно. Все още има резерви спрямо навлизането на облачните технологии заради опасения относно информационната сигурност, загубата на контрол върху данните, резервираност, и други фактори, не всичко се изнася в облака, затова мисля, че хибридният облак засега е най-разумната алтернатива.

Не бива да подценяваме и факта, че в момента обемът на данните в глобален мащаб нараства с експоненциален ръст, а данните са ценни, само когато бъдат управлявани правилно – съхранявани, обработвани, извличани, архивирани, прехвърляни.

  • Напоследък все по-актуална е темата за регулациите в сферата на личните данни. ЕК прави стъпки към въвеждането на единни стандарти. Възможно ли е постигането на единно законодателство и в кой момент регулациите стават пречка за бизнеса?

Въвеждането на единно законодателство в областта на защита на данните е доста трудна задача. Ако вземем за пример Европейската комисия, която има 28 държави членки и всяка от тях защитава своя интерес и има свои вътрешни ограничения в областта на личните данни, трудно може да се постигне единна нормативна уредба. Аз разбирам нуждата от защита на потребителите и на данните им, но личното ми мнение е, че твърде многото регулации убиват бизнеса. Заради прекомерните ограничения става все по-трудно да се прави бизнес, „цената“ на нарушаването на законодателството е много висока, и не може всяка организация да си позволи да наеме човек, който да отговаря за съответствие с нормативната уредба – защото регулациите непрекъснато се променят.

Приемам строгите ограничения като нещо нормално в области, в които става въпрос за защита на човешки животи – например когато става дума за електрически инсталации, в болничния сектор и т.н.

  • Бихте ли казали нещо повече относно партньорството между EPI и Ню Харайзънс България за обучения в сферата на центрове за данни? По какъв начин тези обучения помагат за ефективността на бизнеса?

В нашите обучения ние предаваме знания за стандарти, методологии и технологии в областта на центровете за обработка на данни.

Разработката на обученията следва детайлен, структуриран процес, базиран на EPI-DCCF – първата и засега единствена в света рамка за компетенции в индустрията на центровете за данни. Учебните програми се създават и рецензират от специалисти с дългогодишен практически опит в центрове за данни.

Обученията са насочени повече към физическата инфраструктура на центровете за данни – изграждане, охлаждане, електрозахранване, пожароизвестяване и т.н.

Ню Харайзънс ще предоставя сертификационните програми на EPI за центрове за данни в две направления: дизайн/изграждане/управление/обслужване и стандарти/съответствие.

Това ще бъдат първите курсове на независим доставчик на обучения в сферата на центровете за данни в България и имаме големи надежди за развитието на този бизнес.

Много е важно да се отбележи, че от гледна точка на служителите, които преминават тези обучения, не става дума само за оператори в центрове за данни, това са всички хора, които работят по веригата на доставка.

Друга много важна специфика на работата в центровете за данни е, че този тип заетост е свързана с високо ниво на стрес, тъй като потребителите търсят служителите с конкретни проблеми за решаване. Също така, огромна част от работата се извършва в извънработно време, в официални празници, в почивни дни.

Интервюто проведе Констанца Кадънкова

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X