Центрове За Данни

Компанията за енергийни ремонти ЦЕРБ със свой център за данни

Computer World

Със свой център за данни се сдоби предприятието за диагностика, ремонт и поддръжка на електрически машини и съоръжения Централна енергоремонтна база (ЦЕРБ). От там посочват, че това е първата подобна инсталация, собственост на компания в сектора на енергийни ремонти. Освен че ще обслужва нуждите на ЦЕРБ, центърът ще предлага и кололокация.

Центърът за данни на ЦЕРБ е с площ от 45 кв.м и с капацитет за над 1000 сървъра. Електрозахранването е двойно подсигурено, чрез кръгово захранване, UPS и допълнителен собствен генератор. Интернет свързаността се осигурява от автономна система с 3 независими доставчика на оптичен интернет. Взети са мерки за пожаробезопасност и е осигурена денонощна жива охрана.

Над 70% от дейността на ЦЕРБ е в чужбина. У нас компанията работи по проекти на НЕК, ЕСО, „Енерго-Про Мрежи”, ЧЕЗ, Мини Марица Изток, Лукойл Нефтохим.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X