Центрове За Данни

Schneider Electric: Очакваме нови големи проекти за ЦОД в България

Computer World

Страната ни е много подходяща за разгръщане на центрове за данни (ЦОД), а факторите за това са поне няколко: сравнително ниска цена на тока, високо качество на поддръжката на много добра цена, високо ниво на експертност, донякъде благоприятната среда за външни инвестиции и др. Това сподели Петър Николов, вицепрезидент ИТ бизнес на Schneider Electric България по време на представянето на интегрирани решения за сървърни зали и центрове за данни. Той изрази надежда, че скоро ще очакваме нови големи проекти за изграждане на такива центрове в България. Николов данни, според които до 2050 година ще се увеличи потреблението на електроенергия близо два пъти спрямо сега, а за същия период от време трябва да се понижат поне два пъти въглеродните емисии. Около 10% от българските компании използват виртуализация.

Петър Николов, вицепрезидент ИТ бизнес на Schneider Electric България

Предвижданията са в близките 2 години до 26% от българските компании да преминат към тази технология. „Изправени сме пред нарастващо потребление на енергия, растящи цени, ограничени енергийни ресурси – продължи Петър Николов. - ИТ средата също се променя драматично – виртуализацията и използването на облачни услуги се развиват мълниеносно и се разпространяват като пожар – на всеки 6 секунди някой включва нова виртуална машина. В тази динамична ситуация за бизнеса има значение всеки ват електроенергия, всеки метър пространство, всяка минута и най-вече всяка похарчена стотинка.”

NetShelter CX Office Enclosures

По време на събитието бе направена българската премиера за шкафовете за ИТ оборудване NetShelter CX Office Enclosures. Те са предназначен за компании с ограничено пространство, които имат за цел да създадат или разширят мрежови шкаф или сървърно помещение. NetShelter CX Office Enclosures предлага интегрирано охлаждане, потискане на шума и захранване. Шкафовете, изработени от композитен дървен материал, се предлагат в размери 18U, 24U и 38U.“NetShelter CX Office Enclosure елиминира нуждата от специално предназначено пространство за ИТ оборудване и дава възможност потребителите да инсталират мрежови шкаф или сървърно оборудване навсякъде – обясни Петър Николов. - системата включва адаптирани към приложението удобни за монтаж елементи и осигурява бързо и лесно надграждане на системата. Професионалната визия на шкафа се вписва много добре във всяка офис среда.

Тези шкафове предлагат и цялостна plug-and-play архитектура.Моделът NetShelter CX AR4018 позволява монтаж на оборудване до 18U, подтискане на шума до 18.5 dB, максимален товар от 1.2kW (4,100 BTU/ч), с 15 вградени изходи със защита от пренапрежение и консумация 39 W.Моделът NetShelter AR4024 на APC дава възможност за монтаж на оборудване до 24U. Този шкаф подтиска на шума до 18,5 dB, максимален товар от 2,4kW (8,200 BTU/ч), с 15 вградени излаза със защита от пренапрежение и консумация 68 W.Моделът NetShelter AR4038 на APC позволява монтаж на оборудване до 38U, подтискане на шума до 18,5 dB, максимален товар от 3,6 kW (12,300 BTU/ч), с 15 вградени излаза със защита от пренапрежение и консумация 101 W.“Това е едно много гъвкаво решение. С тези шкафове вече имаме възможност да предложим решения от малкия офис до големия център за данни. Потенциални потребители са магазини, офиси на агенции, медицински заведения и др. В България за по-малко от година имаме близо десет инсталации и също толкова запитвания от медицински и фармацевтични фирми. 

StruxureWare for Data Centers

В рамките на събитието от Schneider Electric представиха и софтуерния пакет StruxureWare for Data Centers за управление, обхващащ всички аспекти на физическата инфраструктура в ЦОД и е предназначен за оптимизиране на експлоатационната готовност и ефективността. Той съчетава софтуерни приложения на Schneider Electric за управление на инфраструктурата в центровете за данни (DCIM) и за управление на съоръженията в центровете за данни (DCFM), предназначени за събиране на данни, мониторинг и автоматизация, както и за планиране и внедряване на функционалностите, позволяващи интегриран и многостранен преглед на всички критични инженерни системи в центъра за данни. Това ново предложение предоставя достъп до всички необходими данни и инструменти и позволява на мениджърите на центровете за данни да управляват по-надеждни, ефективни, продуктивни, безопасни и екологични центрове за данни.

С помощта на StruxureWare for Data Centers, Schneider Electric предлага набор от инструменти, чрез които мениджърите на центрове за данни могат да се свързват и управляват компонентите от IT помещението, захранването и качеството на електроенергията в сградата, охлаждането на центъра за данни и оборудването, както и безопасността на физическите системи. Този софтуер за управление осигурява изчерпателни, прецизни данни в реално време, което позволява на мениджърите да предприемат действия въз основа на цялостната картина на центъра.
Софтуерът за мониторинг на пакета StruxureWare for Data Centers, съдържащ набор от базови и разширени опции за визуализация в реално време, уведомяване и докладване на физическото оборудване и системите на центровете за данни по отношение на захранването, охлаждането, сигурността и елементите на ИТ инфраструктурата. Този софтуер съдържа:

  • StruxureWare Central - Основна, независима от доставчика софтуерна система, осигуряваща обединено представяне и анализ на сложна ИТ физическа инфраструктура, комуникираща със системите за сграден мениджмънт, системите за захраване, системите за управление на предприятия и за управление на мрежи с цел осигуряване на качество и увеличаване на енергийната ефективност и оптимизиране на разходите.
  • StruxureWare Power и StruxureWare Cooling – Тези допълнителни опции надграждат съществуващите иновативни и водещи в отрасъла предложения на Schneider Electric за мониторинг на захранването и за охлаждане на системите за автоматизация (преди известно като Continuum) посредством адаптиране на тези оферти към специфичните и уникални приложения в центровете за данни.
  • StruxureWare Power следи електрическата инфраструктура в производствения обект и центъра за данни от точката на захранване в електрическата мрежа до захранването на ниво рак. Основните функции на тази система включват възможност за профилиране на захранването и енергийното потребление и тенденции, анализ на събития, свързани с качеството на захранването и подробна визуализация на цялостната картина от електрическата мрежа до ниво оборудване.
  • StruxureWare Cooling следи и автоматизира напълно интегрираната система за управление на условията на средата за основните съоръжения със специализирани функции за мониторинг на подсистемата с охладена вода в центъра за данни, охладителни кули, чилъри, помпи и компютърни зали и климатични камери за рак системи. Предлагат се и допълнителни елементи с акцент върху общото управление на достъпа и видеонаблюдение.

StruxureWare for Data Centers: Operations

На събитието бе представен и софтуера StruxureWare Operations от второ поколение за управление на инфраструктурата в център за данни, осигуряваща на клиентите контрол върху ежедневните операции в приложения, където ограниченията в мощностите, честите промени и експлоатационната готовност са ежедневни предизвикателства за ръководителите на центровете за данни. StruxureWare Operations е DCIM архитектура, осигуряваща мащабируемо и отказоустойчиво решение, обхващащо всички аспекти на управлението на съвременния център за данни, от управление на ресурсите и мощността, табла за управление, до смартфон интеграция, твърдят от компанията.

Архитектурата дава възможност за прогнозиране на бъдещите бюджети за разширяване и обединяване на операциите в центровете за данни, както и влиянието на тези промени върху различни аспекти на производствения обект. Благодарение на прозрачността на ключовите показатели в центъра за данни (KPIs), клиентите могат да вземат информирани решения относно договорите за ниво на обслужване и да контролират оперативните разходи, посочи Петър Николов.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X