Центрове За Данни

Данните от адронния колайдер вече се обработват в центрове за данни с терабитови мрежи

Computer World

Големият адронен колайдер (LHC), разположен близо до Женева (Швейцария), генерира повече от 100 петабайта данни ежегодно. Достъпът към тях в центровете за обработка на данни (ЦОД) по цял свят, за анализ, е с голямо значение и са нужни големи капацитети за транспортирането на информацията до съответната мрежа.

Новият център за данни на Европейската организация по ядрени изследвания (ЦЕРН) в Будапеща става един от първите потребители на терабитова мрежа, създадена от GEANT (европейската мрежа за пренос на данни за изследователи и учени).  Той ще функционира в качеството на допълнителен към основния ЦОД на ЦЕРН, осигуряващ непрекъсната работа в случай каквито и да било аварии. GEANT пусна своя общоевропейска изследователска и образователна мрежа през май заедно с Infinera и Imtech, които осигуриха съответно  оборудване за пренос на данни и комутационни платформи.

Използвайки новия център за данни, унгарският Wigner Research Centre for Physics може да обработва и съхранява данни от LHC за ЦЕРН. Заедно с ЦЕРН той ще бъде първия, който започна да използва няколко 100 Gbps канала и поддръжка на мрежа от Големи данни. Миграцията на GEANT на нови технологии за пренос и комутация е предназначена да осигури пропускателна способност до 2 Tbps. На първия етап реализацията в базовата мрежа ще бъде достъпна с капацитет 500 Gbps, което ще позволи на отделни потребители да предават данни със скорост до 100 Gbps.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X