Центрове За Данни

Работата в центровете за данни е свързана с много травми

Computer World

Явяват ли се центровете за обработка на данни (ЦОД) опасни места за работещите в тях? Скорошно проучване, проведено от компанията ServerLIFT, показало, че 52% от отговорилите са имали травми, получени по време на работата си в центровете, а 65% знаят за случаи на повреждане на оборудването при инсталиране в ЦОД-а, в който работят.

Компанията ServerLIFT предлага решения за монтиране на сървъри в шкафове и друго ИТ оборудване, поради което за нея въпросът за безопасността е особено важен. Джейк Искхаков,  директор продажби и маркетинг в ServerLIFT, споделя, че центровете за данни не винаги се признават в качеството на среда, в която монтирането на тежки предмети се явява честа работа. “Има няколко отрасъла, в които има нужда от поставяне на тежко оборудване, и центровете за данни обикновено не се причисляват към тях”, допълва той.

В изследването на ServerLIFT са участвали 113 човека, 89 от които са отговорили, че работят в ЦОД в рамките на последните 5 година. 52% от всички съобщават за травми, а 14% са посочили, че са получили травми повече от пет пъти. Други 38 процента са били пострадали от 1 до 4 пъти. От друга страна, повече от 30 участника се съмняват, че са имали травми на работно място, а повече от 20 отговорили не знаят изобщо за щети, причинени от падане на оборудване. 

“Отрасълът се развива, оборудването става все по-компактно и плътно – продължава Искхаков. – Обаче проблемите по транспортирането не изчезват. Рискът остава особено очевиден с еволюцията на центровете за данни.” ServerLIFT предлагат програми за повишаване информираността на служителите, с които да се намали риска от произшествия на работното място.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X