Центрове За Данни

Революционна архитектура за центрове за данни разкри HP

Computer World

HP разкри информация за разработка на HP Labs, централното звено за проучвания на компанията, която илюстрира архитектурата за изчислителен център (ИЦ), който не се нуждае от традиционната енергия, предоставяна от електрическа мрежа Проучването показва как архитектурата в комбинация с техники за холистично енергийно управление позволява на организациите да намалят общия си разход на енергия с 30 процента, както и зависимостта от електричество, доставяно по мрежата, както и разходите за това с над 80 процента. 

 

С проучването за Net-Zero Energy Data Center, HP цели да осигури на бизнеса възможността да управлява изчислителните центрове, като използва местни възобновяеми източници и да премахне зависимостта, произтичаща от местонахождение, доставка на енергия и разходи. “Информационната технология има силата да уравновесява обществата глобално, но цената на ИТ услугите и увеличаването на енергийните разходи възпрепятстват широкото въвеждане.”, заяви Кълън Баш, изтъкнат технолог в HP, временен директор на Групата за изследване на устойчивите екосистеми към HP Labs. “Net-Zero Energy Data Center на НР не само цели да минимизира влиянието върху околната среда от използването на ИТ устройства, но също така си поставя за задача да намали енергийните разходи свързани с работата на Изчислителните Центровете за разширяване на IT достъпа в глобален мащаб.”,добави още той.

 

Изследователите на HP Labs описват архитектурата на HP Net-Zero Energy Data Center, която точно хармонизира притока с нуждата от енергия, необходима за работния ИТ обем, в доклада “За проекта и работата на Net-Zero Energy Data Centers”, който ще беше представен на 13-та вътрешна конференция на Института на електрическите и електронни инженери (IEEE) на тема „Термични и термомеханични феномени в електрическите системи”. Природосъобразният център за данни в HP Labs в Пало Алто, Калифорния е служил за първоначална тестова основа за изграждането на революционния проект. 
Архитектурата Net-Zero Energy Data Center на НР съчетава енергийно снабдяване и охлаждане от местни възобновяеми източници с нов подход за енергийно управление, който позволява планиране на обема от ИТ работа въз основа на наличните ресурси и работните изисквания. 

Например, критичните и нетърпящи отлагане ИТ операции и натоварвания могат да бъдат планирани през светлата част на деня, за да съвпаднат с доставянето на слънчева енергия за изчислителните центровете, оборудвани с фотоволтични генератори. По този начин, нуждата може да бъде „моделирана” според наличността на ресурсите, за да се намали обвързаността с невъзобновяеми източници. В резултат, организациите ще могат да намалят съвкупните разходи за ИЦ – от капиталните инвестиции в инфраструктурни технологии до оперативните разходи за покриване на работното натоварване – като позволяват на повече потребители да се възползват от ИТ услуги.  

Net-Zero Energy Data Center на HP се основава на архитектура за иновативно управление, която интегрира енергийни и охлаждащи източници с планиране на IT натоварването посредством четири модула:

  • Прогнозен модул: Осигурява мощен софтуер за прогнозиране и анализ за прогнозиране на наличността и разхода на критични ресурси като възобновяемата енергия и нуждите на IT натоварването.
  • Планиращ модул: Предлага оптимизиращ алгоритъм, който балансира планирането на натоварването с оперативни цели от високо ниво като постигане на работа при нулев разход на енергия от конвенционални източници, което позволява на организациите да планират натоварванията въз основа на ресурсната обезпеченост като същевременно постигат работните цели на Изчислителният Център.
  • Изпълнителен модул: Позволява на организациите да управляват работното натоварване и разхода на енергия в реално време според изискванията за изпълнение и работните целите на Изчислителният Център.
  • Модул за проверка и доклади: Открива и коригира несъответствията между планираното и изпълнението, осигурявайки точността на плана. Като част от инициативата Открита иновация на НР, предоставените технологии на Прогнозния модел са разработени от HP Labs в сътрудничество с Virginia Tech (Блексбърг Вашингтон) и Университета Лимерик (Ирландия). 

HP Enterprise Group планира да развие допълнително технологията Net-Zero Energy Data Center в сътрудничество с други подразделения на НР чрез инициативата на HP Moonshot Discovery Lab и HP EcoPOD, което е част от Discovery Lab в Хюстън. Високотехнологичният изследователски център на НР, разположен във Форд Колинс, Колумбия, изграден в сътрудничество с НР Labs, също предлага изследователска среда за разширяване на проучванията, свързани с архитектурата HP Net-Zero Energy Data Center, както и с други такива в областта на технологиите за управление на енергийната необходимост. НР представи архитектурата HP Net-Zero Energy Data Center на HP Discover, първото събитие за клиенти на компанията, което се проведе през 4-7 юни в Лас Вегас. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X