Центрове За Данни

3DC стартира най-големия независим център за данни у нас

Computer World

Най-мащабният досега неутрален център за данни (ЦОД) в България (3DC) стартира своята дейност. Проектът е начинание на трима утвърдени експерти в областта на информационните технологии в България и е подкрепен от инвестиоционния фонд NEVEQ. 5 млн. лева са инвестициите за целия център, като в тях влизат средства за закупване на сградата и на цялото оборудването в нея. Общият капацитет на 3DC е 3000 кв.м., 1200 кв.м. от които са колокационни помещения, 1000 кв.м. са отделени за електрозахранване, охлаждане, пожаро-обезопасяване и др.
"Нашите целеви клиенти могат основно да бъдат разделени на три групи. Първата са най-големите и телекоми и доставчици на услуги. Втората група клиенти, към които сме се насочли са корпоративни клиенти, банковия сектор, застрахователни компании, като в това число не изключваме и големи държавни институции. Третият тип потенциални клиенти, който тепърва се заражда и предстои да набере особено голямо значение в България, са доставчиците на услуги от типа "облачен" компютинг, SaaS, уеб хостинг и др. - разкри Здравко Николов, изпълнителен директор на 3DC. - Особено голямо значение за нас е неутралитета. Този неутралитет е на всички нива - акционерно участие, доставчици и оператори. дългосрочен ангажимент за предоставяне на колокационни услуги."

3DC оперира с денонощен център за наблюдение и контрол на всички системи в центъра. Операторите осигуряват непрекъсната техническа поддръжка и съдействие на клиентите, твърдят ръководителите на проекта. Телефонната и електронната комуникация се следи посредством тикет система - с цел сигурност и прозрачност при разрешаване на проблемите.
Услугата "отделечени ръце" (remote hands) дава възможност дежурният оператор на 3DC директно да наблюдава алармени сигнали от клиентското оборудване, да го рестартира при необходимост и да подмени дефектирал модул. Услугата е достъпна 24/7/365.

 

Сигурност и безопасност

 

"Центърът за данни 3DC е отворен за посетители 24x7x365 - обяснява Владислав Янков, търговски директор на 3DC. - Всички гости се легитимират при влизане в сградата пред въоръжената охрана. При необходимост се ескортират до съответните места от техническия персонал на центъра." В центъра за данни се съхранява историята на достъпа на всеки гост като регулярно предоставя тази информация на всеки свой клиент.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X