Комуникации

Над 3 млн. достъпа до Системата за сигурно е-връчване през 2020 г.

Александър Главчев

Повече от 3 млн. пъти граждани са достъпвали Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на Държавна агенция "Електронно управление" през 2020 г.

Към настоящия момент регистрираните в ССЕВ потребители са 113 776, от които 101 650 физически лица, 1 345 административни органи, 4 909 лица, предоставящи обществени и осъществяващи публични функции и 5 461 фирми. Обменяните съобщения чрез Системата към момента са общо 742 781, като само през декември 2020 г. броят на изпратените съобщения е 20 964. През миналата година средният брой съобщения изпратени през ССЕВ нарасна от 500 на близо 2000 на ден.

Системата за сигурно е-връчване, използването на която се наложи изключително много в условията на пандемия, е основно средство, чрез което гражданите и бизнесът могат да комуникират по електронен път с администрацията, подчертават от агенцията. Удостоверяване на момента на изпращане и получаване на електронни документи, както и тяхното съдържание, се извършва чрез Квалифициран електронен и времеви печат на ДАЕУ. Услугата е-препоръчана поща, която реализира ССЕВ е електронен еквивалент на услугата препоръчана поща с обратна разписка.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X