Комуникации

33 хиляди са потребителите на Системата за сигурно електронно връчване

Александър Главчев

Близо 33 хиляди е общият брой регистрирани потребители вв Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), съобщи Държавна агенция " Електронно управление".
Допълва се, че за седмица са регистрирани 146 профила на лица с обществени и публични функции, с които общият им брой става 1485. Регистрираните администрации пък са 1195, с включените към тях второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни средства. Броят на общинските администрации е 251. През Системата за e-Връчване до момента са изпратени почти 190 хиляди съобщения.
ССЕВ предоставя възможност на гражданите, бизнеса и администрацията да взаимодействат по електронен път, припомнят от агенцията. Изпращането и получаването на съобщенията се удостоверява с квалифициран електронен печат на ДАЕУ.

Администрациите могат да интегрират модула за електронно връчване към информационните си системи или да го използват чрез потребителски интерфейс на адрес https://edelivery.egov.bg/. През Системата за е-Връчване всеки гражданин може да провери и кои негови лични данни фигурират в регистрите и как те се използват от администрациите. Това е възможно за регистрирани потребители чрез услугите на ДАЕУ "Предоставяне на достъп на физически лица до информация, свързана с тях и съхранявана в регистри на първични администратори" и "Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри, през Средата за междурегистров обмен RegiX".

Регистрация в Системата за сигурно е-Връчване може да бъде направена с физически или облачен Квалифициран електронен подпис (КЕП) или Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X