Комуникации

Интернет на нещата – в помощ на логистиката

Computer World

Светът наоколо е свързан повече от всякога и навлизането на Интернет на нещата (Internet of things – IoT) само ускорява допълнително развитието в тази посока. Според Cisco през 2020 г. в световен мащаб ще са налице 50 млрд. свързани с интернет „неща“. За сравнение през 2009 г. анализаторът Gartner отчете, че бройката на работещите IoT устройства е била едва 900 млн.

Пред концепцията е налице огромен потенциал от възможности в потребителския свят – от фитнес устройства до умни хладилници. В индустриална обстановка една от сферите, където тя ще има най-голям ефект са складовите стопанства и логистиката.

Разбира се много от разговорите в тази насока все още са в областта на потенциалните възможности и дори спекулациите, но все пак има начини Интернет на нещата да доведе до бързи резултати за предприятия, опериращи в сферата.

След десетилетие на инвестиции в мобилни устройства, Интернет на нещата е логичната следваща стъпка. Целта е свързване на всички устройства в една обща централизирана мрежа, което позволява улавяне на критичната информация и споделянето й в реално време.

Както при всяка нова технология, така и тук са възможни предизвикателства, но потенциалните предимства от внедряването на една подобна система би трябвало да оправдае необходимите усилия. Свързването на всички устройства в една обща облачна мрежа за прихващане и споделяне на информацията предоставя на мениджърите на складовото стопанство видимост в реално време за това какво точно се случва и как процесите биха могли да бъдат оптимизирани.

Решенията от типа Интернет на нещата позволяват постигане на мащабни ефекти чрез маргинални подобрения в множество области. Получаването на подробна информация за това какво точно се случва означава възможност за оптимизиране на всяка работна стъпка. Именно това е и причината IoT темата да е толкова гореща в момента.

Според изследване на Forrester от 2015 г., 65% от анкетираните глобално компании от всякакви сектори, включително търговия на дребно, производство и транспорт, вече използват или са в процес по внедряване на решения от типа Интернет на нещата. В допълнение 80 на сто са съгласни, че тези инсталации са тяхната най-стратегическа технологична инвестиция за следващото десетилетие.

По отношение на ефектите, 49% от фирмите считат, че Интернет на нещата помага за подобряване на потребителското изживяване. Оптимизирането на веригите за доставки, подобрената видимост и възможностите за избягване на загуби също са посочени от над 40 на сто от запитаните.


Не само за големите

Ако дадена компания вече е направила инвестиции в мобилни устройства, то внедряването на IoT решение ще помогне не само за управляването на наличностите и бизнес процесите, но и ще осигурява информация за активите, позволявайки на мениджърите да правят информирани решения за това къде могат да бъдат въведени споменатите малки промени.

Използването на мобилни устройства за управление на склада (и отвъд него) намалява времето необходимо за въвеждане на информация за постъпващите и напускащи наличности. Логичната следваща стъпка е тези данни да могат да бъдат споделяни.

Например по-детайлната информираност по отношение на превоза вероятно ще превърне този аспект в арена на борба за максимално оптимизиране. Ако дадена пратка разполага с RFID чип, който бива сканиран при натоварването й на камиона, то данните за нея могат да се изпратят в облака и да се комбинират с информация за пътната обстановка, локацията и дори информация от водата.

Управлението на автопарка също може да се възползва от Интернет на нещата. Това може да означава по-добро планиране на дейностите по поддръжка на превозните средства, избор на оптимални маршрути и т.н., като крайните цели са по-добра обща продуктивност и минимизиране на престоя. Комбинацията от мобилни скенери, компютри и RFID системи дава на бизнесите подробните данни, от които те имат нужда.

Инженерите и техниците, които вече работят с мобилни устройства, пък ще се радват на повишената точност на информацията и обновяването й в реално време, които се осигуряват от автоматизираните IoT решения. Записите могат да бъдат претърсвани и опреснявани, винаги и отвсякъде е налице информация какво е налично и какво не. След свършване на дадена задача пък резултатът веднага се отразява в базата данни.

Също така бизнесите могат да черпят вдъхновение от потребителската сфера, разглеждайки предлаганите умни носими устройства, тъй като в тяхната цел в крайна сметка е именно да улесняват комуникациите, споделянето на данни и връзките между хората по един интелигентен начин. Но докато потребителската сфера все още търси голямата причина, за да се въодушеви от темата, складовите стопанства вече могат да се възползват от многобройни малки предимства, които заедно да доведат до осезаеми разлики.

Разбира се от ключово значение и тук, както и при всеки друг ИТ проект, е подборът на партньор, които да разполага с необходимите опит и знания, чрез които да ориентира клиентите си в многообразието от технологични възможности. Същото важи и за по-нататъшната поддръжка при въвеждането на нови технологии или по-добро възползване от наличното, благодарение на възможностите на концепцията Интернет на нещата.

Развитието на мобилните технологии, в комбинация с възможностите на IoT могат да променят сериозно начина на работа на някои сфери, като на едно от първите места тук са дейностите, свързани с логистика. Бизнесите могат да се възползват от вече направените инвестиции, обогатявайки ги с комуникационни възможности и автоматизация. Възможностите наистина са огромни и ако човек погледне малко назад към началото на навлизането на мобилните устройства и ефекта от тях, то основният въпрос за всяка фирма е: „Кога да започнем?“.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X