Комуникации

Производители, банки и търговци – лидери при мобилните решения

Computer World

2,7% среден годишен ръст на корпоративните разходи за мобилни устройства, софтуер и услуги, предвижда IDC от 2015 до 2019 г. Според анализатора през миналата година компаниите са заделили 1,7 трлн. долара за мобилни решения, докато в края на периода тази цифра ще достигне 1,8 трлн. долара. Разходите в тази насока в Европа, Близкия изток и Африка ще представляват 29 на сто от общите в световен мащаб, като през 2019 г. се очаква да достигнат 358 млрд. долара.

Според анализатора мобилните решения са стартирали най-вече като начин за “откачане” на служителите от бюрата в офисите, позволявайки им да бъдат полезни и в движение. Еволюцията на идеята обаче е довела до момента, в който компании от различни отрасли пускат обръщение уникални възможности.

Подобряването ефективността на служителите, веригите на доставки, управляването на складовите наличности и други вътрешни процеси чрез мобилни решения е важно за производителите в EMEA, подчертават от IDC. Очакванията са през споменатия период разходите за решения да нарастват с 2,8% годишно – от 29 млрд. долара през 2015-та до 32 млрд. през 2019 г.

Банките в региона също се очаква да инвестират сериозно в мобилност, като за същия период разходите на тези организации ще нараства с 4,9% годишно – от 14 до 17 млрд. долара. От анализаторската компания отбелязват, че в сферата е налице нужда от внедряване на такива решения и осигуряване на мобилни устройства за служителите, чрез които да бъде увеличена тяхната продуктивност.

Търговията е вероятно отрасълът-пионер по използване на мобилни устройства. В IDC считат, че секторът ще продължи да търси решения тази насока, като предвижданията са за 3,3% среден годишен ръст до 2019 г., когато общите разходи ще достигнат около 13 млрд. долара. Възможността за свързване на веригите за доставка с интерфейсите, с които борави крайният потребител, е в основата на много стратегии в сферата и ще позволява на малки и тясно специализирани търговци да увеличават своите печалби.

IDC очаква фирмите съставени от между 1 и 9 души да представляват най-големият дял сред потребителите на мобилни решения.

От технологична гледна точка най-голям дял от разходите ще продължават да представляват услугите (330 млрд. долара разходи през 2019 г., 2% среден годишен ръст), но най-голям ръст ще демонстрира софтуерът (4,9 млрд., 12%). По-бавно ще нараства хардуерът (1%), като инвестициите в тази насока ще достигнат 203 млрд. в края на периода.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X