Комуникации

Обединени комуникации или за модерните IP централи

Владимир Владков

Терминът „унифицирани комуникации“ (по-правилно е дори обединени комуникации) вече отдавна влезе в употреба. Всичко започна с интеграцията на електронната и гласовата поща, в резултат на което потребителите получиха възможност от единен интерфейс да се обръщат към различни типове съобщения. Тези решения нарекоха унифицирана, или обединена поща. По-късно благодарение на активното внедряване на IP телефонията стана възможно заради същия този интерфейс да се инициират и приемат телефонни повиквания. Подобна комуникационна функционалност даде повод да се „разшири“ терминът и да се премине към понятието обединени комуникации (UC).

Компоненти на UC решенията

Постепенно функционалността на UC системите се разширява, макар че този процес не бе подкрепен от масовото им търсене в корпоративния сектор. Развитието на UC се забави и от обстоятелството, че много комуникационни системи са базирани на затворени частни архитектури, което силно ограничи техните възможности за интеграция. При това всеки производител или група производители разбираха под понятието UC нещо различно. Гледната точка се определяше от позицията на производителя – доставчиците на офисни автоматични телефонни централи (АТЦ) поставиха на челно място функцията за гласова връзка,а играчите на пазара на видеоконферентни решения смятаха, че видеото е най-важно, докато младите и активни доставчици на услуги за уеб конференции убеждаваха всички, че именно техните решения са истински обединени комуникации.

Преходът на бранша към общи технологични знаменатели като протоколите IP и SIP опрости интеграцията на различни системи, а вълната от покупки и сливания на производители доведе до това, че големите доставчици се сдобиха с всички необходими компоненти за обединени комуникации. Ясното съгласувано разбиране за функционалните блокове, които трябва да са задължителни компоненти в UC системите, липсваше доста време.

Според анкета сред купувачите и потребителите на комуникационни системи какви UC блокове са основни в една UC система, повечето участници в допитването, проведено сред големи и средни компании в 6 страни от Централна и Източна Европа, посочват шест блока (вж. Диаграма 1):

  • гласова връзка (телефония);

  • видеовръзка (ВК);

  • уеб конференции;

  • електронна поща;

  • управление статуса на ползвателя (presence);

  • мигновен обмен на съобщения (чат).

При този вариант „друго“ са избрали само 3%, т.е. купувачите смятат, че именно споменатите функции са в основата на UC система.

 

Въпреки това почти липсва консенсус за функционално пълна UC система, която да достигне нивото на проникване в съответните решения. Само 13% от респондентите казаха, че в техните компании вече е разгърната единна комуникационна система, обезпечаваща гласова и видео връзка, Web конференции и други функции. В повечето случаи за различни комуникационни функции — телефония, видеоконференции, Web конференции — се ползват различни системи.

Въпреки това 66% от запитаните компании доставчици на UC системи заявяват, че именно внедряването на такива системи ще бъде приоритетна цел в следващите години. Те са доста повече от онези, които ще акцентират върху внедряване на видеоконференции в „чист вид“ (30%) или Web конференции с поддръжка на видеовръзка (45%).

Основен мотив за внедряване на UC е стремежът на компаниите да намалят общите разходи за корпоративни комуникационни системи (67%). Освен това много се надяват (над 55%), че благодарение на единния потребителски интерфейс значително ще се повиши удобството на използване на комуникационни услуги. По-просто управление (една система вместо няколко) привлича 48% от респондентите. Немалко купувачи (41%) разчитат на това, че увеличеният брой канали за взаимодействие между служителите, както и между тях и клиентите ще повиши ефективността на бизнеса и ще даде други допълнителни конкурентни предимства.

Внимание – видео

В изследването по-подробно са проучени въпросите за ползването на видеоконференциите. Степента на проникване на съответните решения се оказва доста висока, но в повечето случаи видеоконферентните терминали са инсталирани само в няколко конферентни зали и в кабинетите на шефовете и се ползват основно от топ-мениджъри. Именно такава е ситуацията в 40% от запитаните компании. В същите фирми служителите често задействат безплатни услуги от типа на Skype.


Обединени комуникации или за модерните IP централи

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Във всяка пета компания корпоративната система за видеоконференции обхваща „широка маса“ от служители, които могат да участват в конференциите от работните си места. Този показател се оценява като много висок. 9% от компаниите планират да разгърнат система за видеоконференции през следващата година. Около 12% от анкетираните не избраха нито един от предложените варианти за оценка на ситуацията с наличието на видеоконферентни системи. Като добавим към тях и онези, които не планират да внедряват такива решения, излиза, че една четвърт от запитаните нямат засега мотивация да използват системи за видеоконферентна връзка.

Тенденциите

В цялата история на видеоконференциите един от основните вектори на развитие бе повишаване качеството на изображението. През последните години се появиха съобщения за разработка на системи с поддръжка на тримерно видео (3D), а отскоро на пазара бяха пуснати и средства за изобразяване на видео с резолюция 4К. Съответните видеоконферентни системи обаче все още не са масови. Какво качество на изображението обаче устройва купувачите? Оказва се, че за половината респонденти е достатъчно качество HD 720p. 16% са навити дори на качество, типично за Skype. За потребност от „екзотични“ за видеоконференциите способности като резолюция 4К и поддръжка на 3D са заявили по 5% от купувачите. Това явно е недостатъчен стимул за производителите да хвърлят всички сили за разработка или доработка на системи с такива възможности (вж. Диаграма 3).


Обединени комуникации или за модерните IP централи

© Владимир Владков, Computerworld.bg

За тях е целесъобразно да се съсредоточат върху поддръжката на други тенденции като мобилност и „софтуеризация“ на видеоконференциите. Почти 60% от запитаните смятат, че най-важните тенденции е наличието на възможност в мобилните устройства за участие във видеоконферентни сесии, на първо място от смартфони и таблети на базата на iOS и Android. Това стана възможно през последните години благодарение на значителното повишаване на производителността на такива устройства и заради развитието на безжични мрежи, включително мобилни клетъчни 3G и LTE, както и нарастване на броя Wi-Fi зони, разширяване на тяхното покритие, повишаване скоростта и качеството на връзката в тях. Съответно основните производители реализираха в решенията си поддръжка на най-популярните мобилни платформи. Основно препятствие пред масовата употреба на мобилна видеовръзка остава психологическата неподготвеност на потребителите, както и опасенията, свързани с безопасността при използване на модела BYOD.

Програмни клиенти на мобилни устройства е една от многобройните лица на процеса „софтуеризация“ на видеоконференциите. Другото е появата на софтуерни сървъри за многоточкова видеовръзка (MCU) — инфраструктурни продукти, които традиционно заради високата натовареност при прекодиране на видеопотоците се реализират като специализиран хардуер. Почти половината запитани специалисти отбелязват важността на софтуеризацията на видеоконферентната инфраструктура, тъй като така се понижава общата цена на системите и се повишава гъвкавостта на внедряване и разширяване. Програмни MCU днес предлагат както традиционни доставчици на видеоконферентни системи като Polycom и LifeSize, така и нови играчи, например норвежката компания Pexiр, основана от напусналите Tandberg.

Възможност за софтуерна реализация на сървъри MCU се появи и благодарение на повишената производителност на стандартните сървъри. Сървъри с все по-голям брой хиперпоточни ядра на един кристал и разширени системни команди като SSE и AVX, осигуряват дори по-добра производителност от специализирани хардуерни устройства, използващи процесори ASIC и DSP. Например на базата на един стандартен сървър с височина 1U всеки водещ производител (HP, Dell, IBM, Cisco и др.) със сдвоени централни процесори Intel серия E5-2600 по 8 ядра с тактова честота 2,7 GHz всяка система Pexip е способна да поддържа 32 порта за видеоконференции с HD резолюция. По параметър „брой HD портове на една комуникационна стойка“ такъв MCU не отстъпва на специализирано хардуерно решение. Ако се ползват блейд сървъри, може да се постигне плътност над 1000 портов за HD видеовръзка на 10U в един шкаф.

Важно предимство на софтуерната видеоконферентна инфраструктура е и това, че съответните продукти могат да бъдат разгърнати във виртуална среда. В резултат купувачът получава автоматично всички преимущества от работа в такава среда, включително мащабируемост и отказоустойчивост. Например МСU може да „премине“ от един ЦОД в друг в случай на възникване на някакъв проблем или заради намаляване на натоварването на канала за връзка (като новата площадка се разполага по-близо до участниците във видеоконферентните сесии).

Не можем да минем и без облаците. Почти три четвърти (71%) от участниците в анкетата напълно приемат облачния модел като способ за предоставяне на комуникационни услуги. Примерно всеки десети получава от облака услуги като електронна поща и Web конференции. Всъщност Web конференциите се реализират предимно по облачен модел. При видеоконференциите обаче едва 6% от респондентите ползват „облачна видеовръзка“.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X