Комуникации

3 млрд. ще са интернет потребителите до края на годината

Computer World

3 млрд. ще са потребителите на световната мрежа до края на настоящата година, а две трети от тях ще са от развиващия се свят. Данните са на Международния съюз по телекомуникации (International Telecommunication Union – ITU) към ООН и според тях проникването на интернет в световен мащаб ще достигне 40 на сто – 78% в развитите страни и 32% в развиващите се. Над 90% от хората, които все още нямат достъп Мрежата, са от врората група държави.

2,3 млрд. ще достигнат абонаментите за мобилен широколентов интернет, като 55% от тях ще са в развиващите се страни, сочат още данните на организацията.

Проникването на мобилните широколентови връзки е най-голямо в Европа – 64%. На второ място са Северна и Южна Америка с 59%, а на трето – държавите от ОНД (Общност на независимите държави, съставена от бивши съветски републики) с 49%. Следват арабските страни (25%), Азиатско-тихоокеанският регион (23%) и Африка (19%).

По думите на Амадун Туре, генерален секретар на ITU, данните отново потвърждават, че инфрмационните и комуникационните технологии продължават да са ключови фактори за информационното общество.

Статистиката също потвърждава, че фиксираните телефони постепенно губят позиции през последните пет години. До края на 2014-та се очакват около 100 млн. по-малко такива абонамента отколкото през 2009 г.

Същевременно абонаментите за мобилни телеком услуги ще достигнат почти 7 млрд. до края на годината, като 3,6 млрд. от тях ще са в Азиатско-тихоокеанския ргион. Увеличаването в тази сфера е следствие на ръста в развиващия се свят, където ще са 78% от общия брой абонаменти в свтовен мащаб. Данните обаче сочат също, че общият ръст при телекомуникационните услуги е рекордно нисък – едва 2,6%, което показва че пазарът достига точката на насищане.

Проникването в ОНД, арабските държави, Северна и Южна Америка и Европа е над 100% и тези региони се очаква ръстът да е под 2 на сто до края 2014 г. Най-голямо проникване на телеком услуги се отчита в ОНД.

До края на 2014 г. фиксираният широколентов интернет ще обхване почти 10% от световното население. Според данните на ITU 44 на сто от всички абонаменти ще са в Азиатско-тихоокеанския ргион, а други 25% ще са в Европа. За сравнение едва 0,5% от абонаментите са в Африка, въпреки че на континента се отчита двуцифрен ръст през последните четири години.

Проникването на широколентови връзки е Европа е много по-високо, в сравнение с останалите региони и почти три пъти по-голямо от средното ниво в световен мащаб.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X