Облаци

Облачният КЕП B-Trust ще дава достъп до е-услугите на 54 общини

Мария Динкова

От средата на февруари клиентите на Облачен електронен подпис B-Trust могат само с помощта на мобилния си телефон да използват електронните услуги на 54 общини в страната. Това стана възможно, благодарение на партньорството между БОРИКА АД и Софтуерна група "АКСТЪР" към Технически университет - София.

Интеграцията на облачната услуга с портала auslugi.com дава достъп на гражданите и бизнеса до над 1200 електронни административни услуги. Отдалечената е-идентификация и онлайн подписването на документи в портала се извършва в рамките на секунди, като защитата на данните се гарантира от БОРИКА АД, един от водещите доставчици на удостоверителни услуги у нас.

Порталът auslugi.com e създаден през 2007 г., а днес той е с обновена визия. От "АКСТЪР" отчитат, че само за последната година броят на общинските администрации се е удвоил. Значителен е ръстът и на потребителите на портала, което се дължи на интуитивната работа с него и нарастващата необходимост от изцяло дистанционно предоставяне на електронни услуги. "Радвам се, че все повече общински администрации осъзнават удобството на портала и имат възможност да го предложат на гражданите и бизнеса от своя регион", споделя д-р Моско Аладжем, ръководител на софтуерна група "АКСТЪР".

От своя страна, облачният КЕП B-Trust има правната сила на квалифициран електронен подпис и саморъчно положен подпис. При него няма необходимост от карта и четец, а единственото условие е наличието на мобилен телефон с достъп до интернет и инсталирано приложение B-Trust Mobile. Издаването на Облачен КЕП е безплатно, като със самото издаване клиентът получава 3 безплатни подписвания и/или идентификации.
Към момента Облачният КЕП, издаван от БОРИКА, е успешно интегриран и с единния портал за административни електронни услуги на Държавна агенция "Електронно управление".

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­"За дигитализация на административните услуги и процеси се говори от години, но едва през 2020 г. видяхме реален напредък в това отношение" споделя Мартин Орешарски, Мениджър "Бизнес развитие" в БОРИКА АД. "Нашата компания разполага с всички необходими условия - лицензи, технологии, know-how, експертен екип и т.н., за да може успешно да партнира на Държавата в този процес на дигитална трансформация", допълва още Орешарски.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X