Облачна Сигурност

HeleCloud: Най-големият облачен стрес тест започна

Александър Главчев

Бизнесите трябва да са наясно със слабите места в техните облачни архитектури. С големите глоби, налагани от международните регулатори, и щетите върху репутацията, които идват с всяка атака, киберсигурността никога не е била по-важна. Тежестта на всичко това се увеличава заради увеличеното количество хора, работеи от домовете си заради ситуацията с Covid-19, както и фактът този модел на работа вероятно ще остане популярен и занапред.

Наскоро Opinion Matters (британска агенция, специализираща в изследвания и маркетинг) проведе проучване от името на технологичния консултант в платформата на Amazon Web Services (AWS) HeleCloud за това как организациите във Великобритания управляват киберсигурността в един свят, който вече оперира в Облака. HeleCloud е технологичен консултант в платформата на Amazon Web Services с офиси в Лондон, Хага и София.

Докато 46% от малките и средните предприятия (150-250 служители), участвали в проучването, и 43% от корпорациите (1000+ служители), участвали в проучването, смятат, че човешката грешка е най-слабото им място. 44% от големите организации (251-1000 служители), които са участвали в проучването, определят недостатъчно сигурните IT процеси и практики като своя първостепенна слабост. От друга страна, 7% от всички допитани фирми не смятат, че изобщо имат уязвими места, което показва, че все още не са въвели необходимия контрол, чрез който да идентифицират и управляват рисковете.

Според HeleCloud, въпреки че общият риск от кибератаки се увеличава, само 38% от анкетираните организации са проверили сигурността на своята облачна архитектура през последните шест месеца. Малките и средните предприятия, от анкетираните, се представят малко по-добре, с 42%, но и те не покриват критерия за регулярен контрол на сигурността, който HeleCloud винаги препоръчва. 42% от организациите (с между 250 и 1000 служители) в Обединеното кралство, които са попълнили изследването, заявяват, че ще трябва да наемат нови служители с компетенции в областта на облачната сигурност през следващите три месеца, докато този брой нараства до почти един на всеки двама (47%) сред големите корпорации (1000+ корпорации). Това не е единствената област, в която анкетираните смятат, че ще трябва да търсят подобрение в близко бъдеще. Според 38% от общо анкетираните е необходимо да инвестират в технологии за киберсигурност. Малко над една трета (35%) определят управлението на риска като област за подобрение в своя бизнес.

Интересното е, че нивото на осъзнаване на проблема варира в зависимост от това кого питате. Докато две трети (68%) от лидерите, които отговарят за сигурността, са категорични, че екипите им притежават необходимите специализирани умения, за да предпазят бизнеса си от кибератаки, само 45% от IT лидерите и 38% от бизнес лидерите са съгласни с тях.

Според компанията проведеното проучване показва, че публичните облачни услуги се възприемат като изключително сигурни, като това доскоро бе точно обратното и често бе пречка пред използването им.

"Не са редки случаите, в които организации от всякакъв размер не разбират и надценяват какво предлага публичният облак по отношение на информационната сигурност, коментира Добромир Тодоров, главен изпълнителен директор на HeleCloud. Той без съмнение е най-сигурната платформа за данни. Въпреки това, за да бъде тя наистина сигурна, организациите имат своите задължения и отговорности по модела на споделена отговорност, които трябва да изпълняват. За доставчиците на облачни услуги личните данни са само нули и единици. За организациите личните данни са информационен актив и трябва да бъдат защитени като такъв. Задълженията по GDPR са много по-лесни за изпълнение в Облака, но те все още са отговорност на всяка една организация, която събира и управлява лични данни, а не за доставчиците на облачни услуги."

От HeleCloud допълват, че много от констатациите в изследването разкриват ограничени познания в сферата, което възпрепятства развитието на редица бизнеси. Било то, защото надценяват собствените си компетенции по отношение на Облака и неговите способности, или неразбирането на собствената отговорност, или липсата на умения и компетенции, необходими за успешно управление на облачна инфраструктура, сигурно е, че има значително поле за подобрения.

Тук можете да се запознаете с цялото изследване.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X