Облаци

Карстен Драйър, VMware: Предлагаме различен подход по отношение на сигурността

Александър Главчев

Карстен Драйър е част от екипа, отговарящ за стратегиите на бизнес решенията на VMware. Работата му включва консултиране на клиенти при обосновката на бизнес планове и стратегии, свързани с продукти на компанията. Звеното обикновено първо работи на по-високо ниво със счетоводните отдели на фирмите, преди да започне самото внедряване.

Разговаряме с Карстен Драйър по време на тазгодишното европейско издание на VMworld в Барселона, Испания.


Г-н Драйър, години наред една от основните теми за бизнеса е т.нар. дигитална трансформация. Какво означава това словосъчетание през 2019 г?


Много големи организации стартираха такива проекти преди доста време, а сега на ред са средните и малки по размер такива. Това което виждаме в момента са процеси по пълна дигитализация на бизнесите.

В миналото при търговията на дребно например говорихме за няколко канала за поръчки, за "омниченъл", докато в момента каналът е един. Можете да поръчвате през сайта и да си взимате стоката от магазина.

В момента най-често виждаме как компаниите разработват свои приложения, които се използват за техните собствени процеси. Поначало дигиталната трансформация е задвижвана от нуждата от конкурентно диференциране чрез създаване на собствени инструменти. Именно затова VMware се стреми да адресира нуждите на разработчиците. В крайна сметка често софтуерът позволява на компаниите да бъдат по-гъвкави на съвременния динамичен пазар.


Напоследък все повече се говори за периферни изчисления (edge computing). Как виждате бъдещето – повече центрове за данни или по-голям акцент върху периферията?


Смятам, че ще видим микс от двете, надали ще станем свидетели на крайности. Тенденцията в посока периферни изчисления и Интернет на нещата идва след като известно време бяхме фокусирани върху централизация.

Вероятно занапред ще трябва да живеем в сложна смесена среда, при която ще имаме услуги работещи с данни от различни облаци. Паралелно с това ставаме свидетели на взривообразен ръст в броя използвани приложения. Тепърва трябва да се търсят начини за тяхното стандартизиране и оптимизиране. В крайна сметка бизнесът се нуждае от стабилност и предвидимост.

Това е и една от идеите, които стоят в основата на въвличането на VMware в разработката на Kubernetes. Целта е абстракция от стоящите отдолу технологии и платформи и възможност за лесно местене на "товара" (workload) там където е необходимо.


Виждате ли разлики по отношение на "апетита" към технологии от страна по-големите и по-малките компании?


Да, налице са разлики. Има компании, които са си поставили за цел да прехвърлят всичко в облака, докато други са по-предпазливи. Интересното е, че често по-малки и млади компании, започнали дейността си с процеси в облачна среда са отворени в тази насока, докато при по-големите организации, преминали през различни технологични периоди, преориентацията понякога става по-бавно.

Важно съображение в тази насока е какви са използваните приложения. Някои могат лесно да бъдат прехвърлени в облака и за използващите ги организации този процес е ускорен. Ако пък имаме колекция от по-стари софтуерни продукти, то ситуацията може да е съвсем друга. Именно тук виждаме потенциала на хибридните облачни среди, които могат да служат за частично прехвърляне на процеси, с продължаващо използване на локални системи, без да са необходими мащабни промени.


Можете ли да дадете примери за процеси, за които се е смятало, че лесно могат да бъдат прехвърлени в облака, но реалността се е оказала друга?


Сещам се за няколко. От страна на крайния потребител например дълго време се говореше, че всичко ще мигрира в облака, включително персоналният настолен компютър. В момента обаче степента на проникване на този подход не е особено висока. Предимствата на десктоп виртуализацията са ясни, но най-често такива решения по-скоро допълват вместо да заместват традиционните. В тази посока бъдещото също е по-скоро ще е хибридно


Гледайки назад в миналото можем за заключим, че в момента наблюдаваме нов период преоринетация към периферията. Предишният се случи с навлизането на персоналните компютри след епохата мейнфреймите


Гледайки назад можем да видим как се променя отношенито към стабилността и достъпността до приложения, да речем. Големите и сложни мейнфрейми в миналото трябваше да работят през цялото време, което изискваше значителни усилия. След това приложенията започнаха да се разпространяват сред множество компютри и сървъри и устойчивостта се постигаше чрез наличие на няколко копия на различни места. Облаците се оказаха много полезни в тази насока, тъй като позволяват лесно скалиране и комбиниране на данни от различни източници, като всичко става чрез софтуер.


Какви са тенденциите при сигурността в контекста на миграцията към облачни решения?


Една от тенденциите е Zero Trust (инициатива за предотвратяване на пробиви, чрез елиминаране на концепцията за доверие и залагайки на проверки, дори ако комуникиращите устройства са в един и същ защитен периметър), което представлява различен подход по отношение на сигурността. Налице е и проблемът, свързан с наличието на хиляди решения, които не са оркестрирани и всяко има своите цели, идва с инструменти за управление, Крайният резултат е нарастваща сложност на системите.

Ние искаме да променим това, внедрявайки сигурността в платформите, коиото стоят отдолу. Също така анализираме работещите отгоре приложения и следим за необичайно поведение. Придобиването на Carbon Black и добавянето на нейни функции в клиентските устройства позволява да обръщаме внимание и на случващото се на тях. Сумирайки всичко това, мисля че мога за заключа, че предлагаме различен подход по отношение на сигурността – тя става неразделна част от целия модел.


Какво е решението на проблема с нарастващата сложност?


Мисля, че цялата индустрия се движи в посока справяне с нарастващата комплексност. Имаме нужда от стандартизация и допълнителни нива на абстракция, които да крият сложността на системите. Това не е нов процес. Много организации вече са скрили инфраструктурата си зад виртуализация. Целта е служителите да не трябва да се грижат за интегриране на мрежови компоненти, тестване и т.н. В крайна сметка добавената стойност идва не от изграждането на платформата, а от използването ѝ.

Занапред ще видим същото и при крайните потребители. Налице са много сложни системи за виртуални десктопи и потребителски среди. Мисля, че компаниите трябва да се въздържат от това да изграждат сами всичко това от отделни парчета. Налице са интегрирани решения, които могат да облекчат живота им.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X