Облаци

Предимствата на облаците са гъвкавостта, сигурността и стандартите

Computer World

Увеличената гъвкавост, сигурността по време на работа, както и възможността за стандартизиране на информационно-технологичната инфраструктура са основните причини за внедряване на облачни технологии. Това показват резултатите от анкета на IDC, в рамките на която анализаторите са събрали мненията на служители от над шест хиляди организации от целия свят.

Хибридните облачни системи стават все по-популярни. 87% от запитаните съобщават, че в техните компании вече са реализирани елементи на подобни стратегии. Това е със 17 на сто повече спрямо аналогичната анкета, проведена през 2016 г.

Интересно е да се отбележи, че 56% от запитаните използват повече от една облачна система. В 40 на сто от организациите са приети стратегии, предвиждащи приоритетно разглеждане на възможности за реализиране на проекти, базирани на облачни решения (т.нар. Cloud First).

Организациите, работещи в различни отрасли на икономиката избират разнообразни пътища за реализиране на такива проекти, отбелязват още анализаторите. В доклада IDC CloudView 2017 е събрана информация за работата на компании с различен размер, възраст и принадлежащи към различни отрасли.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X