Облаци

VMware България разработи решение за възстановяване на ИС при бедствия

Computer World

Възстановяването на информационни системи в случай на бедствия е основен ИТ приоритет, но заради липсата на планиране, тестване и осигуряване на нужните ресурси много компании са в риск от загуба на значима оперативна информация и приходи. Въпреки важността на проблема, проучване на IDG (Cloud-Based Disaster Recovery Emerging as Top IT Priority – White Paper) показва, че само половината от компаниите имат план за възстановяване при бедствия, а 77% от ИТ директорите по света искат да намалят разходите за disaster recovery системи. Затова VMware предлага решение разработено в България, базирано на облачни технологии, което може да замени остарелите, сложни и скъпи системи за възстановяване при бедствия.

VMware vSphere® Replication™ предлага механизми за предпазване от прекъсване на работните процеси и възстановяване при нарушения на оперативните задачи. Това решение предоставя възможности за контрол, повишена защита на приложенията и иновативен подход за асинхронно репликиране на виртуални машини в отдалечени центрове за данни. Благодарение на него виртуалните машини във vSphere могат да се конфигурират лесно за възстановяване при бедствия, като се премахва зависимостта от хардуерната инфраструктура и нейното дублиране в географски отдалечена област.

„Екипът на VMware в България работи вече пет години върху решението vSphere® Replication™, през което време изгради експертиза в областта на Business Continuity and Disaster Recovery и се доказа като надежден партньор, на който може да се разчита да предоставя качествени решения в срок. Използвайки този си опит, инженерите ни поеха инициативата да предоставят облачна услуга, която да позволява предпазване на информационните системи от бедствия в географски отдалечена област. Превръщането на монолитно изграден софтуер, като vSphere® Replication™, в цялостна облачна услуга - VMware vCloud Air Disaster Recovery, съобразена с нуждите на клиента се оказа не лесна задача. Това наложи да разработим изцяло нови компоненти, както и да допълним съществуващия код, за да отговорим на изискванията за сигурност, гъвкавост, достъпност и надеждност“ споделя Владимир Щраков, старши мениджър, разработка и развитие във VMware България.

През 2015-та управата на град Авондейл внедрява vCloud Air Disaster Recovery. Решението на VMware е избрано сред пет други, тъй като е функционално и може лесно да бъде интегрирано към облачната платформа за виртуализация vSphere, която градът използва.

Град Авондейл разполага с локални системи за архивиране на данни, предназначени за възстановяване при бедствия, но те са бавни, изискват много ръчна работа, както и физическо прехвърляне на архивите в друга географска област. Управата обаче иска да бъде независима от хардуерната инфраструктура, както и да може лесно и най-вече бързо да възстанови системите си в случай на бедствие. Решението за тази цел е VMware vCloud Air Disaster Recovery.

Преди въвеждане на vCloud Air Disaster Recovery около 80% от физическите сървъри на Авондейл са виртуализирани, така че данните на града да могат да бъдат репликирани и възстановени чрез облачни системи. По този начин в града се осигурява постоянен и непрекъснат достъп на гражданите до жизненоважни услуги, свързани със сигурността, здравеопазването, управлението на имоти и финансови услуги.

„Преди 15 години ИТ ръководителят трябваше да разполага със сървър за всичко, което отнемаше доста време за набавяне на подходящата технология и настройването й. Решенията на VMware улесняват работата ни, по-гъвкави сме и можем по-лесно да отговорим на нуждите на гражданите и партньорите ни“, споделя Роб Лойд, ИТ директор.

Тестването и внедряването на vCloudAir се реализира изключително бързо. Благодарение на тясното сътрудничество с екипа на VMware и ИТ партньори на компанията на местно ниво прехвърлянето на услугите към vCloudAir се осъществява за около седмица.

„Благодарение на vCloud Air Disaster Recovery реализирахме една от основните ни цели – в случай на бедствие да имаме възможността бързо да стартираме нов център за данни извън региона. Това решение ни дава сигурност, гъвкавост и възможност за постоянно тестване и надграждане, като заедно с това изисква минимално администриране от страна на ИТ екипа“, казва Арон Фавата, системен инженер, който ръководи проекта по внедряване на vCloudAir.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X